Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Aanvullende financiële hulp

Print deze pagina

In bijzondere omstandigheden kan het O.C.M.W. beslissen afzonderlijke steun of steun als aanvulling toe te kennen.(bv. tussenkomst in de verblijfskosten bij een rusthuisopname).
Deze steun kan ook terugvorderbaar zijn.

Eenmalige steun

De Raad kan eveneens een eenmalige, al dan niet terugvorderbare, steun toekennen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor huisvestingskosten , ziekenhuiskosten, schooluitgaven,…
Hulp van het O.C.M.W. kan in bepaalde gevallen teruggevorderd worden op de onderhoudsplichtigen. In principe is dit:

  • op de echtgenoot tot het bedrag van het verschuldigd onderhoudsgeld;
  • op de ouders wanneer het kind meerderjarig is, maar nog gerechtigd is op kinderbijslag;
  • op de kinderen bij tenlasteneming van verblijfskosten van een opgenomen ouder;

In de laatste 2 gevallen laat het O.C.M.W. zich leiden door een inkomensbarema. Beneden dit barema kan men niet aangesproken worden. Voor meer informatie kan u terecht bij de sociale dienst.Zoeken
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

BALIE - OPLAADTERMINAL :

MAANDAG :

08u30-12u00 & 13u30-16u30
DINSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-17u30
WOENSDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u30
DONDERDAG :
08u30-12u00 & namiddag gesloten
VRIJDAG :
08u30-12u00 & 13u30-16u00

SOCIALE DIENST :

MAANDAG :
09u00-11u30 & 14u00-16u00
DINSDAG :
09u00-11u30 & 15u00-17u00
WOENSDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
DONDERDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak
VRIJDAG :
09u00-11u30 & enkel na afspraak

Nieuwsbrief