Home

Print deze pagina

 Pz Midow wijkinspecteurs Dentergem

Charlotte Maes is het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Markegem en Dentergem (zone Dentergem N):
T 0499 59 49 15
Charlotte.Maes@police.belgium.eu

Lindsay Lapierre is het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Oeselgem en Wakken (zone Dentergem Z):
T 0499 59 49 23
lindsay.lapierre@police.belgium.eu

Het wijkkantoor is bereikbaar op afspraak:
Gemeentehuis Dentergem
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
T 0499 59 49 15 (Charlotte Maes) / T 0499 59 49 23 (Lindsay Lapierre)
Fax 051 46 46 92

Volg Politiezone Midow nu ook op Twitter @pzmidow en Facebook https://www.facebook.com/PolitiezoneMidow
Ook op de vernieuwde website van de Lokale Politie www.politie.be/5454/ vind je informatie.

Heb je dringende hulp nodig, bel steeds 101.

Paas-padel
Sportfunctionaris Marleen Bouciqué, schepen van Sport Gunther Simoens en schepen van Patrimonium Bart De Keukeleire op het sportterrein, waar de werken gestart zijn.  — © tjm

“Eigenlijk hadden de padelvelden er deze zomer al moeten liggen”, geeft schepen van Sport Gunther Simoens (Eendracht) toe. Het was echter een bewuste keuze van de gemeente die voor de vertraging zorgde. Zo komt het padelveld niet in het verlengde van de tennisvelden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar wel op de plek waar het beachvolleyterrein en het petanqueveld lagen. “De buren waren bezorgd over geluidsoverlast”, zegt schepen van Patrimonium Bart De Keukeleire (Eendracht).

Minder lawaai
“We hebben ons daarom extra geïnformeerd bij Tennis Vlaanderen, waarna we er uiteindelijk voor gekozen hebben om enkele zaken te herdenken en de plannen aan te passen”, zegt Simoens. “Waar de velden nu komen, zullen ze zo ver mogelijk van de omliggende woningen liggen, wat de geluidsoverlast zal beperken. De terreinen voor beachvolley en petanque zullen dan weer enkele meters verder heraangelegd worden. Die sporten maken minder lawaai.”

Door de aanpassing van de plannen moesten de vergunningsprocedures gewijzigd worden en opnieuw doorlopen worden. “Daarnaast wilden we wachten tot het beachvolleybalseizoen erop zat alvorens de terreinen af te breken. Het project kost op die manier dan wel meer tijd, het was wel met de bedoeling om het zo optimaal mogelijk te maken voor de buurtbewoners. Nu staat ons evenwel niets meer in de weg en als alles goed gaat zullen de padelvelden bij de start van de paasvakantie helemaal klaar zijn voor gebruik.”

Duurder
De ingreep had ook financiële gevolgen. De kostprijs van het hele project ligt 25.000 euro hoger dan het eerste plan. Dat is het gevolg van het verplaatsen van de bestaande sportterreinen. Ondanks de meerkost is de schepen erg tevreden. “Dit is immers een erg mooie uitbreiding van het sportaanbod in onze gemeente.” Het totale kostenplaatje bedraagt zo 100.000 euro. De gemeente Dentergem zal zelf instaan voor de uitbating van de padelvelden. Reserveren zal mogelijk zijn via de site van de gemeente.

BRON: Het Nieuwsblad dd 19/01/22 Tjorven Messiaen

corona - maatregelen in klare taal, test- en quarantaineregels - januari 2022
corona info update posters

Testen: wanneer, hoe en waar? Had je een hoogrisicocontact? Heb je geen symptomen of toch wel klachten? Ga je binnenkort op reis? Deze posters geven een overzicht van de maatregelen.
meer info op info-coronavirus.be

 

 

VC Tielt Noord: vaccinatie voor kinderen 5-11 jaar

VACCINATIE 5- TOT 11-JARIGEN IN TIELT NOORD

Conform de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid, prikt Vaccinatiecentrum Tielt Noord de 5- tot 11-jarigen uit onze regio in de loop van januari. De eerste uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit: op zaterdag 15 januari is de eerste shift ingepland; op 29 januari zou dit traject moeten zijn afgewerkt. Voor deze specifieke doelgroep wordt telkens geprikt op zaterdag en woensdag. Kinderen krijgen een (aangepast) Pfizer-vaccin, met een tussentijd van 3 weken tussen beide prikken. Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang.

 

Praktisch

Ook nu weer wordt de uitnodiging digitaal én op papier gegenereerd. Die ziet er exact hetzelfde uit als voor de overige leeftijdsgroepen.

Je brengt de uitnodigingsbrief mee naar het vaccinatiecentrum, samen met de kids-ID of ISI+ -kaart. Begeleid je als ouder zelf je kind(eren), dan is een toestemmingsbrief niet nodig. Een kind begeleid door iemand (18+!) anders dan de ouder(s) of voogd heeft een ingevulde toestemmingsbrief mee, anders kan het niet worden gevaccineerd. Een correct voorbeeld van die toestemmingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Opgelet: ook voor de tweede prik drie weken daarna is ofwel een begeleidende ouder ofwel een toestemmingsbrief vereist!

Heb je verschillende kinderen tussen 5 en 11? Wacht dan even af tot alle uitnodigingen binnen zijn om hen dan online of via het callcenter samen in te plannen.

 

Pro memorie

De vaccinatie is niet verplicht maar wel veilig en verkleint het risico op besmettingen en ziekte, zowel voor het kind zelf als zijn/haar naasten, school- of vrijetijdsomgeving.

Meer info en veelgestelde vragen kan je raadplegen via https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen

 

Zone Midwest / Zonecollege en zoneraad / Bekendmaking beslissingen dinsdag 21 december 2021

beslissingen zoneraad 21/12/21: download hier

Zieke bomen langs de Leie worden vervangen

Vanaf half januari 2022 verwijdert De Vlaamse Waterweg nv, met goedkeuring van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de betrokken steden en gemeenten, een aantal zieke bomen langs de Leie. Voor iedere boom die wordt gekapt, zal een nieuwe in de plaats komen.
De aannemer zal verschillende zones aanpakken tussen Deinze en Wervik. De meerderheid van de zieke bomen bevinden zich tussen Deinze en Wielsbeke, waar 190 olmen langs de Leie vervangen moeten worden. In totaal worden 245 bomen gekapt.

De bomen die verwijderd zullen worden, zijn gemarkeerd met een rood teken. Afhankelijk van de boomsoort gaat het over de olmenziekte, essenziekte of een andere ziekte. Deze ziekten wordt veroorzaakt door een schimmel die maakt dat de boom uiteindelijk afsterft. Hierdoor vormen ze een gevaar voor de veiligheid van onder meer jaagpadgebruikers. De schimmel wordt ook overgedragen via de wortels naar naburige bomen. Zo worden ook de gezonde bomen aangetast. In plaats van de gekapte bomen komen nieuwe bomen, meestal olmen van een meer resistente soort waardoor de kans heel klein is dat ze opnieuw ziek worden. Andere boomsoorten die aangeplant zullen worden, zijn ratelpopulier, zomereik, zomerlinde, zwarte els en Hollandse linde.

Tijdens de werken blijft het jaagpad steeds toegankelijk. Er kan echter een lokale versmalling voorkomen omwille van de veiligheid.

www.vlaamsewaterweg.be

regelgeving ivm vuurwerk

Het algemeen politiereglement binnen de politiezone MIDOW voorziet in een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk, wensballonnen of lampionnen. Voor vuurwerk kan de burgemeester desgevallend een uitzondering toelaten d.m.v. een machtiging. In Dentergem worden geen individuele machtigingen afgeleverd voor het afsteken van vuurwerk in de eigen tuin.
Op bovenstaande regelgeving is slechts 1 uitzondering voorzien, nl. voor het afschieten van vuurwerk in de nacht van 31 december van 21u tot 2u. Wensballonnen of lampionnen zijn NOOIT toegelaten.
Niettemin wordt het afschieten van vuurwerk door het gemeentebestuur sterk afgeraden.

 

6 REDENEN OM TE KNALLEN ZONDER VUURWERK

Zin om zelf vuurwerk af te steken dit eindejaar? De Vlaamse brandweer geeft je 6 goede redenen om dit niet te doen!

 1. Vuurwerk is levensgevaarlijk
  Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat. (Bron: stichting brandwonden)
   
 2. Vuurwerk zorgt voor een groter risico op brand
  Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

 

 1. Vuurwerk veroorzaakt dierenleed
  Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.
   
 2. Vuurwerkongevallen belasten de hulpdiensten
  Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

 

 1. Vuurwerk is erg ongezond
  De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

 

 1. Vuurwerk is duur
  Vuurwerk aankopen is duur. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

Allemaal redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken, vinden de Vlaamse hulpverleningszones. Vandaar hun slogan “Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn.”

 

Stille studeerplekken in DENTERGEM

   

Is thuis studeren voor jou moeilijk? Vind je geen rustige plek?
Vanaf maandag 20 december 2021 tot eind januari kan je studeren op 2 locaties in Dentergem:          
- cafetaria JOC, Dentergem 
- polyvalente zaal, Sociaal Huis Wakken 

Je kan er op weekdagen komen studeren van 8u30 tot 17u00. 
Als je een laptop meebrengt is een eigen verdeelstekker handig. 
Door de huidige coronamaatregelen is vooraf reserveren verplicht, dit om voldoende afstand te kunnen garanderen. De plaatsen zijn om die reden ook beperkt! 
Draag je mondmasker tijdens het studeren en ontsmet je handen. 

Reserveren kan door dit online-formulier in te vullen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ujhW6HiOV3OL2XKLfpyPdk7cvMbrFrKRPpoFpfkX4Z4/edit#gid=0

Meer info? jeugddienst@dentergem.be. Veel succes !!!

 

Fakkeltocht voor LED-verlichting

Op 27 oktober 2021 ondertekende burgemeester Koenraad Degroote het Lokaal Energie- en Klimaatpact en Burgemeestersconvenant 2030. Meer informatie over wat dit precies inhoudt zal uiteengezet worden op de nieuwe website van de gemeente Dentergem.

Met het lokaal Energie- en Klimaatpact en het Burgemeester-convenant 2030 bundelen Vlaanderen en de lokale besturen de krachten voor een milieubewuster beleid. Een van de engagementen die het gemeentebestuur daarmee aangaat is het 'verLEDden' van de openbare verlichting. LED-straatverlichting kan bijvoorbeeld tot 70% energie besparen en de onderhoudskosten aanzienlijk verlagen. Sinds 2016 vervangt de gemeente Dentergem in samenwerking met distributienetbeheerder Fluvius systematisch de bestaande openbare verlichting door LED-verlichting. Dit is veiliger, zorgt voor minder CO2-uitstoot (doordat er minder elektriciteit afkomstig van fossiele elektriciteitscentrales wordt verbruikt). LED in het straatbeeld biedt bovendien licht op maat, ook overbodige lichtpunten worden verwijderd. Tegen 2030 zou deze klus moeten geklaard zijn.

De milieudienst wil deze milieubewuste inspanningen graag in de kijker zetten. Wandelclub De Buitenlopers organiseert in samenwerking met de milieudienst een heuse fakkeltocht langs het stukje parcours dat begin 2022 zal worden 'verLED'. De route is uiteraard ook een illustratie van het groene en landelijke aspect van onze gemeente. Want het behouden en creëren van groen draagt altijd bij tot CO2-reductie. De vooropgestelde CO2-reductie van 20% heeft de gemeente Dentergem al grotendeels bereikt.

De Fakkeltocht zou gehouden worden op 4 februari maar moet helaas worden uitgesteld wegens coronamaatregelen. De nieuwe datum zal vermeld worden op de website www.dentergem.be en de Facebookpagina.

startpunt: Puymoortelstraat 8, 8720 Dentergem, vrije start tussen 19u en 20u

deelname: €6 (incl. fakkel + 2 consumpties)

hoe inschrijven? €6 overschrijven op rek.nr. BE51 1030 7668 7662 + vermelding van voornaam, naam + aantal personen

 

Gratis wilgenpoten

En maar blijven zagen! Al 8 jaar aan een stuk. En wat levert het op? 6.809 wilgenpoten en evenveel nieuwe knotwilgen in het West-Vlaamse hart. Wil je meehelpen? Bestel nu gratis wilgenpoten en plant ze deze winter in je weide of landschapstuin.

De gemeenten, de provincie en Natuurpunt hebben de kettingzagen opnieuw getrokken om knotwilgen kort te zetten. Doen ze dat niet, dan kunnen knotbomen bij hevige wind bezwijken onder het gewicht van hun eigen kruin. Via de campagne 'Bewilg het landschap' zamelt Stadlandschap de gezaagde wilgenpoten in om deze gratis ter beschikking te stellen aan mensen die knotwilgen in hun weide of tuin willen aanplanten. Wilgenpoten zijn takken van 2,5 à 3 meter lang. Ze zijn ongeveer 5 jaar oud en hebben een diameter van 6 cm. Van wilgen (en ook van populieren) kan je simpelweg een tak in de grond planten. Deze zal spontaan wortelen en uitgroeien tot een boom. 

Knotbomen maken deel uit van het typische Vlaamse landschap. Thans is het aantal knotbomen in onze streek jammer genoeg sterk verminderd. Met de campagne 'Bewilg het landschap' wil Stadlandschap het behoud en de aanplant van knotwilgen opnieuw opkrikken. Nog niet overtuigd? De voordelen zijn nochtans groot: natuurwaarde (geschikt biotoop voor insecten, stuifmeel, nest- en schuilplaats voor vogels, vleermuizen en andere zoogdieren), beeldig in het landschap, versteviging beekkant, verdroging van drassige weilanden, houtopbrengst om de 5 à 7 jaar ...

info en bestellen:
www.westvlaamsehart.be/bewilghetlandschap

OVAM start een gratis ophaaldienst voor gedemonteerde asbestdaken

Goed nieuws voor de landbouwbedrijven: OVAM start een gratis ophaaldienst voor gedemonteerde asbestdaken. Met deze dienstverlening wil de OVAM landbouwers aanzetten om hun oude daken te vervangen.

De inzamelaars aangesteld door OVAM halen enkel hechtgebonden asbest op afkomstig van het dak van agrarische gebouwen: golfplaten, dakleien, dakplaten en dak-accessoires, zoals dakranden, schouwen of afdekkappen. Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn dus niet toegelaten.

Alle landbouwers die beschikken over een landbouwnummer, BTW-nummer of exploitatienummer komen in aanmerking. Landbouwers die een ophaling willen aanvragen, kunnen zich inschrijven via https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

Landbouwers die niet beschikken over een landbouwnummer, particulieren, bedrijven en jeugdbewegingen kunnen zich nog steeds wenden tot IVIO voor het huren van een container (max. 2 per adres) of het aankopen van plaatzakken (max. 6 per adres). Huis-aan-huisophaling is ook bij I.V.I.O. voorzien. Meer info: https://www.ivio.be/asbest.

Overlegcomité d.d. 26/11/2021 winterpakket maatregelen met onmiddellijke ingang


Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.

Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immunodeficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.
Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.
Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid tegen 27 november hiertoe uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die personen moeten zich via een flexibel online-systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX.
Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen.

Winterpakket:

Private bijeenkomsten
Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.
Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca-dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten
Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings
Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen
Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social-distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.
De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.
Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

Handelsbeurzen
Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.
De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden
Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door ouders.

Leerplichtonderwijs
De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • Opsporen van hoog-risico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten
De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk
De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.
De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden:
Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid.  De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.

bekendmaking agenda zoneraad brandweer Midwest 30/11/2021

Corona update Dentergem: evenementen

De gemeente Dentergem volgt de Federale maatregelen zoals gepubliceerd in het Koninklijk Besluit van 19/11/2021.
Omwille van de hoge besmettingsgraad in de regio Dentergem, heeft de gemeentelijke crisiscel beslist om geen onnodige risico's te nemen en grote evenementen te annuleren. Er werd beslist om alvast tot en met 31 december 2021 geen kerstmarkten te laten plaatsvinden. Ook de Nieuwjaarsreceptie voor diensten en adviesraden werd van het programma geschrapt.

Nog even de maatregelen inzake evenementen opgelijst:

 • Publieke evenementen tot 50 personen binnen en tot 100 personen buiten:
  toegestaan zonder Covid Safe Ticket.
  Voor deze evenementen gelden de sociale-afstandsregels.
  Het dragen van het mondmasker is hierbij verplicht vanaf 10 jaar. 
   
 • Evenementen die georganiseerd worden door de gemeente en evenementen die georganiseerd worden door verenigingen in de gemeentelijke zalen:
  hier geldt altijd het gebruik van het Covid Safe Ticket + (dus in combinatie met het mondmasker), ook al ligt het aantal deelnemers lager dan 50 (binnen) of 100 (buiten).
  Voor deze evenementen gelden de sociale-afstandsregels.
  Het dragen van het mondmasker is hierbij verplicht vanaf 10 jaar.
  In de gemeentelijke zalen worden enkel activiteiten toegelaten tot maximaal 50 personen.
  Wie van plan was om in de nabije toekomst een dergelijk evenement te organiseren, moet helaas omwille van de nieuwe maatregelen de plannen wijzigen of bijschaven. Bij vragen, contacteer de gemeentelijke diensten. Zij zoeken zo mogelijk mee naar alternatieve oplossingen.
   
 • Private bijeenkomsten zijn toegestaan zonder mondmasker tot 50 personen (binnen) en 100 personen (buiten). Wie meer mensen wil uitnodigen, moet gebruik maken van een Covid Safe Ticket + (dus in combinatie met een mondmasker vanaf 10 jaar)

Ventilatie is heel belangrijk. Zet ramen en deuren open waar het kan.

Het gemeentebestuur roept op tot extra waakzaamheid en tot het strikt naleven van de maatregelen. 

https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis

voor veehouderbedrijven: t.e.m. 8/12 inschrijving project inzameling medisch afval

http://www.dentergem.be/upload/file/uitn_eerste%20deelname_collectieve%20inzameling%20medisch%20afval_dec%202021.pdf

Heb je interesse in dit project, meld je dan aan uiterlijk op 8 december via de link: https://bit.ly/3wvXoir
LET OP: Na 8 december kan er NIET meer ingetekend worden voor de deelname in december 2021 en dien je te wachten tot juni 2022. 

bescherming tegen vogelgriep

Ook kippen moeten soms in quarantaine! Sinds 15 november heerst de ophok- of afschermplicht om pluimvee te beschermen tegen besmettelijke vogelgriep. Het vogelgriepvirus wordt overgedragen op kippen door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen. Alle pluimvee moet dus worden opgehokt of afgeschermd.
- Gebruik gaas of netten waarvan de mazen maximum 10 cm groot zijn. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
Geef geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater aan uw pluimvee.
Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.
Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. U kan dus zonder problemen de eieren van uw dieren verder blijven gebruiken.

alle info:

bekijk het filmpje 'Draag zorg voor je pluimvee' op Youtube: https://youtu.be/cKm57WS1_lQ

Overlegcomité 17 november 2021: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. 

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. 

Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2. Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

- in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
- bij de medische en niet-medische contactberoepen;
- in zorginstellingen;
- in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
- bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
- in winkels en winkelcentra;
- in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
- in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
- in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
- in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
- in fitnesscentra
- in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. 

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3. Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 

 Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
- publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
- horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
- schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. 

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

5. Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6. Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Winterwatertips

Winterse temperaturen kunnen waterleidingen en watermeters laten bevriezen. De Watergroep geeft tips om dit te voorkomen:

Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen waar waterleidingbuizen aanwezig zijn steeds boven het vriespunt blijft. Is er geen centrale verwarming in het lokaal, plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman.
Bescherm buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als deze zijn blootgesteld aan koude wind.
Is de woning ‘s winters onbewoond? Sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van de watermeter. Stel je plots een extra hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.
Lees alle aanbevelingen op de website van De Watergroep bij de veel-gestelde vragen: https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/veelgestelde-vragen/wintertips

SAT (Self Assessment Tool)

Door het stijgend aantal coronabesmettingen willen veel mensen zich laten testen. Huisartsen bevelen het gebruik van de SAT (Self Assessment Tool) aan. Dit om overvolle wachtzalen te vermijden en de wachtdiensten te ontlasten zodat medische bijstand verzekerd blijft.
Door de vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test zinvol is. Heeft u milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken voor een coronatest. Om de privacy te beschermen, worden de antwoorden op de vragen niet opgeslagen.
Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of wanneer uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts. 

de vragenlijst vind je hier: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

I.V.I.O. Week van het afvalteam vanaf 15 november - Nieuwe milieukrant: OpgeruimdWedstrijd

I.V.I.O. organiseert in de week van het afvalteam een wedstrijdje: kleur deze emoji in en hang 'm aan je raam of aan de vuilniszak. Maak er een leuke foto van en post deze vóór 28 november op sociale media met hashtags #IVIOwedstrijd #houhetnet. De fotograaf met de meeste likes wint een cadeaubon van € 20 (1 winnaar in iedere I.V.I.O.-gemeente).

lees hier het magazine 'Opgeruimd'https://issuu.com/intercommunaleivio/docs/ivio_magazine_50

 

Tijdens de week van het afvalteam gaan enkele bestuursleden van IVIO zelf het beroep van parkwachter of afvalophaler ontdekken. Daarnaast bezorgden ze de medewerkers ook een lekkere en handige traktatie.

Uit onderzoek van VVSG blijkt dat hoffelijkheidscampagnes nog steeds nodig zijn. Agressie tegen recyclageparkwachters komt misschien minder frequent voor, maar het zijn vooral afvalophalers en medewerkers van infolijnen die te kampen krijgen met verbaal en/of fysiek geweld.

Meer dan 1 op 3 afvalophalers (36%) krijgt minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie, een stijging ten opzichte van 2019. 15% had zelfs te maken met fysieke agressie, ongeveer gelijk met 2019. Vaak gaat het om onaangepast gedrag van andere weggebruikers. Bijna 1 op de 2 medewerkers van telefonische infolijnen is minstens één keer per week kop van jut, waarbij bellers roepen en schelden.

“Al onze medewerkers, van parkwachter tot administratief bedienden, zijn een cruciale schakel in de afvalinzameling van het IVIO-gebied. Ze staan in voor de vlekkeloze werking van onze parken, vangen mensen op met vragen en klachten. Daar verdienen ze alle respect voor. En dat betekent niet dat ze uitgescholden kunnen worden,” aldus Dries Dehaudt, voorzitter van IVIO. “Gelukkig is er ook positief nieuws: 1 op 3 krijgt minstens wekelijks een compliment. Die weg moeten we samen inslaan. IVIO draagt zijn medewerkers op handen. Dat inwoners dat ook doen, lijkt ons een evidentie.”

Goed nieuws is dat parkwachters op het recyclagepark steeds minder te maken krijgen met agressie. Toch krijgt 1 op 4 nog minstens 1 keer per week te maken met verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren, dat is een halvering ten opzichte van 2017. Ook het aantal parkwachters dat het afgelopen jaar minstens 1 keer te make kreeg met fysieke agressie blijft sterk dalen: van 30% in 2017 tot 13% het voorbije jaar.

De Week van het Afvalteam is een initiatief van Interafval, VVSG, OVAM, Fost Plus, I.V.I.O. en alle andere afvalintercommunales. De afvalophalers en de recyclageparkwachters, maar ook alle medewerkers achter de schermen zorgen er dagelijks voor dat het afval correct ingezameld wordt en een milieuveilige verwerking krijgt. Dries Dehaudt, voorzitter I.V.I.O.: “ De burgers kunnen dankbaarheid en respect in de eerste plaats tonen door hun afval correct aan te bieden, zodat hun werk vlot verloopt. Daarnaast kunnen alle burgers met complimentjes gooien door deel te nemen aan de wedstrijd uit ons magazine.”


Enkele cijfers uit 2020:

- enquête afgenomen bij 235 ophalers en parkwachters en 86 medewerkers van telefonische infolijnen

- globaal kregen 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers met verbale en/of fysieke agressie te maken 

Verbale agressie (roepen, schelden of intimiderende gebaren):

- 25% van de parkwachters minstens één keer per week (2017: 50%, 2019: 37%)

- 36% van de ophalers minstens één keer per week (2019: 20%)

- 49% van de medewerkers infolijnen minstens één keer per week (eerste meting)

 

Fysieke agressie (duwen of een handgemeen):

- 13% van de parkwachters minstens één keer het voorbije jaar (2017: 30%, 2019: 22%)

- 15% van de ophalers minstens één keer het voorbije jaar (2019: 13%)

Complimenten: 

- 49% van de parkwachters minstens één keer per week (2019: 46%)

- 42% van de ophalers minstens één keer per week (2019: 40%)

- 33% van de medewerkers infolijn minstens één keer per week (eerste meting)

 

Hulp nodig bij CST?

Heb je hulp nodig bij het downloaden van je Covid Safe Ticket?

Op dinsdag 16 november kan je voor hulp terecht in domein Kloosterhof. Kloosterhof 49, Wakken.

13-17u

Breng je identiteitskaart en pincode mee!!

11 november Wapenstilstand - de herdenkingsplechtigheid in onze gemeente

met dank aan de Koninklijke Harmonie Kunst & Deugd en Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden
we legden bloemen neer *never forget*

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond.
Wij zijn de Doden. Zo–even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Toe: trekt gij u ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houdt hem hoog. Weest gíj de helden. Laten de Doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede – ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.
John McCrae, ‘In Flanders Fields’. Vertaald door Tom Lanoye.
 

UIT in Vlaanderen: evenementendatabank

Dentergem gaat aan de slag met UITinVlaanderen

Achter de schermen werken de gemeentediensten hard aan een nieuwe website voor alle Dentergemnaars. Op die nieuwe website willen we ook een activiteitenkalender brengen die voor jonge en iets minder jonge Dentergemnaars duidelijk het vrijetijdsaanbod in kaart brengt.

Ben jij een organisator? Organiseer jij één maal per jaar een thema-wandeling of 10 keer per jaar filmavond? Voor ons maakt het niet uit, maar we ondersteunen je graag om zoveel mogelijk bezoekers naar jouw evenement te brengen.

De grootste database

Jaarlijks voeren meer dan 28.000 organisatoren meer dan 215.000 activiteiten gratis in in de UiTdatabank. Een concert, voorstelling, tentoonstelling of film? Een sportevenement, wandeling, kaartavond of kermis? Cursussen, workshops of lezingen? Dat en meer past allemaal in de grootste activiteitendatabase van Vlaanderen en Brussel.

Wie invoert, haalt er veel UiT

Je voert een keer in in de UiTdatabank, en je aanbod staat meteen op heel wat vindplekken, online en offline. Op onze eigen dentergem.be,  UiTinVlaanderen, UiTmetVlieg, UiTX en UiTPAS.be, natuurlijk. Daarnaast kan het ook verschijnen in zo'n 1000 gedrukte en digitale vrijetijdsagenda’s van lokale of nationale media, overheden of organisaties. Kortom: kleine moeite, voor groot bereik!

Aan de slag

Geef je activiteiten voor 2022 in via www.uitdatabank.be. Het gaat snel en eenvoudig! En van zodra de nieuwe website van Dentergem eind 2021 online gaat, staan jouw activiteiten alvast te blinken...

camera's aan de ingangen van recyclageparken: om wachttijden te vermijden

I.V.I.O. zet een project op waarbij alle recyclageparken voorzien worden van camera’s. Inwoners kunnen zo op de website nakijken hoe druk het is aan de inrit van de recyclageparken. Handig om wachttijden te verwijden! Uit respect voor de privacy zullen enkel lage-resolutiebeelden online staan. Het is niet mogelijk om nummerplaten te lezen of gezichten op de foto’s te herkennen.

Beelden van de volgende recyclageparken kan je al zien op de I.V.I.O.-website: Ardooie, Dentergem, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt. De beelden van Ingelmunster worden zo snel mogelijk toegevoegd.

 

check recyclagepark Dentergem op https://www.ivio.be/nl/afvalbrengpunten/recyclageparken?recyclagepark=dentergem

 

nieuw vaccinatiecentrum Tielt Noord: alle info

 
alle info vind je hier

covid-maatregelen: mondmaskerplicht en CST

Bekijk de aangepaste maatregelen op https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis

en https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/.

Vanaf 1 november 2021 heb je een Covid Safe Ticket (CST) nodig bij een bezoek aan een café, restaurant of fitnesscentrum 
Ook vanaf 1 november geldt het Covid Safe Ticket bij indoor-evenementen vanaf 200 personen en outdoor-evenementen vanaf 400 personen.
Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.

links naar handige apps:
bewijs dat je Covid Safe bent: https://covidsafe.be/nl
om certificaten te kunnen scannen: https://www.covidscan.be/nl/
mijn burgerprofiel: https://www.burgerprofiel.be/
je digitale ID: https://www.itsme.be/

oproep vanuit het archief

“Erfgoeddag maakt school” is de leuze van de volgende Erfgoeddag, op zondag 24 april 2022. Onze archivaris bereidt in dit kader een tentoonstelling voor over het schoolse leven. Ze is op zoek naar: allerhande didactisch materiaal, klasfoto’s, informatie over schoolse activiteiten en uitstappen (schoolfeesten, schoolreizen), informatie over verdwenen vakken, schoolboeken, rapporten, schoolschriften met aantekeningen, opstellen of tekeningen, foto’s of filmpjes maar ook herinneringen en verhalen...
Wie documentatie of voorwerpen heeft en daarvan afstand wil doen, kan contact opnemen met archief@dentergem.be of 051575527. Alvast bedankt!

   

laatste-steenlegging nieuw sportcomplex Wielsbeke - klaar tegen zomer 2022

Op domein Hernieuwenburg in Wielsbeke wordt een indrukwekkend sportcomplex met zwembad gebouwd. Tegen de zomer van 2022 zal het af zijn. Om toch nog een officieel moment te voorzien -een eerste-steenlegging was door coronamaatregelen niet mogelijk, werd er afgelopen vrijdag een laatste-steenlegging gevierd.
De burgemeesters van de participerende gemeenten werden rondgeleid op de site. Het hele complex zal niet enkel voor de Wielsbekenaar toegankelijk zijn maar ook voor inwoners van Oostrozebeke en Dentergem. Het zwembad wordt openbaar toegankelijk maar er wordt wel volgens doelgroepen gewerkt: seniorenzwemmen, watergewenning, baantjeszwemmen, schoolzwemmen. Het bad kan ook worden afgehuurd.
Bij het zwembad hoort een grote sporthal en een cafetaria. Bovendien beschikt het complex over een 'virtual wall' om digitaal te sporten. 

       

Het waren burgemeesters Jan Stevens van Wielsbeke, Luc Derudder van Oostrozebeke en Koenraad Degroote van Dentergem die het lintje mochten knippen en de gedenkplaat onthullen.

nieuwe wijkinspecteur voor Markegem en Dentergem


Charlotte Maes is de nieuwe wijkinspecteur in Dentergem. Zij wordt het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Markegem en Dentergem. Welkom!
contact: Charlotte.Maes@police.belgium.eu / T 0499 59 49 15

 

Om de dienstverlening te verbeteren zal het hoofdkantoor van de PZ MIDOW te Oostrozebeke vanaf september nieuwe openingsuren hanteren en op afspraak werken.

nieuwe openingsuren:
maandag-vrijdag: 8-12u en 13-18u
zaterdag: 8-12u en 13-17u

maak een afspraak via https://www.politie.be/5454/ of www.midow.be

Volg Politiezone Midow nu ook op Twitter @pzmidow en Facebook https://www.facebook.com/PolitiezoneMidow
Ook op de vernieuwde website van de Lokale Politie www.politie.be/5454/ vind je informatie.

Heb je dringende hulp nodig, bel steeds 101.

Rondje Dentergem
mini-verplaatsing, maxi-ontspanning

een organisatie van de gemeente Dentergem,
de dienst toerisme,
de sportdienst
en de dienst cultuur

Een dagje uit met de fiets of met het toeristische treintje.
Iedereen kan gaan voor een Rondje Dentergem!

fiets: 13, 14, 15, 20, 21, 22 augustus: start tussen 9 en 12u
treintje: 13, 14, 15 augustus: om 10 uur (het treintje vertrekt om 10 uur stipt)

 

Hoe inschrijven voor Rondje Dentergem?
tot en met 7 augustus:

ONLINE op www.ticketgang.com
klik op ‘Koop hier je tickets’
kies bij ORGANISATOR: ‘Gemeente & OCMW Dentergem’
of
in de SPORTHAL: bel 051 57 55 28 of e-mail: sport@dentergem.besportfunctionaris@dentergem.be

De inschrijving is pas definitief na betaling.
Schrijf je tijdig in want de plaatsen op het treintje zijn beperkt.

Op een Rondje Dentergem leg je 25 km af.
De route is uitgestippeld langsheen bezienswaardigheden en horecazaken. Wil je even rondwandelen of verpozen bij een drankje of een hapje? Dat kan want op de tocht zijn een aantal fijne stopplaatsen voorzien. Bekijk de verschillende formules en reserveer vooraf in het restaurant van je keuze of bestel een picknick. Laat je verrassen!
Nadat je bent ingeschreven en hebt betaald, is de inschrijving definitief. 
De dag zelf meld je je aan in de sporthal (Brouwerijstraat 21, Markegem).
Daar start de tocht. Je ontvangt er alle details over het verloop van de dag. Er is voldoende parkeerplaats.

FORMULE FIETS
€ 25 per persoon / € 12 (-12 jaar)
of picknick € 10
5 stopplaatsen 
Kies een menu in een van de deelnemende restaurants (excl. drank) of bestel een picknick.
Restaurant of picknick dien je zelf te reserveren.  

FORMULE TREIN
€ 50 per persoon / € 35 (-12 jaar)
5 stopplaatsen + restaurant
vrijdag: ‘t Pleintje
zaterdag: Mandelvijver
zondag: ’t Kasteelke of ‘t Garnituurke

STOPS
Vissen Aquality | spetterende rondleiding van vis tot hengel (niet op 20-21-22/8)
Purfruit | fruitige verwennerij in een prachtig kader
Kerk dentergem | boeiende rondleiding en historische verhalen
Koestal & Meikensbossen | korte wandeltocht door het bos met gids en een aardbeienijsje / drankje
Brouwerij De Bie | dorstlesser
Goethalsmolen | korte rondleiding in de molen + proeven van een streekproduct
Baliekouter | wandelen, bezoekerscentrum, terras
Pastorie | rondleiding met gids en een historisch verhaal

DEELNEMENDE
RESTAURANTS / PICKNICK

La Perla | Dentergem 051/780550
't Smulhoekje | Dentergem 0465/096606
Mandelvijver | Wakken 056/602844
‘t Garnituurke | Wakken 056/323933
‘t Kasteelke | Wakken 0475/611252
‘t Pleintje | Oeselgem 09/3886727
Devenynshoeve | picknick 0494/776260
Marguerite | picknick 0498/117449
Foodfairy | picknick 0485/253698


Corona 
We laten deze activiteit graag veilig verlopen.
Denk je er ook aan om de richtlijnen op te volgen? 


INFO
sportdienst & dienst toerisme
Brouwerijstraat 21
8720 Markegem
Telefoon:  051 57 55 28
E-mail: sport@dentergem.be

 

Onze nieuwe infokrant staat online

De zomereditie van onze infokrant belandt binnenkort in je brievenbus, of misschien heb je hem al. 

Ons magazine staat weer boordevol nieuwtjes, belangrijke info en leuke reportages. Zo hebben we aandacht voor onze allereerste bebloemingswedstrijd en de schepenwissel, maar ook de vernieuwde bibliotheek komt aan bod. Voor de vaccinatiecampagne laten we een vrijwilliger aan het woord. 

Er is ook een stevig luik toerisme met onder meer de initiatieven van Toerisme Leiestreek en West-Vlaamse hart én natuurlijk een terugblik op onze prachtige bloesemwandeling

Klik hier voor een overzicht van onze infomagazines. 

 

Schrijf in voor de Grabbelpas- en Swap-activiteiten

Woohoow! Deze zomer worden er vanuit de jeugddienst van Dentergem opnieuw een heleboel leuke activiteiten voor klein en groot voorzien.

Vanaf 28 mei om 18 uur kan je inschrijven voor de Grabbelpas- en de Swap-activiteiten via dentergem.ticketgang.eu.

Wees er als de kippen bij!

 

Vul de gegevens van je onderneming correct en volledig in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Juiste gegevens in de KBO-databank zijn nochtans voor elke onderneming belangrijk.

Via de toepassing My Enterprise kan je gratis jouw bedrijfsgegevens aanpassen. Voorkom boetes, het mislopen van premies of subsidies, onnodige kosten of administratie... 

Ga zelf aan de slag via https://bit.ly/3bGljCy

Ook onze burgemeester Koenraad Degroote werd gevaccineerd

Volg zijn voorbeeld en #laatjevaccineren. “Bij deze nog een warme oproep om je zeker te laten inenten, zodat het leven zoals het was snel weer zijn intrede mag doen”, aldus onze burgervader. 

De campagne draait op volle toeren en in het vaccinatiecentrum in Tielt werd intussen de kaap van de 25.000 vaccinaties gerond. Wat de uitnodigingen betreft, zijn we bijna rond met alle risicopatiënten. De reguliere uitnodigingen, te beginnen met de leeftijdscategorie 64- tot 60-jarigen, gaan deze week de deur uit. 

Alle info vind je op www.vaccinatiecentrumtielt.be en www.laatjevaccineren.be

 

Check de chip van je kat of hond

Je kat of hond kwijtraken, dat is een nachtmerrie. Is je huisdier gechipt? 
Dan vindt het makkelijker de weg naar je terug. Tenminste, als de gegevens die op de chip staan correct zijn én je deze gegevens hebt vrijgegeven. 
Dus: heb jij de gegevens op de chip van je hond of kat al gecheckt? Doe het nu op checkjechip.be en zie je viervoeter sneller terug als je hem kwijt bent.

Is jouw rijbewijs nog geldig?
De burger draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te hernieuwen.
Maak je afspraak via 051 57 55 17 of https://bit.ly/3pIknSY.
Hoofdanimator worden in Dentergem?

Wil jij hoofdanimator worden bij Jong in Dentergem? Stel je kandidaat door je motivatie en cv te mailen naar personeel@dentergem.be voor 10/06.

Er zijn nog vrije plaatsen in juli en augustus.
JULI
o Week 1: 1-2/07
o Week 2: 5-9/07
o Week 3: 12-16/07

AUGUSTUS
o Week 1: 9-13/08
o Week 2: 16-20/08
o Week 3: 23-27/08

Militaire oefeningen in West-Vlaanderen

Van maandag 19 april tot en met vrijdag 7 mei 2021 zullen in West-Vlaanderen militaire oefeningen plaatsvinden. Gedurende deze periode kan je ook in onze gemeente eventueel militaire patrouilles zien passeren, laagvliegende vliegtuigen zien of oefenmunitie horen ontploffen.

Hinder en omleiding door werken in buurgemeenten Tielt, Meulebeke en Oostrozebeke

Vanaf 12 april

Op 12 april 2021 starten er asfalteringswerken op de Wakkensesteenweg in Tielt. Daardoor zal er hinder zijn en worden er omleidingen voorzien voor wie naar of van Tielt rijdt. De werken duren tot circa eind april.  

De omleiding vind je terug op https://wegenenverkeer.be/werken/onderhoudswerken-op-wakkensesteenweg

Aansluitend wordt gestart met de aanpassing van het kruispunt bij de Verre Ginste.

Vanaf 19 april

Vanaf 19 april starten in de buurgemeenten Oostrozebeke en Meulebeke riolerings –en wegeniswerken in de Gentstraat N305) en zijstraten. De aannemer start zowel op grondgebied Meulebeke aan de Meentakstraat als op grondgebied Oostrozebeke aan de Wakkensteenweg en werkt naar elkaar toe. Daarvoor worden ook de nodige omleidingen voorzien.

De duurtijd is geschat op circa 2,5 jaar.

Het kruispunt met de Steenovenstraat (’t Haantje) zal tijdelijk vanuit beide richtingen bereikbaar blijven. Tijdens de voorbereidende werken wordt éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf Meulebeke, Oostrozebeke en Dentergem tot aan de Steenovenstraat. Als de effectieve rioleringswerken uitgevoerd worden zal dat niet meer mogelijk zijn.

Voor de veiligheid zullen fietsers geen doorgang meer hebben langs de Gentstraat en worden zij omgeleid via de parallelle wegen.

In functie van de vordering van de werken wordt later meer informatie verschaft.

Lever asbest correct aan

Sinds 1 januari moet je hechtgebonden asbest verplicht verpakt aanleveren op het recyclagepark.

 • Voor kleine hoeveelheden asbestafval koop je op voorhand plastic asbestzakken op de recyclageparken van I.V.I.O. Je kleeft de gevulde asbestzakken goed dicht. De asbestzakken kunnen enkel aangeleverd worden op het recyclagepark van Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Tielt. Meer info: https://www.ivio.be/nl/asbest/asbest-verpakt-naar-het-recyclagepark
 • Voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest is er sinds 1 maart bronophaling (ophaling aan huis) mogelijk. Je kan kiezen tussen plaatzakken of een asbestcontainer. Meer info: https://www.ivio.be/nl/asbest/ophaling-aan-huis
Gemeente- en OCMW-raad | beperkt publiek toegelaten

Omwille van de huidige coronacrisis zal er slechts in beperkte mate publiek toegelaten zijn tijdens de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 31 maart 2021. Indien u de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn wenst bij te wonen, moet u zich op voorhand registeren:

 • Stuur een mail naar info@dentergem.be met uw voornaam, naam, adres en telefoonnummer en met de mededeling dat u de raden wenst bij te wonen. U krijgt een ontvangstbevestiging en wordt op een lijst van geïnteresseerden geplaatst. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal u al dan niet een uitnodiging ontvangen om de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bij te wonen.

Wie niet geregistreerd is, wordt niet toegelaten tot het gebouw!

Tijdens de zittingen respecteert u alle richtlijnen die u worden meegegeven en volgt u de maatregelen nauwgezet op (mondmasker, handhygiëne, …).

Werken aan WZC Dentergem | Wandelpad afgesloten!

De werkzaamheden aan WZC Mariaburcht (Dentergem) zijn gestart!
Om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen en de hinder in de schoolomgeving tot een minimum te beperken, wordt de werf achter het WZC aangelegd. Zo is de hinder in de Statiestraat beperkt.
Er is een werfweg voorzien via de weg langs het kerkhof van Dentergem (inrit in Wontergemstraat), die loopt over de tijdelijke overwelving van de Speibeek en zo naar de terreinen aan de achterkant van het WZC. De werfweg loopt ook over het wandelpad dat langs de Speibeek loopt (Burgemeester Nachtergaelestraat-Statiestraat). Om de veiligheid daar te garanderen, wordt het wandelpad afgesloten, gedurende de ganse duur van de werken (circa anderhalf jaar).

Gratis brochure 'Boslympische spelen'

Op zoek naar een upgrade voor jouw coronawandelingen?

Haal een gratis brochure van de "boslympische spelen" in de sporthal van Markegem of de bibliotheek van Wakken.

Je kan de publicatie ook online bekijken op deze link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2021-02/PB_boslympische_spelen_herdruk2021.pdf

website vaccinatiecentrum Tielt online

Vaccinatiecentrum Tielt schakelt in de komende weken een versnelling hoger.

Intussen staat www.vaccinatiecentrumtielt.be online, een overkoepelende website voor Tielt en partnergemeenten. Je vindt er alle mogelijke info omtrent de vaccinatiecampagne. Van oproepingsbrief over mobiliteit en bereikbaarheid Europahal tot veelgestelde vragen.
Een instructievideo geeft een voorsmaakje van hoe jouw vaccinatiesessie in de Europahal zal verlopen. In de praktijk telt het vaccinatietraject een viertal stappen, die je kan volgen via https://www.youtube.com/watch?v=VfXMcDWvFBk.
Neem beslist een kijkje.

Integraal waterproject Dentergem

Sinds de lente worden in Dentergem werken uitgevoerd in het kader van een integraal waterproject.

Het project omvat drie locaties:

 • In de Gottemstraat wordt parallel met de Speibeek en de Oude Mandelbeek een betonnen keerwand aangelegd;
 • In de Brouwerijstraat wordt een deel van de Binnenbeek terug in open profiel gebracht;
 • In de Tieltstraat wordt een weiland opgehoogd langs de Krommendijkbeek.

Binnen het project worden grondige ruimingswerken, ophogings- en nivelleringswerken uitgevoerd en worden grachten geherprofileerd.

Het totale kostenplaatje wordt geraamd op €509.019 en is volledig ten laste van de provincie.

diensten op afspraak

De diensten van gemeente en OCMW werken voortaan uitsluitend OP AFSPRAAK. Zo kunnen we de dienstverlening blijven garanderen en staan we in voor de veiligheid van het personeel en de burgers.

 • Voor de dienst bevolking en burgerlijke stand kan je bellen naar 051 57 55 17 of online een afspraak maken op deze link: https://bit.ly/2HKRZP1
 • Voor de dienst stedenbouw kan je online een afspraak maken op https://bit.ly/3erDThQ
 • De bibliotheek blijft open. De hoofdbibliotheek werkt enkel op afspraak om drukte en wachtrijen te voorkomen. Ga naar deze link: https://bit.ly/35OwMfy
 • Voor alle andere diensten, kan je bellen of mailen met de dienst in kwestie.
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Bekendmaking
Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login