De Woonwinkel

Print deze pagina

Zomerregeling

De woonwinkel sluit van 29/07-09/08/2019.

Bekijk hier de specifieke zomerregeling voor meer details.

Er is telefonische permanentie voorzien voor hoogdringende dossiers en vragen.

Woonwinkel

Algemene informatie

De Vlaamse Wooncode kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Veelal wordt echter vastgesteld dat gemeenten onvoldoende slagkracht hebben om dit waar te maken en dat het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst meer slaagkansen krijgt wanneer dat intergemeentelijk wordt opgezet. In dat kader werd in mei 2008, met steun van het Vlaams Gewest, een intergemeentelijk samenwerkingsverband "Wonen Regio Tielt" opgestart tussen de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

U kunt er terecht voor

Sociaal advies

 • Premie-advies (renovatie van woningen of nieuwbouw)
 • Algemeen advies over huurwetgeving (zowel voor huurders als voor eigenaars)
 • Belastingvermindering, premies, subsidies inzake huisvesting
 • Algemeen advies over sociale leningen voor aankoop van een woning en/of renovatiewerken
 • Informatie met betrekking tot energiebesparende investeringen
 • Informatie over de huursubsidie en te huur staande woningen
 • Inschrijvingen voor sociale woningen regio Tielt
 • Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, koop of andere woonaangelegenheden)

Meer informatie bij

 • Eva van der Linde: 051 42 81 84

 • Of op ons algemeen telefoonnummer: 051 42 81 81

Technisch advies

 • Technische dienstverlening op het vlak van wonen
 • Advies bij het opknappen en renoveren van een woning
 • Advies over isoleren, duurzame verwarmingssystemen, groene energie, ...
 • Tips over energiezuinig wonen
 • Advies over zelfstandig en aangepast wonen
 • Onderzoek naar de kwaliteit van woningen (leegstand, vooronderzoek, ongeschiktheids-, of onbewoonbaarverklaring)

Meer informatie bij

 • Youri Samyn: 051 42 81 88

Coördinator

 • Jürgen Vierstraete: 051 42 81 87

De Woonwinkel online

Zitdagen van de Woonwinkel

Elke (toekomstige) inwoner van het werkingsgebied heeft de vrije keuze uit de volgende mogelijkheden:

Gemeente Locatie Moment
Meulebeke Gemeentehuis: Markt 1, 8760 Meulebeke Op dinsdag van 8.15 tot 12 uur
Dentergem Sociaal Huis: Wapenplaats 25, 8720 Wakken Op maandag van 8.30 tot 12 uur
Tielt Stadhuis: Markt 13, 8700 Tielt Op donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
Pittem Gemeentehuis: Markt 1, 8740 Pittem Op dinsdag van 13.30 tot 17 uur
Wingene Gemeentehuis: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene Op woensdag van 13 tot 17 uur
Ruiselede OCMW Sociaal Huis: Kasteelstraat 1A, 8755 Ruiselede

Op vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur

 

 

 


Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login