Ter Kercken – Markegem

Print deze pagina

Wat ?

Het O.C.M.W. beschikt over 5 sociale appartementen met garage, gelegen in de Wakkenstraat 27-29 te Dentergem (Markegem).

Voor wie?

De kandidaat huurder :

  • Moet op het moment van de aanvraag meerderjarig zijn
  • Mag geen eigen woning bezitten.
  • Zijn/haar jaarlijks inkomen mag op het moment van de aanvraag niet hoger liggen dan de bedragen vastgesteld volgens barema (bedragen ter beschikking op het bureel van het O.C.M.W.)

Er wordt voorrang gegeven aan de aanvragers die hun domicilie hebben in de gemeente Dentergem of er hun domicilie minimum één jaar gehad hebben.
Iedere toewijzing gebeurt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn na advies van de Sociale Dienst

Type woning ?

2 type 1-woningen (1 slaapkamer)
1 type 2-woning (2 slaapkamers)
1 type 3-woning (3 slaapkamers)
1 type 4-woning (1 slaapkamer)

 

Hoe dient u een aanvraag in ?

Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden op het secretariaat van het O.C.M.W. , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. De aanvraag wordt onderzocht door de Maatschappelijk Werk(st)er. Er wordt een wachtlijst bijgehouden van de kandidaturen in volgorde van de datum van aanvraag.

 

Intern huurreglement sociale woningen OCMW Dentergem

 

 

 

O.C.M.W
O.C.M.W. Dentergem 
Kasteeldreef 1
8720 Wakken
Tel.: 056 62 10 10
      
Ma 9-11.30 en 13.30-16.30 uur
Di 9-11.30 uur
Wo 9-11.30 en 12.30-14.00 uur
Do 9-11.30 en 13.30-17.00 uur
Vr 9-11.30 en 13.30-14.30 uur
   

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login