Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

Print deze pagina

Vlaamse Sloop – en heropbouwpremie

In 13 Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% i.p.v. 21% BTW bij sloop- en herbouw. Particulieren die NIET in één van deze 13 steden wonen (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas), kunnen vanaf 7 maart 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Die aanvraag gebeurt in 2 stappen via de webapplicatie op www.energiesparen.be.

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Opgelet: de premie wordt toegekend:

  • voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning
  • tijdelijk ook voor aparte aanvragen voor sloop en heropbouw:
    • als de vergunning voor de sloop werd aangevraagd (of het plan tot slopen werd gemeld) in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019
    • en als de vergunning voor de heropbouw werd aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

De premie zelf bedraagt 7.500 euro en wordt binnen de 3 maanden na aanvaarden van het geleverde bewijs van sloop uitbetaald.

Meer info: https://www.energiesparen.be/slooppremie

 


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login