Overkoepelende renovatiepremie

Print deze pagina

Nieuwe overkoepelende renovatiepremie (integratie verbeteringspremie in de RENO)

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, nl. de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie, maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken.

De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is dus 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep, maar elk met eigen, premie-specifieke accenten. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

Daarom heeft de Vlaamse Regering op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.

De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.

De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie.

De nieuwe AANPASSINGSPREMIE blijft zo goed als gelijk; evenwel mag je voortaan als aanvrager niet langer meerdere eigendommen hebben!  Anderzijds versoepelde men de factuurvoorwaarde door te stellen dat facturen maximum 2 jaar oud mogen zijn (ipv. 1 jaar oud onder de oude regeling).

Klinkt dit alles als te technische materie en eerder als Chinees in de oren? Kom u dan verder informeren bij de medewerkers van de Woonwinkel!OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login