Arbeidskaarten voor vreemdelingen

Print deze pagina

Info

  • Arbeidskaart A: geeft aan een vreemde werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dat voor een onbeperkte duur.
  • Arbeidskaart B: is een toelating om in loondienst te werken voor één welbepaalde werkgever, voor één welbepaalde functie. Zij heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden maar is verlengbaar.
  • Arbeidskaart C: geeft aan bepaalde categorieën vreemdelingen die omwille van andere reden dan arbeid over een tijdelijk verblijfsrecht beschikken de toelating om gelijk welk beroep bij om het even welke werkgever uit te oefenen. Zij heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden, maar is verlengbaar.

De meeste vreemdelingen moet een arbeidskaart B, verbonden aan een arbeidsvergunning kunnen voorleggen om in België te mogen werken in loondienst.

Sommige categorieën vreemdelingen werden volledig vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een arbeidskaart. Het gaat in de eerste plaats om EU-onderdanen, behalve de onderdanen van de nieuwe EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije waarvoor een overgangsmaatregel is voorzien.

Voor vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht in België en vreemdelingen die voor een zeer korte opdracht in België moeten zijn, zijn vrijgesteld.

Waar aanvragen?

Vanaf 1 mei 2009 worden alle aanvragen voor een arbeidskaart en/of vergunning rechtstreeks ingediend bij de diensten Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureau.

De arbeidskaart wordt vervolgens opgestuurd naar ofwel de woonplaats van de werknemer of de verblijfplaats of zetel van de werkgever.

De arbeidskaart wordt afgehaald op de dienst bevolking door de werknemer samen met 1 pasfoto. De arbeidskaart is gratis.

De werkgever ontvangt een werkvergunning van de dienst migratie en is vervolgens verantwoordelijk voor de afgifte van de arbeidskaart.Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login