Vacatures 2019

Print deze pagina

AANWERVINGSEXAMENS NAJAAR 2019

Gemeente en OCMW Dentergem zijn op zoek naar nieuwe medewerkers – contracten van onbepaalde duur - waarbij voor elke functie ook een wervingsreserve van 3 jaar wordt aangelegd.

Stafmedewerker beleidsondersteuning – niveau A

Je bent de rechterhand van de algemeen directeur en staat haar dagelijks actief bij. Je werkt hierbij nauw samen met alle diensten van gemeente en OCMW.

Bekijk hier de infobundel

Deskundige Milieu – niveau B

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en handhaving van het lokaal milieubeleid. Je levert een correcte dienstverlening omtrent alle materies m.b.t. milieu en aanverwante materies o.a. landbouw, mobiliteit, afvalbeleid, en biedt ondersteuning aan de omgevingsambtenaar stedenbouw.

Bekijk hier de infobundel

Deskundige Patrimonium – niveau B

Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van alle werkzaamheden die tot het domein gemeentelijk patrimonium behoren. Het betreft enerzijds het opvolgen van de zaalverhuur en anderzijds de aansturing en opvolging van alle werkzaamheden van de herstel- en de poetsdienst.

Bekijk hier de infobundel

Maatschappelijk werker – niveau B

Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening, om zodoende mensen in staat te stellen:

  • een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
  • om te gaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.
  • hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren.

Bekijk hier de infobundel

Begeleider IBO – niveau C

Je wordt tewerkgesteld op één of meerdere locaties van de gemeentelijke buitenschoolse opvang waar je verantwoordelijk bent voor het aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar aanbieden van:

  • een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat,
  • een creatieve begeleiding,
  • een verantwoord en gevarieerd activiteitenaanbod.

Bekijk hier de infobundel

Hulparbeider groen – niveau E

Je staat in voor verzorging van het openbaar domein wat groenwerken betreft, met kennis en zorg voor daarbij gebruikte en benodigde materialen, toestellen en producten.

Bekijk hier de infobundel

Inschrijven

Je geniet van verschillende voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Verder kan je genieten van loopbaangerichte opleidingen en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige tot maximum 10 jaar in aanmerking kan genomen worden (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie).

Spreekt één van deze functies jou aan?

Wil je inhoudelijk meer weten?

Wil je inschrijven voor de selectieproeven?

Neem contact op met de personeelsdienst:

Uiterlijke inschrijvingsdatum: maandag 14 oktober 2019

 Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login