Begeleider buitenschoolse opvang niveau C

Print deze pagina

Vind je het belangrijk dat jouw inspanningen bijdragen tot het algemeen welzijn van de burger? Dan ben je aan het juiste adres. De gemeente Dentergem is namelijk op zoek naar een deeltijdse begeleider buitenschoolse opvang  voor de opbouw van een wervingsreserve.  

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het aanbieden van een gezellig, positief en ontspannen leefklimaat aan kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die gebruik maken van het IBO. Daarnaast zorg je ervoor dat er steeds een creatieve begeleiding is en een verantwoord en gevarieerd activiteitenaanbod aanwezig is. Je werkt rechtstreeks onder leiding van de algemeen directeur, de adjunct en de deskundigen jeugd.

Takenpakket

 • Je draagt zorg voor vertrouwen, een gezellige sfeer, huiselijkheid, geborgenheid, aandacht en respect voor het individuele kind.
 • Je staat in voor het hanteren van regels en normen, gezag en conflicten
 • Je neemt gemotiveerd deel aan het spel van de kinderen. Kijkt niet toe hoe de kinderen spelen maar speelt mee op een zo divers mogelijke wijze.
 • Je zorgt voor de lichamelijke verzorging of hygiëne en de veiligheid van de kinderen.
 • je volgt zoals alle andere collega’s de afgesproken taakverdeling binnen de uurroosters perfect op. Iedereen heeft respect voor elkaars taak. Dit veronderstelt stiptheid en tegelijkertijd flexibiliteit. Indien de noodzaak zich voordoet, neemt een begeleider spontaan een taak van een collega over.
 • Je houdt dagelijks de aanwezigheden bij
 • Je signaleert problemen met de kinderen, de ouders , de collega’s en de algemene werking.

Profiel

Om in aanmerking te komen voor dit profiel dien je in het bezit te zijn van een

 • Diploma 3de jaar van 3de graad kinderzorg OF;
 • Opleiding kinderzorg door Centra voor Volwassenonderwijs OF;
 • Opleiding begeleider in de kinderopvang van het experimentele modulaire beroepssecundair onderwijs OF;
 • 2de jaar van de 3de graad sociaal technische wetenschappen of bijzondere jeugdzorg of verpleegaspirant OF;
 • 3de jaar van de 3de graad internaatswerking of leefgroepenwerking OF;
 • Cursus verantwoordelijke kinderopvang georganiseerd door het Vlaams Instituut
  voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) in Syntra-centra op voorwaarde dat de
  module begeleider buitenschoolse opvang geïntegreerd is in de cursus. OF;
 • Attest van de opleiding begeleider buitenschoolse opvang, gefinancierd door
  VDAB, gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie.

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die:

 • zich flexibel opstelt naar werkuren toe;
 • positief ingesteld is;
 • openstaat voor evaluatie, kritiek en feedback;
 • creatief sterk is;
 • bereid is om zich permanent bij te scholen;
 • sterk is in objectiveren en relativeren;

Aanbod

OCMW Dentergem legt een wervingsreserve van 3 jaar aan voor de contractuele functie deeltijds begeleider buitenschoolse opvang (IBO) van onbepaalde duur volgens de salarisschaal C1-C2 (geïndexeerd bruto maandwedde van min. 982,94 en maxi. 1.653,95 euro.). Je salaris wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals een flexibel uurrooster met glijdende uren, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en loopbaangerichte opleidingen.

Meer informatie of solliciteren voor deze functie

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Meer informatie vind je in de informatiebrochure op www.dentergem.be/werken of kan je opvragen bij de personeelsdienst door een mailtje te sturen naar personeel@dentergem.be.

Kandidaturen dienen aangetekend of tegen ontvangstbewijs en uiterlijk op uiterlijk op maandag 15 maart 2021 bezorgd te worden aan het Lokaal bestuur Dentergem t.a.v. de personeelsdienst, kerkstraat 1, 8720 Dentergem. Gelieve als bijlage bij jouw sollicitatie uw cv, motivatiebrief, kopie van uw diploma/ of het getuigschrift die het bekwaamheidsbewijs vormen en uw uittreksel van uw strafregister (max. 3 maand oud) toe te voegen. 

Lees hier de volledige infobundelOP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login