Vrijetijdstoelage

Print deze pagina
Gemeentebestuur Dentergem en OCMW Dentergem sloegen de handen in elkaar voor het ontwikkelen van een vrijetijdstoelage voor inwoners met een beperkt inkomen. Via deze toelage willen zij de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van de inwoners met een beperkt inkomen stimuleren.

De toelage geldt enkel voor het lidmaatschap of de deelname aan activiteiten van (erkende) Dentergemse verenigingen binnen de gemeente of voor activiteiten ingericht door eigen gemeentelijke diensten. Voor Dentergemse verenigingen komen zowel activiteiten binnen als buiten de gemeente in aanmerking.

Een vrijetijdstoelage kan meermaals aangevraagd worden voor elk lid van het gezin onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het reglement. Het bedrag van de toelage omvat normaliter 95% van het deelnamegeld (kostprijs) met een maximum van 50 euro per persoon per jaar.

De aanvrager van de vrijetijdstoelage dient zich te richten tot het OCMW Dentergem of tot de Dienst vrije tijd.

Download het reglement
Download het aanvraagformulier

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login