Home

Print deze pagina

 Wij hebben een nieuw logo!

Met veel trots stellen gemeente en OCMW Dentergem een nieuw en gezamenlijk logo met een bijpassende huisstijl voor.

We kozen voor een zeer goed leesbaar lettertype ‘Hind Bold’ met een hoofdletter en onderkastletters. De spatiëring van de letters werd aangepast om het woord Dentergem langer te maken.

Voor het logo hebben we een embleem geplaatst dat bestaat uit een gestileerde “d” en een ondergeplaatste golf. De golf verwijst naar de waterwegen in onze gemeente en heeft een smiley-effect. De bedoeling is dat het embleem op zichzelf kan bestaan.

We kozen voor de kleuren groen en blauw. Groen refereert naar Dentergem als groene gemeente met de twee natuurdomeinen Baliekouter en Meikensbossen. Bovendien verwijst het ook naar het OCMW-logo en naar de integratie tussen OCMW en gemeente. Het blauw staat symbool voor de waterlopen die Dentergem doorkruisen.

Beide kleuren komen terug in het wapenschild van de gemeente waarmee we met respect voor het verleden, naar de toekomst willen kijken. Het wapenschild verdwijnt niet. Dat zal nog op specifieke documenten en bij verschillende gelegenheden in beeld verschijnen. Het werd ook geïntegreerd in de nieuwe huisstijl.

Onder het logo plaatsen we de slogan ‘Denderend wonen’. “Denderend” is een leuke woordspeling met Dentergem en betekent letterlijk ‘geweldig’, ‘heerlijk’, ‘leuk’ en ‘prachtig’. “Wonen” refereert naar Dentergem als woongemeente.

De nieuwe huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd. In een eerste fase komt het drukwerk en mailverkeer aan bod. Later worden ook dienstwagens en kledij aangepast. Verspilling is niet aan de orde. Voorraden van bijvoorbeeld enveloppes worden eerst weggewerkt voor er nieuwe omslagen worden gedrukt.

Vanaf vandaag kan u ons ook terugvinden op Instagram onder de naam @gemeentedentergem. Deel je foto’s met @gemeentedentergem en gebruik daarbij #8720 en #gemeentedentergem om in onze ‘feed’ terecht te komen.

10 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 20 kinderen, waarvan 10 die voor de eerste maal komen. Deze komen uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige,  nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 10 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel.0495 67 82 37, of mailen naar info@euro-children.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.euro-children.be

Te huur | seniorenwoning & garages

Het OCMW heeft verschillende eigendommen te huur

 • Bejaardenwoning | Nellekenshof 34, Dentergem | vrij vanaf 01/11/2019
 • Garage | Nellekenshof Dentergem | onmiddellijk vrij
 • Garage | Rijkswachtsite Kraaistraat, Wakken | vrij vanaf 01/12/2019

Meer infomatie kunt u krijgen bij

OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1, Wakken
Bernard Vanmeerhaeghe | Tel. 056 62 10 18 | E-mail: administratie@ocmwdentergem.be

25/11/2019 | dienst burgerzaken gesloten in namiddag

De medewerkers van de dienst burgerzaken volgen op maandag 25/11/2019 een opleiding in de namiddag. De dienst zal dan uitzonderlijk gesloten zijn.

STATIESTRAAT | werken aan voetpaden

Wat: in de Statiestraat wordt vanaf maandag 21/10 een deel van de voetpaden vernieuwd.
Waar: aan de kant van het WZC | vanaf WZC - richting Aarsele
Mogelijke hinder: er zal een parkeerverbod worden voorzien aan de kant waar wordt gewerkt maar ook aan de overzijde voor uitwijkmogelijkheid. De nodige signalisatie wordt voorzien.

Gezocht: lege batterijen

Heb je thuis lege batterijen liggen? Breng ze naar een Bebat-inzamelpunt zodat Bebat ze kan recycleren en een nieuw leven kan geven.

Rookmelders laten je niet stikken

In 2018 lieten 56 mensen het leven in een woningbrand.

Meestal vallen deze slachtoffers niet door het vuur. De bewoners vallen ten prooi aan de de verstikkende rook die zich razendsnel verspreidt. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico groot om niet tijdig wakker te worden.

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen.

Meer info: http://www.zonemidwest.be/brandweer/page/brandpreventie/rookmelders.php

Onze gemeente hecht belang aan een propere buurt

Om Dentergem proper te houden zijn onze medewerkers van de technische dienst elke dag in de weer. Gras afrijden, bloemvakken en -perken onderhouden, goten en straten vegen,... Maar zo'n intens onderhoud is niet altijd even vanzelfsprekend. Zeker omdat steden en gemeenten sinds 2015 verplicht zijn om het openbaar domein pesticidenvrij te onderhouden.

Daarom lanceren we een warme oproep om ons een handje te helpen. Als iedereen het kleine stukje stoep, de greppel of afvoergoot voor zijn eigen deur onderhoudt, draagt dat automatisch bij tot een mooie en propere gemeente.

Als inwoner moet u trouwens zelf instaan voor het onderhoud van het voetpad en de goot voor uw woning of eigendom. Dat wil zeggen dat u zelf het onkruid op het voetpad of voor uw woning moet verwijderen. Het is voor u een kleine klus maar met een groot effect voor de hele buurt.

Door af en toe te vegen met een harde borstel kan u er mee voor zorgen dat het voetpad en de goot of greppel onkruidvrij blijft;

 • Trek regelmatig de jonge onkruidplantjes uit of begiet ze met heet water
 • Als de voegen leeg komen, vul ze dan opnieuw met zeezand
 • Veeg blikjes, plastic en ander klein zwerfvuil niet in de goot maar gooi ze bij uw eigen afval.

Steek dus een handje toe, hou je eigen stoep schoon en verwijder het onkruid (let wel, zonder gebruik van pesticiden). Van harte bedankt!

Infopunt dementie in Wakken

Wist je dat... er in september een infopunt voor dementie wordt geopend in Wakken? 

Alle info vind je hier

Infopunt dementie
Activiteiten

Op 25/09/2019 wordt het infopunt officieel geopend.

Jong in Dentergem

Magazine gemist? Lees het hier online.

Word jij onze nieuwe collega?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Misschien word jij wel onze nieuwe collega.

Bekijk alle vactures op de website.

Herstelacademie rond psychische gezondheid in Zuid West-Vlaanderen

Nieuw cursusaanbod in regio Zuid West-Vlaanderen rond het herstel van psychische gezondheid.

De herstelacademie richt zich tot iedereen die werk wil maken van de eigen veerkracht, zelfhulp, zoeken van steun en psychisch herstel.  Een professionele hulpverlener staat samen met een gedreven ervaringsdeskundige klaar om jou te ontvangen in één van de sessies.

De sessies worden lokaal aangeboden in de regio's Menen, Kortrijk en Waregem omtrent diverse thema's: piekeren, communicatie, goed-gevoel-plan, middelengebruik....

Inschrijven voor en informatie over alle sessies kan je hier vinden: https://www.herstelacademie.be/zuid-west-vlaanderen/ of in deze flyer.

Vlaanderen asbestvrij tegen 2040

Sinds vorig jaar bestaat er een finaal Actieplan Asbestafbouw om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestvrij te krijgen. Momenteel is nog zo'n twee miljoen ton asbest aanwezig in Vlaanderen. Alle informatie met contactinformatie van laboratoria, asbestverwerkers en professionele verwijderaars is te vinden op https://asbestinfo.eu/. De website wordt voortdurend geactualiseerd.

wees alert op de fietspaden

De afgelopen weken kregen wij veel meldingen van kapot gegooide drankflessen, proefbuisjes en erlenmeyers op onze fietspaden (o.a. Gottemstraat, Olsenesteenweg, Deinzestraat, Markegemsesteenweg, Dentergemstraat en Tieltstraat). De meldingen volgden snel op elkaar. Daarom gaan wij ervan uit dat er kwaad opzet in het spel is.

We vragen jou om alert te zijn. Zie je iets verdacht, meld dat dan bij de politie of het gemeentepersoneel.

21/09 Wereld Alzheimerdag

 • Wat loopt er mis in de hersenen van mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie? En waarom?
 • Hoe komt het dat er nog steeds geen medicijn is en hoe kunnen we dat veranderen?

Stichting Alzheimer Onderzoek doet al jaren formidabel werk om het alzheimeronderzoek in België te financieren.

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en gedurende de maand september loopt, samen met Piet Huysentruyt en Kathleen Aerts, de 4de editie van de Cupcake maand.
Dit jaar uitgebreid naar de Cupcake-Muffin maand. Een ludieke, toffe en zelfs lekkere actie om het onderzoek te steunen!

Voor alle verdere informatie, kan je bellen op 02 424 02 04 of mailen naar info@stopalzheimer.be.

captatieverbod

Deze voormiddag was er een provinciaal droogteoverleg in onze provincie. De aanhoudende droogte noodzaakt maatregelen om de watervoorraad te vrijwaren.
Daarom wordt er vanaf vandaag een captatieverbod opgelegd voor de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge.

Hiernaast blijft het politiebesluit van 10 juli 2019 betreffende het captatieverbod in het IJzerbekken van kracht.

LEES: Politiebesluit van captatieverbod

BEKIJK: Overzichtskaart van captatieverbod

politiebesluit betreffende brandgevaar

Vandaag bezorgde de gouverneur van West-Vlaanderen ons een politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen.
Omwille van de grote hitte en extreme droogte is er

 • een verbod op het maken van kampvuur op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
 • een verbod op het gebruik van vuurschalen en –korven in natuur- en bosgebied
 • een rook- en vuurverbod in de natuurgebieden, de provinciale domeinen en de bossen in West-Vlaanderen

LEES: Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht

De Federale Pensioendienst krijgt een volledige make-over op het web

De Federale Pensioendienst lanceert een nieuwe website https://www.sfpd.fgov.be/nl

Je kan er:

 • inschrijven op de nieuwsbrief
 • feedback geven
 • nieuwe functionaliteiten checken van mypension.be
 • de juiste contactgegevens consulteren.
Jaarrekeningen gemeente & ocmw 2018

De gemeenteraad en OCMW-raad van Dentergem stelden in hun zitting van 19 juni 2019 het ontwerp van jaarrekening 2018 van gemeente en OCMW vast.

De documenten zijn raadpleegbaar onder 'bestuur - documenten - bekendmakingen' op deze link.

gepubliceerd op 28-06-2019

Spring zuinig om met water

Tijdens de warme  zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Watergroep staat in jouw gemeente elke dag in voor de levering van lekker en gezond drinkwater.  We geven graag enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.

 • Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.
 • De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
 • Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. 
 • Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 
 • Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan gedacht.
 • Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
 • Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.
Wanneer komt de nieuwe blauwe pmd-zak in I.V.I.O.?

Op 3 juni 2019 introduceerde Fost Plus en de OVAM samen met enkele afvalintercommunales en de sorteercentra de uitgebreide blauwe PMD-zak. De invoering van de blauwe zak met verruimde inhoud zal in de rest van Vlaanderen geleidelijk verlopen en moet voltooid zijn in 2021. Op die manier krijgen de sorteercentra de tijd om de noodzakelijke en ingrijpende aanpassingen aan hun sorteerinstallatie door te voeren teneinde de bijkomende verpakkingen te kunnen verwerken. 

Afhankelijk van de vrije verwerkingscapaciteit zal I.V.I.O. pas in de loop van 2020 kunnen overschakelen naar de uitgebreide blauwe PMD-zak.

I.V.I.O. zal de inwoners hierover ruim op voorhand informeren.

Om een efficiënte PMD-sortering en recyclage verder te garanderen, vragen wij aan de inwoners van I.V.I.O. om de huidige sorteerregels te respecteren.

De Mindermobielencentrale zoekt extra vrijwilligers

De vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden maar maakt ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij namen onze vrijwilligers dit jaar mee naar een héérlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennismaken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken! Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Dieter Baert, maatschappelijk werker | Tel.: 056 62 10 17 | E-mail: dieter.baert@ocmwdentergem.be

 
Toffe job? IBO Scoebidoe zoekt 2 kinderbegeleiders voor de buitenschoolse kinderopvang

IBO Scoebidoe zoekt twee kinderbegeleiders om het team te versterken? Als begeleider buitenschoolse kinderopvang organiseer je dagelijkse opvang van kleuters en lagereschoolkinderen (2,5-12jaar). Je hebt oog voor het creëren van een veilige, sfeervolle omgeving, waarin het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind gestimuleerd wordt. Je communiceert op een open en respectvolle manier met kinderen, ouders, teamgenoten en de coördinator. Je brengt variatie in je activiteiten en houdt hierbij rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen. Je staat in voor administratieve taken eigen aan de werking. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat een kind met plezier naar de opvang komt en de ouder je het volle vertrouwen schenkt. Flexibiliteit is een must. Alle info: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58457377/2-kinderbegeleiders-buitenschoolse-kinderopvang

 
Binnenwerken aan Leieheem Oeselgem starten in 2020

Vanaf 1 januari 2020 starten er binnenwerken aan het Ontmoetingscentrum Leieheem in Oeselgem. De werken zullen ongeveer 6 maanden duren. Voor die periode worden er geen reservaties genoteerd.

De reservaties die reeds ingepland staan in de periode ervoor, komen niet in het gedrang. 

 
Huis van het Kind Dentergem is erkend!

Hoera! Huis van het Kind dentergem is erkend! Daarmee willen we er zijn voor alle gezinnen en voor iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren. Je kan er terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen diverse organisaties die inzetten op kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en zo veel meer. Kom zeker eens langs. Het Huis van het Kind opent de deuren vanaf januari 2019 in het Sociaal Huis Wegwijs.

Contactpersoon is Enya De Larivière, Kasteeldreef 1, 8720 Wakken - 056 62 10 16 - huisvanhetkind@ocmwdentergem.be.

Openingsuren: dinsdag van 9-11 uur en woensdag van 15-16 uur of op afspraak.

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Openbare werken
Momenteel is er geen informatie beschikbaar over de openbare werken.
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login