Genealogie en stambomen

Print deze pagina
Voor de bevolkingsregisters kun je in het archief terecht.

Voor de akten van de burgerlijke stand, wend je je tot de Dienst burgerlijke stand, burgerlijke.stand@dentergem.be.

Na digitalisering, zullen zowel de akten burgerlijke stand, als bevolking, ter plaatse digitaal raadpleegbaar zijn in het archief (timing najaar 2018).

Pas op:

Informatie uit de akten burgerlijke stand en uit bevolkingsregisters jonger dan 100/120 jaar is standaard niet openbaar; akten en registers mogen niet zelf ingekeken worden.

Het KB van 5 januari 2014 tot wijziging van het KB van 16 juli 1992 schept echter een nieuwe ontsluitingsvorm voor de bevolkingsregisters, namelijk het verkrijgen van info voor ‘genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden’. Het besluit trad in werking op 27 januari 2014 en voorziet een aantal mogelijkheden om informatie te bekomen:

Informatie uit de registers van de burgerlijke stand kan verkregen worden mits toestemming van de familierechtbank.

Informatie uit de bevolkingsregisters kan verkregen worden mits schriftelijke toestemming van de betrokkene zelf, de eventuele partner, het eventueel kind of het schepencollege (in die rangorde!)

Landboek Dentergem, 1652


Archief
Archief
Baljuwstraat 3
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 27
 
Op afspraak
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login