Noodplanningsambtenaar

Print deze pagina

Algemeen

Artikel 135 van de gemeentewet stelt dat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn inwoners. Daarnaast verscheen er op 16 februari 2006 een KB betreffende nood- en interventieplannen met bijhorend diverse ministeriële omzendbrieven. Eén van de belangrijkste gevolgen van die wetteksten is dat elke Belgische gemeente moet beschikken over een algemeen nood- en interventieplan (ANIP).

Met het in voege brengen van het ANIP krijgt elke gemeente een kader waarin het moet werken en waarin staat wat kan en wat niet kan. Zo staat het omschreven dat de burgemeester zich moet laten bijstaan en adviseren door een ambtenaar noodplanning.

Het uiteindelijke doel van het ANIP moet zijn om voorafgaand zo veel mogelijk risico's uit te sluiten. Daarnaast, wanneer er zich toch een incident voordoet, moet de schade zo veel mogelijk worden beperkt.

Noodplanningsambtenaar

De belangrijkste taken van de noodplanningsambtenaar zijn:

  • het maken van een risicoanalyse en inventarisatie van de gemeente
  • redactie en actualisering van de gemeentelijke nood- en interventieplannen
  • uitwerken van rampoefeningen
  • coördinatie en secretariaat van de veiligheidscel
  • verzamelen en controleren van evenementenformulieren
  • contact onderhouden met de hulpdiensten over evenementen op Dentergems grondgebied
  • burgers informeren omtrent fuifbeleid en evenementenprocedure

Veiligheidscel

De veiligheidscel wordt gevormd uit een vertegenwoordiger van de vijf wettelijk voorziene disciplines (brandweer, medische component, politie, logistiek en communicatie), de burgemeester en de ambtenaar noodplanning.

Op geregelde tijdstippen komt de veiligheidscel samen en bespreekt men de gedetecteerde risico's, worden de pijnpunten blootgelegd en eventuele eerdere incidenten geëvalueerd. Bij een grootschalig incident kan de burgemeester ook beslissen om de veiligheidscel samen te roepen.Noodplanningsambtenaar
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 21
Ma 8.30-12 en 13.30-17.15 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.15 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-17.15 uur
Do 8.30-12 en 13.30-17.15 uur
 
 
   
 
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login