Retributiereglement

Print deze pagina

 

Alle gemeenten van de zone hadden tot nu elk een eigen retributiereglement dat vanaf januari 2015 vervangen werd door een zonaal retributiereglement. Vergoedingen en retributies worden niet langer aan de gemeente maar wel aan zone Midwest betaald. De hoofdlijnen van het zonaal retributiereglement vindt u hier terug.

Het volledige retributiereglement kunt u hier downloaden.
Goedgekeurd door de zoneraad op 6 januari 2015.

Gratis dienstverlening

Volgende dienstverlening is gratis conform de geldende wetgeving

 • interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
 • technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
 • bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen;
 • coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
 • drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
 • waarschuwing aan de bevolking;
 • interventie naar aanleiding van een loos alarm.

Betalende prestaties

Alle andere prestaties en brandpreventieopdrachten worden in principe aangerekend conform de tarieven opgenomen in het retributiereglement.

Een aantal voorbeelden

 • brandpreventieoprachten (vb. brandweeradvies bouwaanvraag)
 • interventies: a ratio van inzet personeel, materieel en materiaal, goederen (vb. opkuisen openbare weg, uitpompen kelder)
 • wespennesten: voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten wordt per nest een forfait van € 40 aangerekend. Een tweede of volgende interventie voor hetzelfde wespennest binnen hetzelfde kalenderjaar is gratis.
 • falend technisch alarm: de eerste nutteloze interventie is gratis. Elke nutteloze interventie die volgt binnen een periode van 12 maanden na de vorige, wordt verhaald.

Opmerkingen

Voor het leveren van water voor bijvoorbeeld het vullen van zwembaden of tanks, dient u vanaf nu contact op te nemen met de watermaatschappij.

De exacte bedragen per uur of forfaits kun je steeds nalezen in het retributiereglement.

 

 Noodnummer brandweer

Contact Midwest

Zone Midwest
051/80 60 00

Hoofdzetel Hulpverleningszone Midwest
Kwadestraat 159
8800 Roeselare

 

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login