Tips voor brandpreventie

Print deze pagina
 • plaats een scherm voor uw open haard
 • droog geen was boven een kachel of straalkachel
 • laat uw verwarmings- en/of gasinstallatie geregeld nakijken door een vakman
 • rook nooit in bed
 • laat elk jaar uw schoorsteen vegen en brander afstellen indien u stookolie, steenkool of hout gebruikt
 • plaats een barbecue ver genoeg van alles wat vuur kan vatten
 • gebruik nooit beschadigde elektriciteitskabels
 • overlaad nooit elektrische stekkerdozen
 • een ingeschakelde tv brengt warmte voort: zorg voor voldoende ventilatie rond de tv en gebruik uw tv niet om boeken, vazen,… op te plaatsen
 • koop en gebruik enkel goedgekeurde elektrische toestellen, verwarmingstoestellen, kachels,… en volg de gebruiksvoorschriften
 • draai bij een lek van propaan, butaan of aardgas onmiddellijk de kraan dicht en verlucht de kamer
 • uw gasmeter moet steeds goed bereikbaar zijn
 • zorg steeds voor voldoende verluchting in de badkamer
 • bewaar licht ontvlambare producten zoals benzine liefst buitenshuis en zeker niet in een kelder. De meeste dampen van die producten zijn zwaarder dan lucht en kunnen dus niet naar buiten
 • reinig regelmatig de dampkap en filters


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login