Heropening

Print deze pagina

Om de heropening van de kleinhandelszaken te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips samengesteld en ook communicatiedragers aangeboden om zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

GIDS VOOR DE HEROPENING VAN WINKELS

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Download hier de gids

Het gaat onder meer om:

  • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
  • hygiënemaatregelen
  • manieren om fysiek contact te beperken
  • bepalingen voor betaling aan de kassa
  • klanteninformatie
  • organisatie van ambulante handel (met inbegrip van markten)
  • raadgevingen over de uitoefening van contactberoepen

Die preventiemaatregelen kunnen op sectoraal of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk.

MATERIAAL OM KLANTEN TE INFORMEREN

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden op de link een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor de markten, de contactberoepen …) en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

Ga naar deze link voor de affiche en communicatiekit.

 OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login