Wettelijke samenwoonst

Print deze pagina

Info

De wet van  23 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoonst. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met die binnen een huwelijk, zoals bv. het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen,... Het geslacht en de verwantschap van de partners speelt daarbij geen enkele rol.

Hoe aanvragen?

Je dient samen met je partner een verklaring af te leggen bij de dienst bevolking van je woonplaats. Dan moet je beide identiteitskaarten meebrengen.

De verklaring omvat:

  • de datum van de verklaring
  • de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partners
  • de gemeenschappelijke woonplaats
  • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen
  • de vermelding dat beiden vooraf kennis namen van de inhoud van art. 1475 – 1479 uit het  burgerlijk wetboek

Je krijgt een ontvangstbewijs van de aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister.

Hoe beëindigen?

Je kan de wettelijke samenwoonst zelf beëindigen. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch.

De wettelijke samenwoonst wordt automatisch beëindigd: 

  • bij huwelijk
  • bij overlijden
  • na een vonnis van de rechtbank
  • in onderlinge overeenstemming (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand)
  • door de eenzijdige verklaring van één van de partners (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand)

In dat laatste geval stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na beëindiging, een gerechtsdeurwaarder naar de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. De kosten daarvoor zijn ten laste van degene die de samenwoonst beëindigd heeft.

Opgelet!

Een adreswijziging heeft geen beëindiging van de wettelijke samenwoonst tot gevolg.

Waar aanvragen?

Bij de dienst bevolking.Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login