Rustpensioen voor zelfstandigen

Print deze pagina

Info

Als je zelfstandige of helper was in België, kan je in aanmerking komen voor een pensioen als zelfstandige. Vanzelfsprekend moeten voor die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden.

Ingangsdatum

  • Gewone pensioenleeftijd
    De personen die hoofdzakelijk in België verblijven en die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken (65 jaar), krijgen automatisch hun rustpensioen. Het rustpensioen zal ten vroegste ingaan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt.
  • Vervroegde ingangsdatum
    Alleen personen die een toereikende loopbaan hebben kunnen vervroegd met pensioen.
    Met het oog op het bewijs van de vereiste loopbaanjaren houdt men niet alleen rekening met het pensioen als zelfstandige maar ook met de perioden waarvoor de pensioenrechten ingaan volgens een andere Belgische pensioenregeling (werknemer, openbare besturen...)

Hoe aanvragen?

Personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, hoeven geen aanvraag in te dienen. De procedure van het ambtshalve onderzoek wordt tijdig opgestart zodat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen het dossier kan samenstellen. De betrokkene wordt er schriftelijk van verwittigd.

Je moet wel een pensioenaanvraag indienen bij je gemeentebestuur als

  • je ouder bent dan 65 jaar
  • het pensioen vervroegd wordt aangevraagd, d.w.z. voor de leeftijd van 65 jaar.

Je moet in het bezit zijn van je identiteitskaart. De aanvraag mag worden ingediend 1 jaar voordat je de pensioenleeftijd bereikt. Het gemeentebestuur geeft je dan een ontvangstbewijs en zendt de aanvraag door naar het Rijksinstituut van de Sociale Verzekering der Zelfstandigen.

Waar aanvragen?

Bij de dienst bevolking.Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login