Rustpensioen voor werknemers

Print deze pagina

Info

Als je werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector kom je in aanmerking voor een werknemerspensioen. Vanzelfsprekend moeten voor die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden. Een tewerkstelling als werknemer kan uitgeoefend worden als arbeider, bediende, mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist en als lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart.

Ingangsdatum

 • Gewone pensioenleeftijd
  De personen die hoofdzakelijk in België verblijven, en die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken (65 jaar) krijgen automatisch hun rustpensioen.
  Het rustpensioen zal ten vroegste ingaan de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de wettelijke pensioenleeftijd wordt bereikt.
 • Vervroegde ingangsdatum
  Alleen werknemers die een toereikende loopbaan hebben, kunnen vervroegd met pensioen gaan. Met het oog op het bewijs van de vereiste loopbaanjaren houdt men niet alleen rekening met de perioden van tewerkstelling als werknemer, maar ook met de perioden waarvoor de pensioenrechten ingaan volgens een andere Belgische pensioenregeling (zelfstandigen, openbare besturen...)

Hoe aanvragen?

Personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, hoeven geen aanvraag in te dienen. De procedure van het ambtshalve onderzoek wordt tijdig opgestart zodat de Rijksdienst voor Pensioenen het dossier  kan samenstellen. De betrokkene wordt er schriftelijk van verwittigd welke (gewestelijke) dienst het dossier zal behandelen.

Je moet wel een pensioenaanvraag indienen bij het gemeentebestuur als:

 • je ouder bent dan 65 jaar
 • het pensioen vervroegd wordt aangevraagd, d.w.z. voor de leeftijd van 65 jaar
 • pensioen wordt aangevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel  (mijnwerker, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)

Je moet in het bezit zijn van je identiteitskaart. De aanvraag moet worden ingediend 1 jaar voordat je de pensioenleeftijd bereikt. Het gemeentebestuur geeft je dan een ontvangstbewijs en zendt de aanvraag door naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Waar aanvragen?

Bij de dienst bevolking.Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login