Overlevingspensioen voor werknemers

Print deze pagina

Info

De overlevende echtgeno(o)t(e), kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen gebaseerd op de beroepsactiviteit van de overleden echtgeno(o)t(e). Al wie als werknemer in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector heeft gewerkt, kan in aanmerking komen voor een rustpensioen. Indien die persoon overlijdt, kan de overleden echtgeno(o)t(e) ook ter vervanging daarvan een overlevingspensioen krijgen.

Voorwaarden inzake leeftijd en duur van het huwelijk

Leeftijd

Je moet minstens 45 jaar oud zijn, behalve als je een kind ten laste hebt of ten minste 66% blijvend arbeidsongeschikt bent.

De weduwe van een mijnwerker met twintig jaren dienst in de ondergrond kan het overlevingspensioen op gelijk welke leeftijd bekomen.

De duur van het huwelijk

Je moet minstens een jaar gehuwd zijn, behalve wanneer:

  • er uit het huwelijk een kind werd geboren

  • het overlijden te wijten is aan een ongeval overkomen na de datum van het huwelijk of veroorzaakt werd door een beroepsziekte
  • op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor één echtgenoot kinderbijslag ontving

Indien aan die voorwaarden niet is voldaan, kan je een tijdelijk overlevingspensioen ontvangen.

Ingangsdatum

Als je een aanvraag indient binnen de twaalf maanden na het overlijden van je echtgeno(o)t(e), dan gaat het overlevingspensioen in:

  • op de eerste dag v.d. maand waarin je echtgeno(o)t(e) overleden is indien hij/zij nog geen  rustpensioen genoot
  • op de eerste dag v.d. maand volgend op die van het overlijden indien de echtgeno(o)t(e)  reeds een rustpensioen genoot

Als je je aanvraag niet binnen de twaalf maanden na het overlijden indient, gaat het overlevingspensioen in ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag.

 

Hoe aanvragen?

Je rechten worden eerst ambtshalve onderzocht. Dat is onder meer het geval wanneer je overleden echtgeno(o)t(e):

  • voor het overlijden een rustpensioen als werknemer heeft genoten
  • het rustpensioen heeft geweigerd
  • overlijdt tijdens het onderzoek naar het recht op pensioen

Je aanvraag om overlevingspensioen moet, zoals die om rustpensioen, worden ingediend op het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats. Je moet in het bezit zijn van je identiteitskaart.Het gemeentebestuur geeft je dan een ontvangstbewijs en zendt de aanvraag door naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Waar aanvragen?

Bij de dienst bevolking.

 Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login