Wilsverklaring inzake euthanasie en negatieve wilsverklaring

Print deze pagina

Euthanasie

Sedert 2002 heeft België een wettelijke regeling i.v.m. euthanasie. Die wet laat toe dat een meerderjarige die een ongeneselijke ziekte heeft en daardoor ondragelijk lijdt, aan de arts mag vragen om euthanasie te plegen.
Euthanasie is het opzettelijk en levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, en op diens verzoek.

De wet geldt enkel voor bewust en handelingsbekwame meerderjarigen. De wet is niet van toepassing op dementen. De wet zegt dat de patiënt uitdrukkelijk en herhaald om euthanasie moet verzoeken en een schriftelijke verklaring ervan moet ondertekenen.

Kan hij de wil om euthanasie nog uiten, maar niet zelf ondertekenen, dan mag dat gebeuren door een vertrouwenspersoon. Die heeft als taak om de behandelende geneesheer op de hoogte te brengen van de wens van de patiënt. Een wilsverklaring is 5 jaar geldig en kan op elk ogenblik opgesteld, aangepast of herroepen worden.

  

Negatieve wilsverklaring

Er is ook een negatieve wilsverklaring. Die is onbeperkt geldig.

Met de negatieve wilsverklaring kan je eisen – dat is zelfs juridisch afdwingbaar – dat alle of bepaalde onderzoeken of behandelingen niet meer gebeuren wanneer je het zelf niet meer kan vragen (door een coma, dementie, verwardheid, hersentumor,...). Dat gebeurt het best in aanwezigheid van een arts zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. Bovendien kan je ook een vertegenwoordiger aanduiden die voor je rechten opkomt indien je het zelf niet meer kan.

Voor de negatieve wilsverklaring moeten er geen getuigen aangeduid worden. Ze wordt ook niet geregistreerd op de gemeente. Je voorziet zelf een origineel exemplaar voor alle betrokken partijen: jezelf, je behandelende arts, je vertegenwoordiger, je vertrouwenspersoon,...

  

Hoe aanvragen?

De wilsverklaring inzake euthanasie dient u in te vullen en te tekenen. Er moeten 2 getuigen aangeduid worden (geen familie) en indien u dat wenst een vertrouwenspersoon. Ook die personen moeten de aanvraag tekenen. Met het formulier moet u zich melden tot de dienst bevolking van je gemeente waar het geregistreerd wordt en u een ontvangstbewijs zal krijgen.

Voor de “negatieve wilsuitdrukking” moet je enkel het formulier invullen en aan de betrokken personen bezorgen. Daarvoor moet je niet naar de gemeente gaan daar het niet geregistreerd wordt.Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login