Aangifte van overlijden

Print deze pagina

Info

Indien er in uw naaste omgeving iemand overlijdt, dient u onmiddellijk een geneesheer te verwittigen die het overlijden vaststelt.

De dokter stelt dan officieel het overlijden vast en maakt een overlijdensattest op voor de burgerlijke stand.
Indien het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden of een niet vast te stellen oorzaak, dient de politie te worden verwittigd om de nodige vaststellingen te doen.

Hoe aangeven?

In de praktijk is het meestal de begrafenisondernemer die de aangifte van overlijden invult.
Bij de aangifte legt de begrafenisondernemer de volgende documenten voor:

  • een medisch attest van overlijden, ingevuld door de geneesheer
  • de identiteitskaart van de overledene
  • eventueel het rijbewijs
  • het trouwboekje of dat van de ouders bij iemand die ongehuwd is of een geboorteakte
  • voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking afgeleverd door het  gemeentebestuur van de woonplaats
  • voor begravingen buiten het grondgebied: een toelating tot begraven is vereist van het  gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is
  • bij crematie: een aanvraag tot lijkverbranding ondertekend door een familielid met medisch  attest dat ondertekend is door de geneesheer
  • bij verdacht overlijden: vrijgave lijk door het parket

Na de aangifte wordt door de dienst burgerlijke stand een aantal uittreksels uit de akte van overlijden meegegeven.

Waar aangeven?

Het overlijden moet aangegeven worden op de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.Burgerlijke stand
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 17
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login