Nationaliteit

Print deze pagina

Info

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de toekenning (automatisch – van rechtswege) en de verkrijging (op verzoek) van de Belgische nationaliteit. Vanaf 1 januari 2013 zijn de voorwaarden tot toekenning en verwerving van de Belgische nationaliteit heel wat strenger geworden.

Toekenning Belgische nationaliteit

De toekenning van de Belgische nationaliteit kan gebeuren op grond van:

 • nationaliteit van de ouder(s)
 • adoptie
 • geboorte in België

De belanghebbende dient daarvoor niets te ondernemen. De Belgische nationaliteit wordt “toegekend” van rechtswege of ingevolge een verklaring van één of beide ouders of één of beide adoptanten.

De nationaliteitsverklaring

 • 18 jaar, geboren in België en wettelijk verblijf in België sinds geboorte
 • 18 jaar, vijf jaar wettelijk verblijf in België, kennis van één van de landstalen en bewijs van maatschappelijke integratie en economische participatie
 • 18 jaar, vijf jaar wettelijk verblijf in België, gehuwd met een Belg en bewijs  van maatschappelijke integratie
 • 18 jaar, vijf jaar wettelijk verblijf in België en invalide
 • 18 jaar, tien jaar wettelijk verblijf in België en deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap

Naturalisatie

Vanaf 1 januari 2013 moeten de aanvragers voldoen aan onderstaande voorwaarden:

Hetzij:

 • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • wettelijk in België verblijven
 • aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België
 • met redenen omkleden waarvoor het voor hem zo goed als onmogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Hetzij:

 • de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 • de hoedanigheid hebben van staatloze in België krachtens de er vigerende internationale overeenkomsten
 • sedert ten minste 2 jaar wettelijk verblijf hebben in België

Onder wettelijk verblijf wordt verstaan:

 • wat het ogenblik van de indiening van het verzoek betreft: toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in België of om er zich te vestigen op basis van de vreemdelingenwet
 • wat de voorafgaande periode betreft: toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in België te verblijven of om er zich te vestigen overeenkomstig de vreemdelingenwet of de regularisatiewet.

Waar aanvragen?

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

 

 

 Burgerlijke stand
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 17
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login