Geboorte

Print deze pagina

 

Aangifte van geboorte 

De aangifte van geboorte gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond, binnen de 15 dagen na de bevalling.
 
  • De aangifte gebeurt normaal gezien door de geneesheer, vroedvrouw of andere personen die bij de bevalling aanwezig waren of door de  persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.
  • Is de aangifte niet gebeurd binnen de wettelijk voorziene termijn en de bevalling heeft  plaats gehad in een ziekenhuis, kliniek, kraaminrichting of andere verpleeginrichting, wordt de aangifte gedaan door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.

Niet gehuwd?

Indien de vader niet gehuwd is met de moeder kan hij niet alleen de aangifte van geboorte doen, tenzij het kind door beiden werd erkend voor de geboorte.

 
Meebrengen bij de aangifte:
  • de identiteitskaarten van de beide ouders
  • het attest afgegeven door de kraamkliniek
  • de erkenningsakte (als het kind voor de geboorte werd erkend)
  • eventueel het trouwboekje van de ouders

Ontvangen attesten

Onderstaande documenten zult u ontvangen bij de aangifte:

  • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
  • een attest bestemd voor de mutualiteit
  • bijkomende attesten van de geboorte
  • een formulier “inenting tegen polio”

Waar aangeven?

Bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.
 


Burgerlijke stand
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 17
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login