Echtscheiding

Print deze pagina


 Een echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in de wet.

De wet onderscheidt:

  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
  • echtscheiding door onderlinge toestemming

De echtscheiding heeft gevolgen vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep (d.w.z. dat de beroepstermijn is verstreken) in kracht van gewijsde is gegaan.

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd.

Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden. 

Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.Burgerlijke stand
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 17
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login