Aanvraag van een parkeerkaart voor personen met een handicap

Print deze pagina

Info

De parkeerkaart voor personen met een handicap kan worden toegekend aan de volgende personen:

  • personen die door een blijvende invaliditeit van ten minste 80% getroffen zijn
  • personen wiens gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van de graad van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten
  • personen wiens gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden met ten minste 12 punten
  • personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie ze geamputeerd zijn
  • burgerlijke en oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
  • kinderen die beantwoorden aan het criterium van ten minste 2 punten in de categorie  “verplaatsing”
  • kinderen die beantwoorden aan het criterium van ten minste 2 punten “verplaatsing en  mobiliteit”

Hoe aanvragen?

De kaart kan je aanvragen bij de dienst bevolking van de gemeente waar de persoon de hoofdverblijfplaats heeft. Je dient in het bezit te zijn van je identiteitskaart. De dienst bevolking stuurt de aanvraag elektronisch door naar FOD Sociale Zaken en print de formulieren uit die je nodig hebt.

De aanvragers van een parkeerkaart worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek bij een geneesheer van de FOD Sociale Zaken.

Waar aanvragen?

Bij de dienst bevolking.Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login