Uittreksels uit het bevolkingsregister

Print deze pagina

Info

De mededeling van informatie uit de bevolkingsregisters is omwille van redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan strenge voorwaarden onderworpen.

Je kan een uittreksel uit het register of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt verkrijgen voor zover de inlichtingen die zij bevatten op jou betrekking hebben.

Welke bewijzen kunnen aangevraagd worden?

 • bewijs van woonst
 • bewijs van woonst met historiek
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van leven
 • bewijs van samenstelling gezin

Bewijs van woonst

Dat document vermeldt vanaf welke datum je op een bepaald adres bent ingeschreven.

Wie kan dit aanvragen:

 • personen die ingeschreven zijn in de gemeente
 • personen die in het verleden ingeschreven waren in de bevolkingsregisters (bewijs van  woonst met historiek)

 

 

    

Bewijs van nationaliteit

Dat is een document waarmee de burger de nationaliteit kan bewijzen. Het bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet vereist is.

Wie kan het aanvragen:

 • personen die ingeschreven zijn in de gemeente

 

    

Bewijs van leven

Dat is een document waarmee de burger kan aantonen dat hij nog in leven is zonder dat hij zich persoonlijk bij een instantie moet melden.

Wie kan het aanvragen:

 • personen die ingeschreven zijn in de gemeente

    

Bewijs samenstelling gezin

Dat is een uittreksel uit het bevolkingsregister waarin alle leden van je gezin vermeld worden die op het ogenblik van de aanvraag bij het gezinshoofd ingeschreven zijn.

Wie kan het aanvragen:

 • personen die ingeschreven zijn in de gemeente

  

Hoe aanvragen?

Dat kan gebeuren:

 • persoonlijk bij de dienst bevolking
 • via e-mail
 • via e-loket

Waar aanvragen?

Bij de dienst bevolking.

Via de website https://mijndossier.rrn.fgov kan je met behulp van je e-ID je gegevens in het rijksregister raadplegen en tevens documenten aanvragen.

 

 Dienst bevolking
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 22
Ma 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 en 13.30-16.30 uur
Do 8.30-12 uur
Vr

8.30-12 en 13.30-16 uur

De tweede zaterdag van de maand is de dienst burgerlijke stand open van 8.30 tot 11.30 uur.
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login