Zoneringsplan

Print deze pagina

Afvalwater zuiveren

Als burger staat u er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat u loost, moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor die behandeling zijn er grofweg 2 opties:

 • ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente of rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering
 • ofwel bent u verplicht dat zelf te doen.

Welke situatie op u van toepassing is, hangt af van de zone waarin u woont.

Zuiveringszones

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is. Het werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Die maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op dit geoloket.

Zoneringsplan

In Dentergem werd het zoneringsplan definitief vastgesteld door de minister d.d. 09.06.2008. Op 28.08.2008 werd het gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

Het zoneringsplan vindt u hier terug. Op dit plan zijn 4 zones terug te vinden:

 • het centrale gebied
  met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd). In die zone zijn een septische put en individueel waterzuiveringssysteem niet noodzakelijk.
 • het geoptimaliseerde buitengebied
  met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd). Er dient een septische put te worden voorzien maar een individueel waterzuiveringssysteem is niet noodzakelijk.
 • het collectief te optimaliseren buitengebied
  dat is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen). Er dient een septische put te worden voorzien maar een individueel waterzuiveringssysteem is niet noodzakelijk.
 • het individueel te optimaliseren buitengebied
  waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood). Zowel een septische put als een individueel waterzuiveringssysteem zijn noodzakelijk.


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login