Stedenbouwkundige verordeningen

Print deze pagina

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

In het hele Vlaamse gewest

In provincies

West-Vlaanderen:  MB 23 juli 2008 - provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten

In gemeente

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 17.02.2005

Stedenbouwkundige verordening met oog op ht versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen dd.16/11/2016

 


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login