Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Print deze pagina

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.

Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
  • waar al dan niet mag gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen,
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

RUP’s worden op verschillende niveaus opgemaakt. De ruimtelijke uitvoeringsplannen van het Vlaams Gewest, de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, zijn hier terug te vinden. De provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door de provincie West-Vlaanderen, vind je hier.

De meest recente gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vindt u hieronder:

Nog niet alle ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn gedigitaliseerd en op de website geplaatst. Raadpleeg de gemeente voor een volledig overzicht van alle geldende ruimtelijke uitvoeringsplannen op haar grondgebied.Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login