Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.bekendmaking beslissing OMV - Ommegangstraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021010493

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 30 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangstraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 784W4.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 87, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020168822

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 30 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 87 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1132X3.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen (met uitbreiding) van een halfopen woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 99, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020176308

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 30 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 99 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, percelen 410M en 410N.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Mirrepadde, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020172825

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 30 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, deel van perceel 774B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 12 ééngezinswoningen in 4 groepen van 3 aaneengesloten woningen (groepswoningbouw).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Burgemeester Couckestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021067250

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 april 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Couckestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 234N.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een kelder.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Bamstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021067106

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 april 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Bamstraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 569H.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor het uitvoeren van herstellingswerken aan een gasleiding.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 107, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021007612

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 107 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 785S.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning en bouwen van tuinberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dentergemstraat 26, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021006324

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dentergemstraat 26 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 65M.

Het betreft een aanvraag tot het isoleren en vernieuwen van de voorgevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Burgemeester Opsomerstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020156135

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Opsomerstraat 3 en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 263Y.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning en vrijstaande garage.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Catharinastraat 14 en 16, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021006707

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Catharinastraat 14 en Catharinastraat 16 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, percelen 492A en 492B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 eengezinswoningen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2021 tot en met 31 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021006707) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 31 mei 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Pontbrouckstraat 52, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020176863

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontbrouckstraat 52 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, percelen 1C, 2D en 3.

Het betreft een aanvraag tot het vernieuwbouw van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Bergstraat 23A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020168179

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bergstraat 23A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1146A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 180, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020167308

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 180 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 740/02S.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning en aangebouwde werkplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dreve 53, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020157476

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 53 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 333M2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Brugstraat 25, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021033457

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brugstraat 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie C, percelen 16C en 47X2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 23 kmo-units, een hoogspannings-cabine en aanleggen van verharding.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2021 tot en met 31 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021033457) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 31 mei 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Brouwerijstraat 31, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021002041

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 31 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 175H.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bestaande woning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2021 tot en met 31 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021002041) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 31 mei 2021.

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit Mandelstraat 30

Gepubliceerd op 19 april 2021

Gemeente Dentergem – kennisgeving definitief onteigeningsbesluit

De gemeenteraad van Dentergem deelt mee dat in zitting van 24 februari 2021 een definitief onteigeningsbesluit is genomen voor een onteigening voor het algemeen nut (realiseren buurtparking) met betrekking tot een perceel gesitueerd in de Mandelstraat 30, gelegen in de deelzone 'Kruispunt Molenstraat tot komgrens zuid' en kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B, nr. 627G.

Beroep tegen dit definitief onteigeningsbesluit dient ingesteld te worden conform de artikelen 43 en 44 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017:

Artikel 43. Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Artikel 44. Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat als volgt:
a) hetzij de dag na de kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit als de kennisgeving aan belanghebbenden wordt voorzien;
b) hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit in het Belgisch Staatsblad in alle andere gevallen.

Bekijk hier deze documenten:

  1. Voorlopig onteigeningsbesluit (GR dd. 04/11/2020)
  2. Definitief onteigeningsbesluit (GR dd. 24/02/2021)
  3. Projectnota: herinrichting doortocht N327
  4. Projectnota: creëren van een buurtparking
  5. Inrichtingsschets
  6. Luchtfoto
  7. Luchtfoto kadaster
  8. Onteigeningsplan
  9. Advies van politiezone Midow inzake buurtparking en parkeerproblematiek
  10. Verslag openbaar onderzoek
bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Pontbrouckstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021049051

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontbrouckstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, percelen 343E, 346D, 347A en 348N.

Het betreft een aanvraag tot functiewijziging en verbouwen van een bijgebouw + wijzigen van de aanwezige verharding.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 26 april 2021 tot en met 25 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021049051) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 25 mei 2021.

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende:

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan

en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op de website.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien u wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Om op de hoogte te zijn van de door u vastgestelde knelpunten, zouden we het op prijs stellen indien u ons ook informeert over uw reactie richting Nederland.

bekendmaking beslissing OMV - Palingstraat 37, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020174899

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 37 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 219M2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Neerhoek 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020174466

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerhoek 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 88D en deel van 97D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vervangingswoning na slopen bestaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Statiestraat 18, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021037225

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, percelen 309W2 en 309X2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning tot meergezinswoning met 3 wooneenheden.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 april 2021 tot en met 14 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek – referentie OMV_2021037225) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 14 mei 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020105165

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd gedeeltelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, percelen 600M en 605/02F.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning met aanhorigheden en loods tot woonerf met 8 woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Lindestraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021026445

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lindestraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1043Z2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een fietsberging.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 april 2021 tot en met 14 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021026445) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 14 mei 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Neerhoek 1, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020158912

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie in zitting van 25 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx heeft vergund onder voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerhoek 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 78F.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een stal en bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met carport en plaatsen van zonnepanelen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Wakkensesteenweg 25 en 27, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021014785

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 25 en 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 298B, 298C en deel van 297W.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van 2 halfopen bebouwingen en herbouwen van één woning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021014785) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 mei 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Mirrepadde, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020166912

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 775X8 en deel van 775K11.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 14 prefabgarages en aanleggen van de toegangsweg.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020166912) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 mei 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Molenhove 10A, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021021336

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 10A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1035M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bijgebouw met aansluitende wand.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 april 2021 tot en met 10 mei 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021021336) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 mei 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkenstraat 58, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020159239

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 58 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, deel van percelen 190Y en 190Z.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 2 loten voor het bouwen van halfopen eengezinswoningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 24, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020168834

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 24 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 466D2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 63A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020132286

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 maart 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 63A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 172T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad en bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login