Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 51, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019141613

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 167D3.

Het betreft een aanvraag tot het kappen van een boom.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg 73a, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019135573

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 73A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 239A3.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de voorwaarde inzake de aanplant van bomen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Meulebekesteenweg 51, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019126614

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekesteenweg 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 242B.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie uitbouw en het verbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Puymoortelstraat 14, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019124805

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 23A.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg 73A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019135573

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 73A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 239A3.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de voorwaarde inzake de aanplant van bomen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat 18, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019118519

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 451Y2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Gottemstraat 23, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019115561

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gottemstraat 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 369H.

Het betreft een aanvraag tot het splitsen, verbouwen en uitbreiden van een woning tot 2 ééngezinswoningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oostdreef 86, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019108111

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oostdreef 86 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 830V.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie van een bestaande verbouwde woning en regularisatie tuinberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019064583

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 944F, 944H, 944N.

Het betreft een aanvraag tot het ophogen van een akkerland.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Deinzestraat 110, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019136304

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Laurez Joeri - Tack Marieke, Heirweg 76 te 9870 Zulte een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat lot 2 110 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 155B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 6 december 2019 tot en met 4 januari 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019136304) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 4 januari 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Tijputstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019139736

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tijputstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 298A2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een poolhouse.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 6 december 2019 tot en met 4 januari 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019139736) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 4 januari 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019109631

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 22 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 456A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van fietsenstalling aan een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Palingstraat 14, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019118582

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 220G.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning en het regulariseren van een carport.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 29 november 2019 tot en met 28 december 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019118582) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 28 december 2019.

bekendmaking meldingsakte OMV - Wapenplaats 19, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019128154

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wapenplaats 19 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 94F.

Het betreft een melding voor het uitbaten van een restaurant met feestzaal.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Baliekouter 33, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019124940

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baliekouter 33 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 783P2.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van bestaande veranda en plaatsen van een nieuwe veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Lindestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019123638

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lindestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1043H2.

Het betreft een aanvraag tot het vellen van een kastanjeboom.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltstraat 10, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019114368

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 10 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 734N2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Abbeloos 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019113911

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162N4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Kraaistraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019113220

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kraaistraat 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 23H4.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een omheining.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkensesteenweg 35, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019109205

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 298L.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie van veranda's en garage en verbouwing woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Heuvelhoekstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019134617

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heuvelhoekstraat zn te 8720 Dentegem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 5L.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 29 november 2019 tot en met 28 december 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019134617) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 28 december 2019.

bekendmaking openbaar onderzoek - Adamstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019122134

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Adamstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 268E, 268F, 268M, 268N, 268P.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een zonevreemde woning en bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 29 november 2019 tot en met 28 december 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019122134) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 28 december 2019.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 65, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019089717

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 65 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 178F.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond: afsplitsen van 1 lot voor open bebouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login