Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020040566

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 873F, 873G, 873H.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van bestaande stalling en berging + verwijderen van verharding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 76, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020035945

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 76 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1028E.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een halfopen woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanslaan 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020022170

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, deel van perceel 990D4 en 990P4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vennebosstraat 12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020027629

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 juli 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 348B.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkenstraat 52, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020039953

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 26 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 52 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 191G.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat 30, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020052263

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 30 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 446Z5.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen woning en regularisatie van een vroegere verbouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oostrozebekestraat 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020048749

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oostrozebekestraat 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 16B.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van de kapconstructie en dakbedekking van het zadeldak.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 60, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020027167

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 60 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 136X.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Baliekouter 35, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020026230

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baliekouter 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 783A3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Meulebekestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020022568

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 352H.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een elektriciteitscabine.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Pontbrouckstraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020010225

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 19 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontbrouckstraat 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 266X en 266Y.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Molenstraat 59 en 69, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020053448

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 59 en Molenstraat 69 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1132B6 en 1132P5.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bijgebouw en een zwembad + regularisatie terreinwerken en pv panelen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 28 juni 2020 tot en met 27 juli 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020053448) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 27 juli 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Mirrepadde 35, 37, 39, 41, 43 en 45, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020016420

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 35, 37, 39, 41, 43 en 45 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, delen van perceel 775M7 en 775X8.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 3 aaneengesloten en 3 open woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dreve 88, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020010164

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 88 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 231K.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage en regularisatie plaatsen tuinafsluiting.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Catharinastraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020002554

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Catharinastraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 488A, 488B.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning: plaatsen carport, afsluiting en terras.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Hugo Verrieststraat 20-22-24, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019143226

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 5 juni 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hugo Verrieststraat 20-22-24 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 387C.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie van een appartementsgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Aankondiging raadpleging RUP Demeyer

AANKONDIGING RAADPLEGING RUP DEMEYER

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Gemeentebestuur Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem, een startnota is opgemaakt voor het ruimtelijke uitvoeringsplan Demeyer in Dentergem op de percelen met als adres Oosthoekstraat 17+ en kadastraal gekend als Afdeling 4, Sectie B, perceel 852N.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een raadpleging georganiseerd van 8 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020.

De beslissing kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken :

  • op de gemeente, dienst Omgeving – Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Bezwaren of opmerkingen kan u tijdens het openbaar onderzoek indienen :

  • op het gemeentehuis, dienst Omgeving.  
  • aangetekend per post bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Op 1 juli 2020 om doorlopend vanaf 18u tot 20u wordt in de bovenzaal van het Sociaal Huis – OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1 8720 Dentergem, een participatiemoment georganiseerd. Tijdens dit moment wordt uitleg gegeven over RUP Demeyer en kunt u vragen stellen, bemerkingen formuleren en suggesties doen.

Aankondiging raadpleging RUP COVA

AANKONDIGING RAADPLEGING RUP COVA

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Gemeentebestuur Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem, een startnota is opgemaakt voor het ruimtelijke uitvoeringsplan Cova in Dentergem op de percelen met als adres Tieltstraat 13-14 en kadastraal gekend als Afdeling 2, Sectie B, percelen 154H en 157F.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een raadpleging georganiseerd van 8 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020.

De beslissing kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken:

  • op de gemeente, dienst omgeving – Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Bezwaren of opmerkingen kan u tijdens het openbaar onderzoek indienen:

  • op het gemeentehuis, dienst Omgeving.  
  • aangetekend per post bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Op 1 juli 2020 om doorlopend vanaf 18u tot 20u wordt in de bovenzaal van het Sociaal Huis – OCMW Dentergem, Kasteeldreef 1 8720 Dentergem, een participatiemoment georganiseerd. Tijdens dit moment wordt uitleg gegeven over RUP Cova en kunt u vragen stellen, bemerkingen formuleren en suggesties doen.

bekendmaking beslissing OMV - Camiel Cluysestraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020045666

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Camiel Cluysestraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1020D3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda na slopen bestaande erker.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 35, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020027712

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 364K.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 51-53, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020021073

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 51-53 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 341K, 343R.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een bakkerij ('t broodmandje) met woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 139, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020017404

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 29 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 139 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 246K3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019144507

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 863N.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een stal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus; deze termijn kan eventueel nog verder verlengd worden.)

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login