Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.bekendmaking meldingsakte OMV - Wontergemstraat 51, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020136130

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 oktober 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, percelen 341K en 343R.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van regenwaterputten.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst omgeving (gelieve eerst een afspraak te maken op het nummer 051 63 61 03).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Mirrepadde 41, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020087785

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 41 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, deel van percelen 775M7 en 775X8.

Het betreft een aanvraag tot het vergroten van de bouwdiepte door de volledige achtergevel 2m te  verschuiven + carport 0,5m naar voor opschuiven.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst omgeving. (gelieve eerst een afspraak te maken op het nummer 051 63 61 03)

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 16, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020076794

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 16 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 857M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een garage met tuinberging bij eengezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst omgeving (gelieve eerst een afspraak te maken op het nummer 051 63 61 03).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - hoek Tieltseweg-Meulebekesteenweg, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020049873

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen hoek van de Tieltseweg en Meulebekesteenweg en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 920B, 925B, 926A, 927 en 928A.

Het betreft een aanvraag tot het reliëfwijziging: dempen van laagtes.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst omgeving (gelieve eerst een afspraak te maken op het nummer 051 63 61 03).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Groeneweg 26, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020106193

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groeneweg 26 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 162F.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een kleine windmolen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 25 oktober 2020 tot en met 23 november 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020106193) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 23 november 2020.

bekendmaking meldingsakte OMV - Vijvestraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020111523

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 oktober 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 450A6, 450K6.

Het betreft een melding tot het uitbaten van een lasbedrijf voor het maken van betonbewapening.

De meldingsakte kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de meldingsakte kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 75, Dentergem -

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020099908

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 75 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 370N6.

Het betreft een aanvraag tot het gedeeltelijk ontbossen van een perceel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Olsenesteenweg 1B, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020091111

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Olsenesteenweg 1B te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 157B2.

Het betreft een aanvraag tot het aanleg van een zwembad of zwemvijver.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 14, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020097888

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XXwerd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 20G2.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van vakantiewoning naar woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Katteknok 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020097103

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XXwerd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Katteknok 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 134C.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een bergruimte.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Mirrepadde 25, 27, 29, 31 en 33, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020076322

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 25, 27, 29, 31 en 33 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, deel van percelen 775D11, 775K8 en 775M7.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 aaneengesloten en 3 aaneengesloten bebouwingen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Eugeen Van Maldeghemstraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020069666

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XXvergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eugeen Van Maldeghemstraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 306G3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 42, Dentergem -

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020096510

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1009B2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda en terrasoverkapping (regularisatie).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 42, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020096393

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1009B2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis (regularisatie).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 157, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020095240

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 157 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 249F2.

Het betreft een aanvraag tot het gevelwijziging ter hoogte van de achtergevel van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 7_4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020090206

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 7_4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 226K4.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van voorzetrolluiken aan de voorgevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 11, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020084907

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 11 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 130B.

Het betreft een aanvraag tot het aanbrengen van crepi en isolatie aan gevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg 151, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020037530

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 oktober 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 151 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, percelen 6A2, 6C, 6G, 6H, 6R, 6V, 6W, 6Y en 6Z.

Het betreft een aanvraag tot functiewijziging van voormalig landbouwbedrijf en paardenfokkerij naar manege.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Brugstraat 27, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020094829

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brugstraat 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 47D3.

Het betreft een aanvraag tot het hernieuwen van de tijdelijke vergunning voor de op- en overslag van textielafval voor een termijn van 5 jaar.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020094829) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 november 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Tieltstraat 50, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020105358

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 50 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 290C en 291D.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van kantoor naar immo-kantoor + regularisatie verbouwing.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020105358) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 november 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Galgestraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020111561

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Galgestraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 37016, sectie B, perceel 1045R.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad en bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 oktober 2020 tot en met 3 november 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020111561) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 3 november 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Meulebekestraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020057220

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 599A, 612D, 614N, 615C.

Het betreft een aanvraag tot het afwijken van de milieuvoorwaarden voor wat betreft de peilbuis bij grondwaterwinning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 oktober 2020 tot en met 3 november 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020057220) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 3 november 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 30, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020037015

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 september 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 30 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 324C.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen van een stal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020085004

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 september 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 427G3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een omheining in collstrop (1,80m hoog - 36m lengte).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 90, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019161570

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 september 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 90 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, percelen 259C, 260, 262, 275C en 275D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login