Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Tieltseweg 43, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019082892

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 43 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 711/02R.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning en bijgebouwen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg 131, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019062362

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 131 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 204F, 206Y.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 2 loten.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 

bekendmaking beslissing OMV - E.Van Maldeghemstraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019069496

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eugeen Van Maldeghemstraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 298D2, 298G2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een afsluiting en het stapelen van bouwmaterialen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltstraat 25, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018119460

Het gemeentebestuur deelt mee dat de Vlaamse Regering bij ministerieel besluit van 13 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund onder voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 404A3, 404C3, 404D3, 404E3, 404R, 404W.

Het betreft een aanvraag tot een uitbreiding van een pluimveestal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging van de beslissing kan ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

bekendmaking openbaar onderzoek - Deinzestraat 65, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019089717

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 65 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 178F.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond: afsplitsen van 1 lot voor open bebouwing.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 13 september 2019 tot en met 12 oktober 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019089717) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 12 oktober 2019.

bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 101, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019091115

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 101 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 202A.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Baliekouter 31, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019076592

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baliekouter 31 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 783W2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Puymoortelstraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019069228

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 46A.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een elektriciteitscabine.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Neerhoek 1, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019059352

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 23 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerhoek 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 78F.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een gebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login