Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.bekendmaking openbaar onderzoek OMV - hoek Tieltseweg-Meulebekesteenweg, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020049873

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen hoek Tieltseweg en Meulebekesteenweg en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 920B, 925B, 926A, 927 en 928A.

Het betreft een aanvraag tot reliëfwijziging: dempen van laagtes.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 28 mei 2020 tot en met 26 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020049873) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 26 juni 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Markegemsesteenweg 73A, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020048294

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg(Den) 73A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 239A3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis waarbij wordt afgeweken van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de inplanting en de maximale oppervlakte.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 28 mei 2020 tot en met 26 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020048294) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 26 juni 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019134807

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xx werd vergund onder voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 587B.

Het betreft een aanvraag tot het afbraak van een woning en de aanleg van parkeerplaatsen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Catharinastraat zn (lot 7), Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019148091

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Catharinastraat zn (lot 7) te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 226K5.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Puymoortelstraat 23, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020051617

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 mei 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door Lukas Verhaege, Fonteynestraat 9 te 8720 Dentergem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 55A.

Het betreft een melding voor tijdelijke bronbemaling voor de bouw van een vergunde woning met kelder.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Volderstraat 51, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020051289

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 mei 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Volderstraat 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, percelen 206L, 206M en 206N.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 2.750 liter.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Diepestraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019115883

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 mei 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Diepestraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 802D.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1.750 liter.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 75, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020029147

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 75 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 370L6.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een garagepoort door 3 ramen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Kluizebosstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020020692

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door Nicolas Gheeraert, Kluizebosstraat 3 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kluizebosstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 891C.

Het betreft een aanvraag tot het afbraak van een varkensstal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Olsenesteenweg 11, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020001793

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 mei 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Olsenesteenweg 11 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, percelen 227L, 247A, 247B, 247C, 247D, 247E, 247F en 247G.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een hoogspanningscabine en weegbrug.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019144507

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 12 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 863N.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een stal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus; deze termijn kan eventueel nog verder verlengd worden.)

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Vennebosstraat 12, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020027629

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Lieven Lagast en Jasna Masten, Vennebosstraat 10 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 348B.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020027629) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 9 juni 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek - Statiestraat 90, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019161570

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 90 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 259C, 260, 262, 275C en 275D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 6.4.1, 6.5.1, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.6.1°b), 17.4, 28.1.f)1°, 28.2.c)1° en 53.8.1°a.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019161570) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 juni 2020.

Bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Sint-Sebastiaanslaan 5, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020022170

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, deel van perceel 990D4 en 990P4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020022170) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 juni 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Hallebedevaartstraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020037843

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hallebedevaartstraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1022H.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 12 mei 2020 tot en met 10 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020037843) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 10 juni 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Oosthoekstraat 30, Dentergem

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 30 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 324C.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen van een stal.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020037015) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 12 juni 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Markegemsesteenweg 151, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020037530

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 151 te 8720 Dentergemen met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 6A2, 6C, 6G, 6H, 6R, 6V, 6W, 6Y en 6Z.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van voormalig landbouwbedrijf en paardenfokkerij naar manege.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 6.4.1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1., 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 32.4. en 53.8.1°a)

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020037530) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 12 juni 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Molenstraat & Oeselgemstraat, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019159298

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat en Oeselgemstraat te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1008A3, 1008B3, 1008D3, 1008M2, 1008N3, 1008P2, 1008P3, 1008W2, 1008Y2 en 999G.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 21 loten voor woningbouw met de aanleg van wegenis.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2020 tot en met 12 juni 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019159298) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak te maken op het algemeen nummer 051/63.61.03.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 12 juni 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Meulebekestraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019149797

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 april 2020 een aanvraag voor een omgevings-vergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 612D en 614N.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een vijver.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus; deze termijn kan eventueel nog verder verlengd worden.)

bekendmaking meldingsakte OMV - Meulebekestraat 5+, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020032367

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 april 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door dXX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat 5+ te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 516B2.

Het betreft een melding voor grondwaterwinning.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Gelet op de federale restrictieve maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels is een terinzagelegging zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. Een vergunningsdossier zal hierdoor pas ingekeken kunnen worden op een moment dat er minder restrictieve maatregelen zouden zijn. De termijn om een beroep in te stellen, wordt verlengd met 30 dagen om de rechten van belanghebbenden te vrijwaren. Klik hier voor meer info over de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 75 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 45 naar 75 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus).

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oostrozebekestraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020004907

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 april 2020 een aanvraag voor een omgevings-vergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oostrozebekestraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 2C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een terrasoverkapping.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te dienen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus; deze termijn kan eventueel nog verder verlengd worden.)

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Meuledreve 19, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020000026

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 april 2020 een aanvraag voor een omgevings-vergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meuledreve 19 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 211D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van aangebouwde garage en wijzigen van de gevels.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te dienen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus; deze termijn kan eventueel nog verder verlengd worden.)

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Fonteynestraat 16, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019111993

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 april 2020 een aanvraag voor een omgevings-vergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fonteynestraat 16 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 332R, 332V, 332W en 333B.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een stal/bergplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus; deze termijn kan eventueel nog verder verlengd worden.)

bekendmaking meldingsakte OMV - Meulebekestraat 5, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020032367

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 april 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door de heer Marc Vandecasteele, Meulebekestraat 5 te 8720 Dentergem.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat 5+ te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 516B2.

Het betreft een melding voor grondwaterwinning.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Gelet op de federale restrictieve maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels is een terinzagelegging zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. Een vergunningsdossier zal hierdoor pas ingekeken kunnen worden op een moment dat er minder restrictieve maatregelen zouden zijn. De termijn om een beroep in te stellen, wordt verlengd met 30 dagen om de rechten van belanghebbenden te vrijwaren. Klik hier voor meer info over de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 75 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 45 naar 75 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus).

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Staatsbaan 5, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019152898

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Staatsbaan 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 103F2.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie van een bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening). Gelet op de federale restrictieve maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels is een terinzagelegging zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. Een vergunningsdossier zal hierdoor pas ingekeken kunnen worden op een moment dat er minder restrictieve maatregelen zouden zijn. De termijn om een beroep in te stellen, wordt verlengd met 30 dagen om de rechten van belanghebbenden te vrijwaren. Klik hier voor meer info over de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 60 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking. (De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) i.k.v. de noodmaatregelen m.b.t. het coronavirus).

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login