Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking openbaar onderzoek - Vijvestraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018046595

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Jan Van de Ven, Oeselgemstraat 75 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 37016, sectie B, perceel 1047N.

Het betreft een aanvraag tot het nivelleren van een grond.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 21 mei 2018 tot en met 20 juni 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018046595) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 21 juni 2018.

Bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018045606

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 4 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Dean Verhamme, Wontergemstraat 37 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1000K.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van gevelisolatie en nieuwe gevelsteen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Sint-Sebastiaanlaan 59, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018028507

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 4 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Wendy Snauwaert, Sint-Sebastiaanslaan 59 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Sebastiaanslaan 59 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 990H3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 89, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018039715

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 4 mei 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Cédric Verbeeck - Anastasia Batyr, Deinzestraat 89 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 89 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 111D.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning en regularisatie veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek - Brouwerijstraat 6, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018052959

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Anja Desaever, Brouwerijstraat 6 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 92P.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een fietsenberging en carport.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018052959) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 14 juni 2018.

bekendmaking openbaar onderzoek - Dreve 81, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018043853

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Carine Claerhout, Dreve 81 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 81 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 344H.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018043853) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 14 juni 2018.

bekendmaking openbaar onderzoek - Dreve 83, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018050652

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de heer Jos Cluyse, Dreve 83 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 83 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 344G.

Het betreft een aanvraag tot het aanleg verharding in voortuin (regularisatie).

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 14 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018050652) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 14 juni 2018.

Openbaar onderzoek OMV - Groeneweg 13, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018043767

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Marc Vandecapelle, Groeneweg 13 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groeneweg 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 140S.

Het betreft een aanvraag tot het schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 7 mei 2018 tot en met 6 juni 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018043767) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 7 juni 2018.

Openbaar onderzoek OMV - Markegemsesteenweg zn, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018038469

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Jonas Vermeeren - Eline Vanbetsbrugge, Anzegemsesteenweg 49 te 9771 Kruishoutem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bijstellen van een verkavelingsvergunning) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 37002, sectie B, perceel 224B.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkavelingsvergunning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 7 mei 2018 tot en met 6 juni 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018038469) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 7 juni 2018.

Omgevingsvergunning Volderstraat 64, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018014370

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Malika Tahiri, Korteweg 5 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Volderstraat 64 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 26M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe eengezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
Omgevingsvergunning Tijputstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018025063

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Robin Janssens, Tijputstraat 9 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tijputstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 298A2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.
Omgevingsvergunning Markegemsesteenweg 45, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018043520

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Joeri Van Hulle, Markegemsesteenweg 45 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 45 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 245T.

Het betreft een aanvraag tot het isoleren en vernieuwen voorgevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Deinzestraat 98 - Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018025940

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Bernard Bekaert, Deinzestraat 98 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 98 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 135D.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Deinzestraat 91 - Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018034941

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer John Vanquickenborne, Houtstraat 9 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 91 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 111E.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie bestaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Groeneweg 28-Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018016130

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Mathias Vervaeck - Laura Mesure, Oudenaardseheerweg 15 te 9810 Nazareth werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groeneweg 28 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 382R.

Het betreft een aanvraag tot het afbraak woning met tuinhuis en nieuwbouw eengezinswoning met carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Katteknok 4 - Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018031120

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw Ilse Teirlinck, Katteknok 4 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Katteknok 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 117D.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een landelijke woning en regularisatie carport en bergplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Markegemstraat 36, 36A, 38 - Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018030225

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Jeroen Geert Desmet, Anglo 15 te 9870 Zulte werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 36, 36A en 38 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 279L.

Het betreft een aanvraag tot het het verwijderen van het balkon, wijzigen raamopeningen en plaatsen crepi aan de voorgevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Sint-Hubertusstraat 8 - Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018018392

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door mevrouw An Latruwe, Sint-Hubertusstraat 8 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Hubertusstraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 356G.

Het betreft een aanvraag tot het ophogen van het maaiveld en plaatsen van een keermuur.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Oostrozebekestraat 17 - Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018015952

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Dirk Vermeirsch, Tieltstraat 121 te 8740 Pittem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oostrozebekestraat 17 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 23A.

Het betreft een aanvraag tot het de afbraak en herbouwen bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Bergstraat 23 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018029054

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Manou Doutreligne - Charlotte Dejaeger, Waregemseweg 131A te 9790 Wortegem-Petegem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bergstraat 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1035B, 1043S2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Palingstraat 45 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018023179

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door de heer Steven Persijn, Palingstraat 45 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 45 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 219G2.

Het betreft een aanvraag tot het de aanleg van oprit, zwemvijver en tuinhuis met terras.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Tieltseweg 66 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018026504

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door Johan Van Ackere, Tieltseweg 66 te 8720 Dentergem werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 66 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 68Y.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een fietsenberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Vijvestraat 3 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2018016882

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 april 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door De Smet - Lombaert, Drogenbroodstraat 1 te 8710 Wielsbeke werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 429T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe aanbouw bij een bestaande ééngezinswoning na het slopen van de bestaande aanbouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Omgevingsvergunning Katteknok 14 Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2018037698

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Gilbert Devos, Tieltseweg 62 te 8720 Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Katteknok 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 757D, 760, 763, 775.

Het betreft een aanvraag tot het optimalisatie terreinprofiel van een weiland.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 20 april 2018 tot en met 20 mei 2018.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2018037698) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem vóór 21 mei 2018.

Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Login