Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 55, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019144456

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 55 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1132R5.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tijputstraat 11, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019150274

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tijputstraat 11 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 298E2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Sint Antoniusstraat 27, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019144769

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint Antoniusstraat 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 647L.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwemvijver.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Staatsbaan 18, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019145236

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Staatsbaan 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 98X.

Het betreft een aanvraag tot het aanpassen van de voorgevel.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tijputstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019139736

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tijputstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 298A2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een poolhouse.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Oeselgemstraat 23, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019139569

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 23 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 990P2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat lot 2 110, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019136304

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat lot 2 110 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 155B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Dreve 1, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019151205

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 321D.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwing van een horecazaak tot woningen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019151205) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 22 februari 2020.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Deinzestraat 65, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019156995

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 65 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, Sectie B, perceel 178F (deel).

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning en herbouwen van een bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 24 januari 2020 tot en met 22 februari 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019156995) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 22 februari 2020.

Gemeente Dentergem – aankondiging openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 14/01/2020

Het College van burgemeester en schepenen van Dentergem deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019 een voorlopig onteigeningsbesluit heeft genomen voor een onteigening voor het algemeen nut m.b.t. 2 innames achterliggende tuin van de eigendommen gelegen aan de Hekkenstraat 3 en 7, kadastraal bekend Dentergem-Wakken, 4de afdeling, sectie B, deel van de nrs. 821/B/5 en 821/C/5

Op 15 januari 2020 wordt het openbaar onderzoek gestart gedurende een periode van 30 dagen, d.i. t.e.m. 13 februari 2020.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, met inbegrip van alle bijlagen, ligt ter inzage op het gemeentehuis te Dentergem, Kerkstraat 1, en dit tijdens de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken en wordt eveneens beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over het ter inzage gelegde voorlopig onteigeningsbesluit kunnen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek worden ingediend bij het Gemeentebestuur Dentergem, t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem, en dit d.m.v. een beveiligde zending of na afgifte tegen ontvangstbewijs.

Documenten:

  1. Voorlopig onteigeningsbesluit
  2. Onteigeningsplan
  3. Projectnota
  4. Alternatievenonderzoek
  5. Concepttekeningen van de inrichtingsalternatieven
  6. Projectplan
  7. Opmetingsplan
bekendmaking meldingsakte OMV - Boerderijstraat 1, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019160964

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Boerderijstraat 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 11N, 14H.

Het betreft een melding voor het gehele overdracht van een vergunning voor het klasse 2-bedrijf van vanluchene hubert door van der straeten linda.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Puymoortelstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019132737

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Puymoortelstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 59B, 62_.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een ééngezinswoning en bouwen van een schuilhok voor geiten.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Heuvelhoekstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019134617

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heuvelhoekstraat zn en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 5L.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Dreve 94, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019129716

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 94 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 222B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 woningen na het slopen van een bestaande bebouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Burgemeester Verstaenlaan 36-38-40, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019129322

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Verstaenlaan 36 – 38 – 40 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 819F6, 819G6, 819H6.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 4 sociale woningen na afbraak van 3 sociale woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Palingstraat 14, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019118582

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 14 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 220G.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden en verbouwen van een ééngezinswoning en het regulariseren van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Adamstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019122134

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Adamstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 268M, 268P.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een zonevreemde woning en bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Ankelaarstraat 49, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019152534

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ankelaarstraat 49 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 111E.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Bulmolenweg zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019146280

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bulmolenweg zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 559B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemstraat 75, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019126995

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 20 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 75 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 820X2.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van eengezinswoning en het bouwen van 3 woningen, 14 garages en 1 fietsenberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Burgemeester Couckestraat, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019150372

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Couckestraat te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 234M.

Het betreft een aanvraag tot het samenvoegen van 2 loten in een verkaveling.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 30 december 2019 tot en met 28 januari 2020.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019150372) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 28 januari 2020.

bekendmaking beslissing OMV - Catharinastraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019137278

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 13 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Catharinastraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 488A, 488B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 51, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019141613

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 167D3.

Het betreft een aanvraag tot het kappen van een boom.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Markegemsesteenweg 73a, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019135573

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 73A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 239A3.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de voorwaarde inzake de aanplant van bomen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Meulebekesteenweg 51, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019126614

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 6 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekesteenweg 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 242B.

Het betreft een aanvraag tot het regularisatie uitbouw en het verbouwen van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login