Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Molenstraat 101 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021017747

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 101 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, percelen 1100D en 1112A.

Het betreft een aanvraag tot het hernieuwen van de exploitatievergunning van een aannemingsbedrijf gespecialiseerd in de agro- en industriebouw, metaalconstructies, montagewerk en verhuur van kranen en hoogwerkers.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Tieltstraat 50 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021098742

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 50 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, percelen 289E, 290C en 291D.

Het betreft een aanvraag tot het aanpassen van de dakconstructie (regularisatie).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Pontbrouckstraat 3 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021049051

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontbrouckstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, percelen 343E, 346D, 347A en 348N.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging en verbouwen van een bijgebouw + wijzigen van de aanwezige verharding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Statiestraat 18 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021037225

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 18 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, percelen 309W2 en 309X2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning tot meergezinswoning met 3 wooneenheden.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Boerderijstraat 1 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021064422

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 16 juli 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Boerderijstraat 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, percelen 11N en 14H.

Het betreft een melding voor de overdracht van een milieuvergunning voor een gemengde veehouderij (varkens en rundvee).

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Pontstraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021117320

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontstraat 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 67G.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 25 juli 2021 tot en met 23 augustus 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021117320) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 23 augustus 2021.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Tieltseweg 17, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021087904

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 17 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 913R.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van gevelisolatie en steenstrips tegen het oude gedeelte + verwijderen betonverharding en parkeerplaats.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Abbeloos 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021065968

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abbeloos 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 162B5.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwembad.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Catharinastraat 14 en 16, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021006707

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Catharinastraat 14 en 16 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, percelen 492A en 492B.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 eengezinswoningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Oeselgemstraat 27, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021056039

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 27 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 979E2.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwemvijver.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Brouwerijstraat 31, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021002041

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 9 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 31 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 175H.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een bestaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Neerhoek 6, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021108164

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 juli 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Neerhoek 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 222X.

Het betreft een melding voor volledige overdracht van een milieuvergunning voor een rundveebedrijf.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Kruisstraat 2A, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021102150

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 juli 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Kruisstraat 2A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, percelen 511A en 511B.

Het betreft een melding voor volledige overdracht van een milieuvergunning voor een paardenfokkerij.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Boerderijstraat 1, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021034385

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Boerderijstraat 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, percelen 11N en 14H.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een veranda en bouwen van een nieuwe uitbouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Lindestraat 13, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021026445

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lindestraat 13 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1043Z2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een fietsberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Wakkensesteenweg 25, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021014785

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 2 juli 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, percelen 298B, 298C en deel van 297W.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van 2 halfopen bebouwingen en herbouwen van één woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Veldstraat 7, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021062799

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Veldstraat 7 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, percelen 236L en 236M.

Het betreft een aanvraag tot het hernieuwen en veranderen van een varkenshouderij.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021062799) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 augustus 2021.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Wapenplaats 11, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021067952

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 25 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wapenplaats 11 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 83C.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een voormalige feestzaal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Oeselgemstraat 42, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021067938

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 25 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd gedeeltelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 42 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, percelen 991M en 991R.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van bijgebouw en pergola + aanleg zwembad en verharding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Pontbrouckstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021061704

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 25 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontbrouckstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, percelen 343E, 346D, 347A en 348N.

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een berging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Rogier de Kerckhovestraat 1, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021059884

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rogier de Kerckhovestraat 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, deel van perceel 229A (lot 4).

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning met aangebouwde carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Molenstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021051250

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 575D.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van de ramen aan de voorgevel + aanpassen gevelbekleding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Mandelstraat 19, 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021046103

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mandelstraat 19, Mandelstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 512N.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis en carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Mirrepad zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020166912

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 775X8 en deel van perceel 775K11.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 14 prefabgarages en aanleggen van de toegangsweg.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) DEMEYER

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt in toepassing van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis dat het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Demeyer te Dentergem, door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in zitting van 19.05.2021.

Het voorlopig vastgesteld ontwerp van het RUP ‘’Demeyer’’ wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 25/06/2021 tot en met 24/08/2021.

Het RUP ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis te Dentergem, Kerkstraat 1, dienst Grondgebiedzaken.

Inzage is enkel mogelijk na afspraak (telefonisch op het nummer 051 57 55 10 of via mail omgeving@dentergem.be)

De dossierstukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.dentergem.be.

Bezwaren of opmerkingen dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a. Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail (omgeving@dentergem.be) bezorgd te worden.

download de dossierstukken ter inzage:

AD_VV
BS_VV
GP_VV
PN_VV
SCN_VV
SV_VV
TN_VV
TNK_VV

BEKENDMAKING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP) COVA

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt in toepassing van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis dat het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Cova te Dentergem, door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in zitting van 19.05.2021.

Het voorlopig vastgesteld ontwerp van het RUP ‘’Cova’’ wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat loopt van 25/06/2021 tot en met 24/08/2021.

Het RUP ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis te Dentergem, Kerkstraat 1, dienst Grondgebiedzaken.

Inzage is enkel mogelijk na afspraak (telefonisch op het nummer 051 57 55 10 of via mail omgeving@dentergem.be)

De dossierstukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.dentergem.be.

Opmerkingen en/of bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a. Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail bezorgd te worden op omgeving@dentergem.be.

 

download de dossierstukken ter inzage:

AD_VV
BS_VV
GP_VV
PN_VV
RPC_VV
SCN_VV
SV_VV
TN_VV
TNK_VV

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende:

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan

en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op de website.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien u wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Om op de hoogte te zijn van de door u vastgestelde knelpunten, zouden we het op prijs stellen indien u ons ook informeert over uw reactie richting Nederland.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login