Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Wontergemstraat 115 te Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021156529

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 oktober 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 115 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 431A.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een prefabkelder bij de bouw van een eengezinswoning.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Wakkensesteenweg 25 – 27 te Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021154611

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 oktober 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 25 – 27 en met kadastrale omschrijving: afdeling 3, sectie B, nrs. 298B, 298C en deel van 297W.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor de bouw van de kelderverdieping van een vrijstaande eengezinswoning.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Veldstraat 7 te Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021062799

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door RUBEL NV werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Veldstraat 7 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie D nrs. 236M en 236L.

Het betreft een aanvraag tot het hernieuwen en veranderen van een varkenshouderij.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Vennebosstraat 5 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021136390

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vennebosstraat 5 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 416G.

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een overdekt terras.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021136390) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 19 november 2021.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Brugstraat 25 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021155486

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Brugstraat 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, percelen 41X, 47X2 en 47Y2.

Het betreft een melding voor het bronbemaling t.b.v. de aanleg van de riolering.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Oeselgemstraat 37 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021119543

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oeselgemstraat 37 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 979B2.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een garagepoort door een raam.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Markegemstraat 123 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021116855

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 123 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 785/02P2.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een rijwoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Molenstraat 51 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021110411

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 51 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1132L4.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Tieltstraat 48 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021103601

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 48 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, percelen 293B en 296D.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Pontstraat 2 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021117320

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pontstraat 2 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 67G.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Meulebekestraat 10 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021132932

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat 10 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 453R.

Het betreft een aanvraag tot het isoleren van de voorgevel en plaatsen van een nieuwe gevelsteen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Kluizebosstraat 3 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021120876

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kluizebosstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 891C.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een woning na slopen van de bestaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Statiestraat(Den) 113 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021112362

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat(Den) 113 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 606B.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vlasroterij tot loftwoning met zwembad.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Brugstraat 25 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021033457

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 oktober 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brugstraat 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, percelen 16C en 47X2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 23 kmo-units, een hoogspannings-cabine en aanleggen van verharding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Pontstraat 17 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021141936

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 1 oktober 2021 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Pontstraat 17 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 78C.

Het betreft een melding voor verbouwing villa.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Nieuwenwalle 1, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021147623

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nieuwenwalle 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 364F.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 15 oktober 2021 tot en met 13 november 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021147623) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 13 november 2021.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Brugstraat 25 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021145629

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 september 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Brugstraat 25 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie C, perceel 47X2.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling bij het plaatsen van de kelder/buffer.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Tieltseweg zn te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021086911

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 september 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xxx werd geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg zn te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, perceel 266.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een stalling.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Brouwerijstraat 21 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021137012

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Gemeentebestuur Dentergem een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Brouwerijstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, perceel 92S.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van padelterreinen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 8 oktober 2021 tot en met 6 november 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021137012) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 6 november 2021.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Vaerestraat 3 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021151433

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vaerestraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 392L, 392M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van afdak en regulariseren van een winkelruimte/atelier van bloemisterij.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 oktober 2021 tot en met 3 november 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021151433) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 3 november 2021.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV - Mirrepadde 31 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2021132375

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 31 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1153V3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport met berging en overdekt terras.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 26 september 2021 tot en met 25 oktober 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2021132375) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 25 oktober 2021.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - verbreden en verdiepen van de Leie (oeverwerken pand 140 zone a)

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020167666

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de Vlaamse Regering op 14 september 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) gedeeltelijk werd vergund onder voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op gronden gelegen op grondgebied Zulte en Deinze en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie A, perceel 245A, 251A, 260A, 261A.

Het betreft een aanvraag tot het verbreden en verdiepen van de Leie (oeverwerken pand 140 zone a).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Sint Amandstraat 1 te 8720 Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021020159

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 10 september 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd deels vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint Amandstraat 1 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, percelen 398A2, 398B2, 398N, 398P, 398S, 398Y en 398Z.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van uitgevoerde werken aan een ééngezinswoning en schuur.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login