Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.bekendmaking beslissing OMV - Statiestraat 35, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020139869

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 35 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 472E.

Het betreft een aanvraag tot het aanbrengen van gevelbekleding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.d

bekendmaking beslissing OMV - Oosthoekstraat 30, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020129731

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oosthoekstraat 30 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie A, perceel 324C.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en heropbouwen van een stal.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wapenplaats 12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020092630

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wapenplaats 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 467D.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van het bijgebouw, verbouwen van het herenhuis en een gelijkvloerse uitbreiding.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltstraat 50, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020105358

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 50 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, percelen 290C en 291D.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging van kantoor naar immo-kantoor + regularisatie verbouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Palingstraat 16, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020105692

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 15 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 16 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 220H.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Meulebekestraat 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020057220

Het gemeentebestuur deelt mee dat de deputatie in zitting van 7 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door xxx heeft vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meulebekestraat 4 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, percelen 599A, 612D, 614N en 615C.

Het betreft een aanvraag tot het afwijken van de milieuvoorwaarden voor wat betreft de peilbuis bij grondwaterwinning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt gedurende 30 dagen, te tellen vanaf de aanplakking van de bekenmaking, ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij het DEPARTEMENT OMGEVING – Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

bekendmaking beslissing OMV - Roterijstraat 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020140161

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Roterijstraat 3 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 353T3.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een alleenstaande woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Diepestraat 6, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020118742

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Diepestraat 6 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 810K.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Dreve 53, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020157476

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dreve 53 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 333M2.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 21 januari 2021 tot en met 19 februari 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020157476) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 19 februari 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Bergstraat 23A, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020168179

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bergstraat 23A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1146A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 21 januari 2021 tot en met 19 februari 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020168179) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 19 februari 2021.

bekendmaking meldingsakte OMV - Palingstraat 39, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020163707

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 december 2020 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 39 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 219L2.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltseweg 17, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020132556

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 17 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 913R.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande woning, bouwen van een nieuw bijgebouw en verwijderen van een aantal sparren (regularisatie).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Galgestraat 8, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020111561

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 18 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Galgestraat 8 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 1045R.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad en bijgebouw.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek OMV - Molenstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020105165

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, percelen 600M en 605/02F.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning met aanhorigheden en loods tot woonerf met 8 woningen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 5 januari 2021 tot en met 3 februari 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020105165) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 3 februari 2021.

BEKENDMAKING AANVRAAG TOT PLANOLOGISCH ATTEST

De gemeente Dentergem heeft op 17 september 2020 een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag tot het verkrijgen van een planologisch attest ingediend door
All-Drain NV.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 5 te 8720 Dentergem

en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer(s) 166C, 293A, 294L en 296C.

Er wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 04/01/2021 tot 03/02/2021.

De documenten kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website en liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst omgeving – Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

In de strijd tegen het coronavirus werken de diensten van de gemeente uitsluitend op afspraak. Indien u het dossier wenst in te kijken gelieve een afspraak vast te leggen door te bellen (051/63.61.03) of te mailen (omgeving@dentergem.be) of via de link op de gemeentelijke website (https://bit.ly/3erDthQ).

Bezwaren of opmerkingen dient u vóór het einde van het openbaar onderzoek digitaal bezorgen met de vermelding van het dossiernummer 2020/00001/PLA

- via mail omgeving@dentergem.be;

- of schriftelijk aan: GECORO Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

Documenten:

Gemeente Dentergem – aankondiging openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van Dentergem deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 4 november 2020 principieel beslist heeft om de nieuwe verkaveling gelegen langsheen de Vijvestraat in Oeselgem de naam ‘Ketserstraat’ te geven.

Alvorens deze straatnaam definitief toe te kennen, organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek, dat loopt van 6 januari 2021 tot en met 4 februari 2021.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur Dentergem, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem, en dit door middel van een beveiligde zending of na afgifte tegen ontvangstbewijs.

Indien u meer informatie wenst over dit dossier kan u contact opnemen via beleid@dentergem.be of 051 63 61 03.

bekendmaking openbaar onderzoek - Wakkenstraat 58, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020159239

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (verkavelen van gronden) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkenstraat 58 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie B, deel van perceel 190Z en 190Y.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond in 2 loten voor het bouwen van halfopen eengezinswoningen.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 30 december 2020 tot en met 28 januari 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020159239) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 28 januari 2021.

bekendmaking openbaar onderzoek - Deinzestraat 63A, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2020132286

Het gemeentebestuur deelt mee dat door xxx een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 63A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 172T.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met zwembad en bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 27 december 2020 tot en met 25 januari 2021. (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2020132286) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via de website van de gemeente).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 25 januari 2021.

bekendmaking beslissing OMV - Molenstraat 30A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020136933

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 30A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie B, perceel 23V.

Het betreft een aanvraag tot het functiewijziging benedenverdieping B&B.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Vijvestraat 20, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020127693

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vijvestraat 20 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, percelen 450A6 en 450K6.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van de aangelegde verhardingen en het geplaatste publiciteitsbord.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmakding beslissing OMV - Markegemsesteenweg 164A, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020126382

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 164A te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie B, perceel 115C5.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een garagepoort naar een raam.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkensesteenweg 13C, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020082559

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg(Oes) 13C te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 288V.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een gebouw en herbouwen als een ééngezinswoning (functiewijziging).

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Palingstraat 15, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2020157745

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 11 december 2020 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Palingstraat 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 219E2.

Het betreft een melding voor het plaatsen van een veranda.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Login