Openbare onderzoeken

Print deze pagina

Lopende openbare onderzoeken opgeschort

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Verlengde termijn om in beroep te stellen

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

Lees alle noodmaatregelen op de website van het Omgevingsloket.BEKENDMAKING BESLISSING – Goedlevenstraat zn, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING – Goedlevenstraat zn, Dentergem (OMV_2021172517)

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 14 januari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, omvattende stedenbouwkundige handelingen, ingediend door xxx werd voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Goedlevenstraat(Den) zn en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie C nr. 140D.

Het betreft een aanvraag tot het rooien van 3 knotwilgen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING - Tieltseweg 56, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING – Tieltseweg 56, Dentergem (OMV_2021122880)

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 14 januari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, omvattende stedenbouwkundige handelingen, ingediend door xxx werd voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 56 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie D nr. 55T.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een nieuwe loods na slopen van een bergplaats, stalling en prefab tuinberging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Deinzestraat 72, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021151513

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 december 2021 een aanvraag voor een nieuwe verkaveling ingediend door xxx voorwaardelijke vergunning werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 72 en met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nrs. 190N en 192T.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van de grond in 2 kavels voor open bebouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Wakkensesteenweg 79 , Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021156197

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 79 en met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie B nrs. 449X en 449Y.

Het betreft een aanvraag tot het slopen en herbouwen van een woning met afzonderlijke garage/berging.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Markegemsesteenweg 186, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021141559

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemsesteenweg 186 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nr. 115A4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Mirrepadde 31, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021132375

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Mirrepadde 31 en met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nr. 1153V3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport met berging en overdekt terras.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Katteknok 14, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021138308

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (vegetatiewijzigingen) ingediend door xxx voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Katteknok 14 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie C nr. 986A.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een dreef.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Tieltseweg 4, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021063574

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 17 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 4 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nrs. 72L en 72T.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een loods met afdak.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Molenhove 3, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021134852

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenhove 3 en met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nr. 1024V.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

 

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Pontstraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021176607

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 december 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Pontstraat 2 en met kadastrale omschrijving afdeling 3 sectie A nr. 67G.

Het betreft een melding voor het tijdelijke bronbemaling voor de bouw van een kelder.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Nieuwe Veldstraat 2, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021154648

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten) ingediend door xxx in akte genomen werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nieuwe Veldstraat 2 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie D nrs. 103V en 103W.

Het betreft een aanvraag tot overdracht van een milieuvergunning voor een varkensfokkerij.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV - Statiestraat 24, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2021174842

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 3 december 2021 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten, ingediend door xxx.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Statiestraat 24 en met kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie A nr. 466D2.

Het betreft een melding voor een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een citerne.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Markegemstraat 44, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2021061479

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van 25 november 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) in beroep geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Markegemstraat 44 en met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nr. 266F.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een meergezinswoning na slopen van handelszaak met appartement.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Voor meer info over de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terecht op de website: https://www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen .

BEKENDMAKING BESLISSING OMV - Molenstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2020105165

Het gemeentebestuur deelt mee dat door de deputatie in zitting van 25 november 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) ingediend door xxx in beroep voorwaardelijk vergund werd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Molenstraat 21 en met kadastrale omschrijving afdeling 4 sectie B nrs. 600M en 605/2 F.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van woning met aanhorigheden en loods tot woonerf met 8 woningen.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken
(Voor inzage gelieve eerst een afspraak te maken via volgende link of door te bellen of te mailen).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login