Openbare onderzoeken

Print deze pagina
bekendmaking beslissing OMV - Deinzestraat 65, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019089717

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 8 november 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Deinzestraat 65 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 178F.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een grond: afsplitsen van 1 lot voor open bebouwing.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking openbaar onderzoek - Adamstraat 9, Dentergem

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019122134

Het gemeentebestuur deelt mee dat door XX een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen) werd ingediend bij de gemeente Dentergem.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Adamstraat 9 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 268E, 268F, 268M, 268N, 268P.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een zonevreemde woning en bijgebouw.

Voor de aanvraag moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Het openbaar onderzoek loopt van 8 november 2019 tot en met 7 december 2019.

De aanvraag kan gedurende deze periode bekeken worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek - referentie OMV_2019122134) en ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/), via mail (omgeving@dentergem.be) of schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Dentergem ten laatste op 7 december 2019.

 

bekendmaking meldingsakte OMV - Wakkensesteenweg 69, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019123533

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 4 oktober 2019 akte werd genomen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door XX.

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 69 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 450B6, 450K5.

Het betreft een melding voor de aanbouw van een veranda.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking meldingsakte OMV - Tieltstraat 21, Dentergem

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE OMV_2019117333

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 september 2019 akte werd genomen van een melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, ingediend door XX. De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltstraat 21 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 2, sectie A, perceel 102F, 102K.

Het betreft een melding voor het bronbemaling.

De aktename kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de aktename kan ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel. Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 45 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wakkensesteenweg 93, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019110400

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wakkensesteenweg 93 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 3, sectie B, perceel 446L3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Wontergemstraat 12, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019094858

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wontergemstraat 12 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie A, perceel 507E.

Het betreft een aanvraag tot het afbraak van een woning.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

bekendmaking beslissing OMV - Tieltseweg 15, Dentergem

BEKENDMAKING BESLISSING OMV_2019084638

Het gemeentebestuur deelt mee dat in zitting van 27 september 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting) ingediend door XX werd deels vergund en deels geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Tieltseweg 15 te 8720 Dentergem en met kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie C, perceel 963H.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods.

De beslissing kan bekeken worden via het omgevingsloket (http://www.omgevingsloket.be/) en ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening).

Beroep tegen de beslissing kan ingesteld worden bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (Brugge). Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen die start na de eerste dag van de aanplakking.

Op de website van de provincie West-Vlaanderen (klik hier) vindt u praktische informatie tot het instellen van een beroep.

Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login