Gewestplannen

Print deze pagina

Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Die plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan op geldt. De gewestplannen kunnen geraadpleegd worden op de website van AGIV.

Een gewestplan bepaalt in grote lijnen de bestemming van de gronden (woongebied, industrie, natuurgebied enzovoort).

Het gewestplan Roeselare-Tielt (dd. 17/12/1979, gedeeltelijk gewijzigd d.d. 19.04.1995 & 15.12.1998) regelt de bestemming van de gemeente Dentergem.OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login