Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Print deze pagina

Bijzondere plannen van aanleg zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. Tot eind 2011 konden gemeenten die niet beschikten over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, plannen van aanleg opstellen.

BPA’s geven bestemmingen aan percelen door middel van een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften (bijvoorbeeld de bouwhoogte en de materiaalkeuze).
Hieronder vind je een overzicht van de bijzondere plannen van aanleg:OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login