Bijzondere plannen van aanleg (BPA)

Print deze pagina

Bijzondere plannen van aanleg zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. Tot eind 2011 konden gemeenten die niet beschikten over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, plannen van aanleg opstellen.

BPA’s geven bestemmingen aan percelen door middel van een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften (bijvoorbeeld de bouwhoogte en de materiaalkeuze).

Voor een overzicht van de geldende plannen van aanleg op het grondgebied van Dentergem, kan je de gemeente raadplegen.Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login