Bestemmingsplannen

Print deze pagina

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden zoals bv. wonen, bos, economie of landbouw.
 
We onderscheiden voor het grondgebied van de gemeente Dentergem volgende bestemmingsplannen:

  • Het gewestplan Roeselare-Tielt (dd. 17/12/1979)
  • Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s)
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login