Meldingen

Print deze pagina
  • Voetpaden: indien voetpaden door verzakkingen of losse tegels er gevaarlijk bijliggen, kan dat gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente. U kunt ook onderstaand meldingsformulier invullen.
  • Wegen: indien wegen er slecht bijliggen, een verzakking zich voordoet, een put in de weg aanwezig is,... kan dat gemeld worden aan de technische dienst van de gemeente. U kunt ook onderstaand meldingsformulier invullen.
  • Openbare verlichting: defecte straatlampen kunnen gemeld worden rechtstreeks aan Eandis via de website www.straatlampen.be of tel. 0800 635 35 35. U kunt ook een melding maken aan de technische dienst van de gemeente die de melding dan doorgeeft aan Eandis.


Persoonlijke gegevens
   
   
   
   
   
   
   
   
Melding
   
   
   
Technische dienst
 
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 23
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 uur

En andere momenten op afspraak.

 
Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login