Grachten

Print deze pagina

Twee types grachten worden onderscheiden: private grachten en baangrachten.

Private grachten

Private grachten bevinden zich tussen private eigendommen. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars. Het veldwetboek is van toepassing.

Bij problemen op private eigendommen is er geen tussenkomst mogelijk van openbare diensten. Bij geschillen is de Vrederechter bevoegd.

Baangrachten

Baangrachten horen bij de openbare weg. Zij zorgen voor de afwatering van het hemelwater en van het gezuiverde afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. De wegbeheerder onderhoudt die grachten. Het Vlaamse Gewest onderhoudt de grachten langs gewestwegen of de gemeente langs gemeentewegen.

Het overwelven van baangrachten wordt gereglementeerd door een provinciale verordening.

Voor vragen of meldingen hieromtrent kan contact worden opgenomen met de technische dienst op het gemeentehuis of via het meldingsformulier.OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Technische dienst
 
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 23
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 uur

En andere momenten op afspraak.

 
Login