Hinder en overlast

Print deze pagina

Rattenbestrijding

De gemeentelijke rattenvanger staat in voor de bestrijding van de muskusrat op alle waterlopen van 2de en 3de categorie. Daarnaast staat hij ook in voor de bestrijding van de bruine rat op het openbaar domein en het behandelen van meldingen van inwoners. Hierbij besteedt hij de nodige aandacht aan preventie.
Met meldingen van bruine ratten (en muskusratten) kan je terecht bij de technische dienst

 

Zwerfkatten

Met ingang van 01.09.2012 worden alle katten in de asielen voor adoptie gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd. Met ingang van 01.09.2014 moet elke verantwoordelijke die katten wil verhandelen, de dieren voorafgaandelijk steriliseren, identificeren en registreren.

 

Vossen

Recent komen heel wat klachten binnen van doodgebeten pluimvee. Bijna in alle gevallen wordt de vos als dader aangeduid. Maar naast vossen kunnen ook marterachtigen, loslopende honden en zelfs verwilderde katten pluimvee doden.

De vos kan volgens de huidige wetgeving (februari 2012) enkel bejaagd worden in de periode van 1 oktober tot 14 februari. Er is een Vlaams ontwerp van jachtbesluit dat bejaging, onder bepaalde voorwaarden, het ganse jaar zal toelaten. De vos in Vlaanderen volledig uitroeien is echter onmogelijk en ook niet wenselijk. Vossen hebben zeker ook hun nut. Ruim 25% van hun voedsel bestaat uit ratten en muizen, het aandeel pluimvee in het vossenmenu bedraagt 15%.

De beste manier om jouw pluimvee te beschermen tegen vossen is een degelijke afsluiting plaatsen.

Om meer gegevens te verzamelen over vossenschade heeft de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt op hun website geplaatst. Je kunt daar schade door vossen melden via deze link.

 

Sluikstorten en zwerfvuil

Sluikstorten is het werk van burgers die bewust afval dumpen omdat ze niet willen betalen voor de ophaling en de verwerking ervan. Ze laten liever de hele maatschappij mee opdraaien voor hun ontoelaatbaar gedrag. Het gaat zowel om achtergelaten autobanden als grasmaaisel in bermen, een plastic zakje met restafval in een openbaar vuilnisbakje,… 

Wie op sluikstorten betrapt wordt, riskeert hoge boetes.

Zwerfvuil is het afval dat langs de straten achtergelaten wordt door onachtzame burgers. Het is niet zozeer een echt milieuprobleem maar het stelt wel problemen voor de leefomgeving. Blikjes, flesjes, folders, enz. die rondslingeren op straten en in de bermen dragen bij tot vervuiling en verloedering en zorgen voor grote ergernis bij een groot deel van de bevolking. Zwerfvuil hoort in de vuilbak.

 

Bermen

Zo het bermbeheer wordt uitgevoerd overeenkomstig de code van goede natuurpraktijk, houdt dit in dat:

  • er geen herbiciden gebruikt worden
  • de vegetatie niet gemaaid wordt vóór 15 juni en een tweede maal niet vóór 15 september
  • het bermmaaisel tijdens het maaien verwijderd wordt.

 

Verbranden van afval

Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook het opstoken van snoeihout of plantenresten is meestal verboden. Geen nood: er bestaan gezonde, milieuvriendelijke alternatieven.

De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel verbranden is verboden. Op minder dan honderd meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, heiden en de meeste akkers mag je ook geen tuinafval in openlucht verbranden. Vuurtjes in openlucht zorgen immers vaak voor overlast, zoals geurhinder en vonken die brand kunnen veroorzaken.

Op het containerpark kan je immers terecht met al jouw afval.Stedenbouw en milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel. milieu: 051 57 55 19
Tel. stedenbouw: 051 57 55 18
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login