Meikensbossen

Print deze pagina

Geschiedenis

De naam Meikensbossen wordt nog maar sinds kort gebruikt en is afgeleid van het toponiem "het Meike" dat in de buurt goed gekend is. Vroegere namen waren onder andere het Vijversbos, de Bunders of de Sperrebossen. In oude geschriften lezen we nog meer schilderachtige namen voor verdwenen bospercelen van vroeger: het Zwanenestjen, het Schrooitje, het Erbeziebosch en het Biesbulkske of percelen met minder schilderachtige namen als het Sperren-, Els- of Steenbos.

Op de Ferrariskaarten kan men zien dat de omgeving van het huidige Meikensbos 200 jaar geleden nog een bosrijke omgeving was, het zogenaamde Dendrombosch. In de 19de eeuw raakten die bossen versnipperd. Door de gestage kap voor brandhout tijdens de twee wereldoorlogen en de ontginningen ten voordele van landbouwgronden daarna slonk het bosgebied tot een schamele 5 hectare.

Het Agentschap voor Natuur en Bos kocht tussen 2000 en 2010 in deze omgeving 46 hectare gronden, waarvan 3,5 ha van het oude Vijverbos. Dat is de oppervlakte van bijna 100 voetbalvelden.

Jaarlijks wordt het domein verder ingericht en bebost.

Fauna en flora

Het jonge Meikensbos biedt nu al een landschappelijk verrassende afwisseling van oud en jong bos, natuurweilanden en zaadboomgaarden.

Zoals de naam Vijverbos doet vermoeden, zijn de meeste gronden hier vochtig tot zeer nat. Het zeer natte populierenbos wordt omgevormd naar het meer natuurlijke elzen-vogelkersbos.

In het iets hoger gelegen Oude Eikenbos vind je typische plantensoorten van oud bos zoals gele dovenetel, valse salie, grote wederik, slanke sleutelbloem, gewone salomonszegel, adelaarsvaren en bosanemoon.

In de open natuurgraslanden vind je niet alleen heel wat plantensoorten maar door de dreven, houtkanten, struwelen en veedrinkpoelen leven er ook amfibieën en watergebonden insecten. Ook de recente spontane ontwikkeling van enkele bremstruwelen draagt bij tot structuurdiversiteit.

De houtkanten in het Meikensbos hebben een dubbele functie. Ze zorgen niet alleen voor een recreatieve en ecologische diversiteit maar de planten zijn zorgvuldig geselecteerd. Van gewone vogelkers, sleedoorn, rode kornoelje, hazelaar, Gelderse roos, eenstijlige meidoorn, mispel, kardinaalsmuts en hondsroos wordt hier gecertificeerd inheems zaad geoogst om verder te verspreiden in onze Vlaamse bossen.

Er zijn ook zaadboomgaarden aangelegd met geselecteerde inheemse bomen, onder andere van linde en haagbeuk. Die bomen zijn echter nog wat jong om van te oogsten.

Deze bossen vormen ook de geschikte biotoop van heel wat diergroepen. We horen en zien er veel zangvogels zoals de zwartkop, fitis, grasmus, rietgors, zanglijster, spotvogel en tuinfluiter. Enkele typische bosvogels zijn de gaai, grote bonte en groene specht en de alom tegenwoordige houtduif. In de omliggende weilanden vertoeven patrijs, haas, veldleeuwerik, kievit en gele kwikstaart. Ook roofvogels vonden de weg al naar de Meikensbossen: de torenvalk en buizerd zijn regelmatig geziene gasten. ’s Nachts nemen steenuil, ransuil en sinds kort ook bosuil hun rol over. ’s Winters passeren hier graspiepers, koperwiek en kramsvogel, witgat en watersnip op hun jaarlijkse trektocht. Ook diverse vlindersoorten konden al gespot worden: dagpauwoog, oranjetipje, koninginnepage en Sint-jansvlinder zijn er enkele van.

Informatie

In de Meikensbossen is het aangenaam wandelen. De GR128 (Vlaanderenroute West) loopt ook doorheen dit bos.

Een folder met vermelding van twee wandelroutes in en rond de omgeving van de Meikensbossen is te verkrijgen bij de milieudienst of de dienst vrije tijd.

Van noord naar zuid loopt een mountainbikepad door het bos. Dit pad zal opgenomen worden in een nieuwe MTB-route Wielsbeke – Dentergem. Er loopt ook een ruiterpad van de NW- naar de ZO-hoek van het bos. Mogelijk wordt dit pad later opgenomen in een nieuwe ruiterroute.

Meer informatie over de Meikensbossen kunt u lezen op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 


Stedenbouw en milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel. milieu: 051 57 55 19
Tel. stedenbouw: 051 57 55 18
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login