Sanitaire attesten

Print deze pagina

Wat is een sanitair attest?

Het sanitair attest levert het bewijs dat voldaan is aan de sanitaire uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens. Dat is een minimum uitrusting om een ernstige verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.

Wie heeft een sanitair attest nodig?

Alle varkenshouders of mensen die varkens gaan houden.

Welke wetgeving is van toepassing?

De wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van de gegevens verzameld aan de hand van dit formulier.

Waar kan je terecht om een sanitair attest te bekomen?

De aanvraagformulieren moeten aangevraagd worden bij

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Koning Albert I-laan 122
8200 Brugge
Tel.: 050 30 37 10
Fax: 050 30 37 12
E-mail: Info.WVL@favv.be
  

De milieudienst tekent de ingevulde formulieren voor ontvangst en stuurt ze door naar de FAVV.
Meer info: www.favv.beStedenbouw en milieu
Gemeentehuis Dentergem 
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel. milieu: 051 57 55 19
Tel. stedenbouw: 051 57 55 18
 
Ma 8.30-12 uur
Di 8.30-12 en 13.30-17.30 uur
Wo 8.30-12 uur
Do 8.30-12 uur
Vr 8.30-12 en 13.30-16 uur
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login