Geluidsoverlast door blaffende honden

Print deze pagina

We wonen in België zo dicht op elkaar, dat het bijna onmogelijk is om elkaar niet te horen. Als je buren honden hebben, dan hoort daar nu eenmaal af en toe wat gelbaf bij. Maar soms kunnen honden zo vaak blaffen, dat het overlast wordt. De honden van je buren blaffen 's nachts of het geblaf gaat de hele dag door.

Probeer altijd om eerst met je buren te gaan praten. Soms hebben ze het niet door dat de hond blaft als ze weg zijn of vinden ze het zelf ook een probleem en kunnen jullie samen een oplossing zoeken. Het blijen je buren en ruzie is vaak het laatste wat je wilt.

Mag een hond altijd blaffen?

Natuurlijk mag een hond af en toe blaffen, maar het is verboden om je buren onrechtmatige hinder toe te brengen. Als honden vaak en veel blaffen zou dit onrechtmatig kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er een regel of wet moet worden overtreden. Wanneer dat zo is, verschilt echter per situatie. Of de hinder onrechtmatig is, hangt af van de aard, ernst duur en de omvang van de overlast en de daardoor veroorzaakte 'schade'. Het gaat in dit soort situaties meestal om wat maatschappelijk acceptabel is en wat niet. Dit bepaalt uiteindelijk de rechter. Hoe veel en hoe vaak een hond mag blaffen, kan dus verschillen.

Wat te doen bij overlast van honden?

Heb je overlast van blaffende honden? Een keer praten met je buren kan vaak al wonderen doen. Misschien kan de hond op angsttraining of kun jij op de hond passen als je buren weg zijn. Voor je buren zelf is het waarschijnlijk ook niet prettig dat de hond zo veel blaft. Of misschien zit de hond alleen thuis en hebben je buren er geen weet van. Willen je buren écht niet meewerken, dan kan je verdere stappen ondernemen.

Wat zegt de wet?

In het Algemeen Politiereglement kan je dit lezen over hinder door dieren en de eventuele gevolgen ervan.

HOOFDSTUK 7. HINDER DOOR DIEREN

Art.122

De eigenaars, houders of bewakers van dieren dienen alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze dieren overlast of abnormale hinder voor de omgeving veroorzaken.

HOOFDSTUK 8. PREVENTIEVE BEWARENDE MAATREGEL

Art.123

Dieren waardoor deze verordening, zoals bepaald in artikel 119 en 122 wordt overtreden, kunnen door de bevoegde ambtenaren preventief in bewaring worden genomen en tijdelijk in een dierenasiel worden ondergebracht.

Alle kosten voortvloeiend uit de bewarende maatregelen vallen ten laste van de eigenaar/houder van het dier.

 


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login