Home

Print deze pagina

 Op dinsdag 7 april worden de recyclageparken van IVIO heropend, volgens de normale openingsuren. Er zijn wel strikte regels waar iedereen zich aan dient te houden. Bovendien wordt er gevraagd om enkel voor dringende zaken langs te komen en om een bezoek uit te stellen als dat mogelijk is. We rekenen op de medewerking en verantwoordelijkheidszin van elke burger.

Gemeenschapswacht van start

Volgende week, vanaf 6 april, gaat er in Dentergem een gemeenschapswacht van start. Krist Malisse volgde met succes de voorziene opleiding.

Gemeenschapswachten werken mee aan een aangename en nette woon- en leefomgeving. Het is de bedoeling dat de gemeenschapswacht dagelijks een of meerdere straten doorkruist. Hij neemt nota van toestanden die de netheid en hygiëne in het gedrang brengen zoals vervuilde voortuinen, onkruid op het voetpad of verwaarloosde toestanden.

In eerste instantie spreekt de gemeenschapswacht de mensen aan om hen te informeren en te sensibiliseren en om mistoestanden in orde te brengen.

Eventuele GAS-boetes worden slechts uitgedeeld als iedere medewerking ontbreekt.

RED LEVENS en doe de CHECK CHECK CHECK
 1. Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen.
 2. Ik hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact.
 3. Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

#ikredlevens

INZAMELING MASKERS EN BESCHERMINGSMATERIAAL
Mondmaskers, schorten of wegwerphandschoenen liggen? Zelf maskers genaaid?
SUPER! Doneer ze snel in de container die aan het gemeentehuis (Kerkstraat 1) staat. Het materiaal wordt herverdeeld over diverse zorgactoren.
 •  Je kan er levens mee redden.
 • Onze zorgverleners zijn je dankbaar!
Dit is een intergemeentelijke samenwerking tussen Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene. Er staat in elk van die gemeentes een container. Het materiaal wordt nadien herverdeeld over diverse zorgactoren.
Kunnen we rekenen op jou en op elkaar?
We kunnen het niet genoeg benadrukken: "Blijf in uw kot" en respecteer de hygiënerichtlijnen. Was voldoende je handen en bewaar voldoende afstand van anderen.
Kunnen we rekenen op jullie burgerzin en op elkaar voor deze engagementen:
 • Signaleer verdachte handelingen. Heel wat panden staan er nu verlaten bij of worden weinig bezocht. Laten we daar alert zijn voor inbraken of andere vormen van criminaliteit.
 • Check eens hoe het gaat met je buren of met kwetsbare personen in je buurt.
 • Pas op voor mooipraters. Sommigen proberen munt te slaan uit zogezegde steunacties. Signaleer dit zeker bij de politie.
 • Pas op voor online fraude via sms en Whatsapp. Ook cybercriminelen hebben nu veel tijd...
 • Ben je het slachtoffer van conflicten of geweld in je gezin? Aarzel niet en bel de hulplijn 1712.
Tijdelijke huisartsenpost in Dentergem

De huisartsen en gemeentebesturen van Dentergem en Oostrozebeke hebben in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus samen een medische huisartsenpost ingericht in de lokalen van OC De Dreve.

Die post werkt alleen op doorverwijzing. Het is de huisarts die bepaalt wie er wel of niet terecht kan.

Heb je hoest- of griepsymptomen? Bel altijd eerst jouw huisarts. Die bepaalt wat er moet gebeuren of verwijst je door naar de huisartsenpost.

Op die manier hoeven de inwoners van Dentergem en Oostrozebeke zich niet onmiddellijk naar Tielt te begeven en willen we de spoeddienst en de huisartsenwachtpost van het Sint-Andriesziekenhuis ontlasten.

Update van maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden nog enkele maatregelen getroffen die een impact hebben op ons dagelijks leven:

 • De wekelijkse markt in Wakken op dinsdag gaat niet langer door.
 • Er werd een huisartsenwachtpost ingericht in OC De Dreve om de huisartsen van Dentergem en Oostrozebeke en de spoeddienst van Tielt te ontlasten. Deze dienst werkt enkel na doorverwijzing van de huisarts. Bij ziekte moet je steeds eerst naar de huisarts bellen. Meer daarover op deze link: https://www.dentergem.be/nl/gemeente/pages/corona-huisartsenwachtpost
Hou je het proper aub?

Vele inwoners maken van de nood een deugd en maken van de vrijgekomen tijd gebruik om de tuin op te knappen.

Het is echter niet de bedoeling om gras en ander (tuin)afval te dumpen op landbouwgrond of op andere plaatsen.

Tuin- en groenafval moet nu tijdelijk zelf gestockeerd worden. Gooi je gras eens tussen je struiken en planten (ideaal als humus) of maak werk van een composthoop.

Sluikstorten is ook nu verboden en ergerlijk.

We vragen begrip en gezond verstand nu de recyclageparken gesloten zijn.

Administratieve diensten bereikbaar na afspraak

Vanaf deze middag, woensdag 18/03/2020 om 12 uur, kan je in het gemeentehuis en Sociaal Huis enkel nog terecht op afspraak. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om de medewerkers en de burgers te beschermen.

Wens je een afspraak te maken:

 • Bel het gemeentehuis op 051 63 61 03
 • Bel het Sociaal Huis op 056 62 10 10

Beperk je tot de meest dringende en meest noodzakelijke zaken.

Wie wordt de nieuwe directeur (M/V) voor de gemeentelijke basisschool De Veldschool

Gemeente Dentergem gaat over tot de aanwerving van  een directeur (M/V) gemeentelijke basisschool De Veldschool | voltijds met 4 uur lesopdracht.

Lees er alles over op de website: https://www.dentergem.be/nl/gemeente/pages/werken

Vanaf nu een keuzemenu bij de noodnummers 101 en 112

Als je belt naar de noodnummers 112 of 101 krijg je vanaf vandaag een keuzemenu. Druk 1 voor brandweer en ziekenwagen, druk 2 voor politie.

Belangrijk: je wordt àltijd geholpen, dus ook als je niets of verkeerd kiest.

De app 112 BE is nog steeds een handig alternatief en gratis te downloaden. #112dag

Lees hier het volledige persbericht.

Nieuw wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen

Eind maart 2020 wordt een gloednieuw wandelnetwerk geopend.

Het wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen laat je via wandelknooppunten eindeloos kennismaken met het glooiende landschap op de grens tussen Tielt en Dentergem.

De 45m hoge Poelberg met Poelbergsite, kronkelende veldwegen, het beschermde landschap rond de Poelbergmolen en uiteraard de Meikensbossen met zijn oud en jong bos, poelen, dreven, hooi- en weilanden vormen het aantrekkelijke decor van dit wandelnetwerk. De vele vergezichten en charmante kapelletjes maken het plaatje compleet.

De wandelkaarten zijn vanaf maandag 30 maart beschikbaar in de Dienst toerisme (Sporthal in Brouwerijstraat 21, Markegem of op het gemeentehuis in Kerkstraat 1, Dentergem) en kunnen online besteld worden op www.westtoer.be. Een wandelnetwerkkaart kost 5 euro.

Het wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen is een initiatief van Westtoer, Agentschap Natuur en Bos, Stad Tielt, gemeente Dentergem en Stadslandschap West-Vlaamse Hart en werd gerealiseerd met de steun van provincie West-Vlaanderen.

Nieuwe Tarieven voor De Lijn

Op 1 februari paste De Lijn de tarieven aan van een aantal vervoerbewijzen. Een volledig overzicht vindt u op delijn.be/tarieven2020.

Wat u moet weten:

 • Een ticket in voorverkoop voor een eenmalige rit wordt goedkoper.
 • Sommige tarieven krijgen een kleine indexaanpassing of worden in lijn gebracht met andere vervoerbewijzen.
 • Een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 juli 2020 de chauffeur geen vervoerbewijzen meer zal verkopen. Tot die tijd is alleen nog een ticket aan 3 euro beschikbaar bij de chauffeur.
 • Dit voorjaar voorzien we de mogelijkheid om contactloos te betalen op het voertuig. Reizigers kunnen vanaf dan met hun contactloze bankkaart, bankapp, betaalapp of ‘wearable’ reizen via de nieuwe betaalterminal op het voertuig.
 • De prijs van de goedkoopste tickets en maandabonnementen verhoogt niet.

Meer info op delijn.be/tarieven2020

Doe de woontest

Hoe we wonen verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met je gemeente- of stadsbestuur Thuis in de Toekomst. Via deze online woontest geef jij jouw stad of gemeente informatie over hoe je graag wilt wonen. En daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Nieuwsgierig? Doe hier de woontest.

Afvalkalender IVIO

De ophaalkalenders voor 2020 worden bij alle inwoners van de I.V.I.O.-gemeenten in de bus bezorgd tussen 13 en 31 januari 2020. De inwoners kunnen alle informatie omtrent de ophaling van het huisvuil vanaf 1 februari checken op de website van I.V.I.O. en de recycle-app van Fostplus. Het is de doelstelling van I.V.I.O. om de inwoners zo snel mogelijk te informeren van wijzigingen en zo de hinder tot een minimum te beperken.

In de nieuwe kalender staat op een overzichtelijke manier wanneer er in welke straat restafval, PMD en papier & karton wordt opgehaald aan huis vanaf 1 februari 2020. Daarnaast toont een sorteergids welk afval waar thuishoort en hoe je je afval correct moet aanbieden. In de nieuwe - gratis - kalender staan ook de openingsuren van het recyclagepark in jouw gemeente. Je vindt er een overzicht van de verschillende afvalsoorten waarmee je daar terecht kan. Lees zeker ook informatie over onze dienstverlening rond thuiscomposteren en het ophalen van groot huisvuil en tuinafval.

Voor bijkomende vragen of meldingen kunnen inwoners steeds terecht op www.ivio.be.

Download hier de digitale versie van je afvalkalender

Dentergem zone 1A

Dentergem zone 2A

Dentergem zone 2B

Verbeteringswerken aan landelijke wegen

De komende maanden zullen er verschillende verbeteringswerken gebeuren aan landelijke wegen.

De aannemer is Adiel Maes uit Lichtervelde en hij zal starten met voorbereidende grondwerken en profileringswerken in de Bulmolenweg (aansluiting met de Tieltstraat) en bij de Nieuwe Veldstraat. De start gebeurt in de Bulmolenweg vanaf 13 januari 2020 en zal gepaard gaan met de nodige verkeershinder en omleidingen.

Aansluitend zullen dan vanaf februari en maart asfaltlagen gegoten worden. Dat zal ook nog gebeuren in de Baliekouter (de wijk Baliekouter), Volderstraat, Wontergemstraat (zijwegje) en in de onverharde weg vlakbij de grens met Oostrozebeke.

De aannemer verwittigt telkens de betrokken bewoners in de werkzone.

Een nieuwe editie van Jong in Dentergem !

Wij hebben een nieuw logo!

Met veel trots stellen gemeente en OCMW Dentergem een nieuw en gezamenlijk logo met een bijpassende huisstijl voor.

We kozen voor een zeer goed leesbaar lettertype ‘Hind Bold’ met een hoofdletter en onderkastletters. De spatiëring van de letters werd aangepast om het woord Dentergem langer te maken.

Voor het logo hebben we een embleem geplaatst dat bestaat uit een gestileerde “d” en een ondergeplaatste golf. De golf verwijst naar de waterwegen in onze gemeente en heeft een smiley-effect. De bedoeling is dat het embleem op zichzelf kan bestaan.

We kozen voor de kleuren groen en blauw. Groen refereert naar Dentergem als groene gemeente met de twee natuurdomeinen Baliekouter en Meikensbossen. Bovendien verwijst het ook naar het OCMW-logo en naar de integratie tussen OCMW en gemeente. Het blauw staat symbool voor de waterlopen die Dentergem doorkruisen.

Beide kleuren komen terug in het wapenschild van de gemeente waarmee we met respect voor het verleden, naar de toekomst willen kijken. Het wapenschild verdwijnt niet. Dat zal nog op specifieke documenten en bij verschillende gelegenheden in beeld verschijnen. Het werd ook geïntegreerd in de nieuwe huisstijl.

Onder het logo plaatsen we de slogan ‘Denderend wonen’. “Denderend” is een leuke woordspeling met Dentergem en betekent letterlijk ‘geweldig’, ‘heerlijk’, ‘leuk’ en ‘prachtig’. “Wonen” refereert naar Dentergem als woongemeente.

De nieuwe huisstijl wordt stapsgewijs ingevoerd. In een eerste fase komt het drukwerk en mailverkeer aan bod. Later worden ook dienstwagens en kledij aangepast. Verspilling is niet aan de orde. Voorraden van bijvoorbeeld enveloppes worden eerst weggewerkt voor er nieuwe omslagen worden gedrukt.

Vanaf vandaag kan u ons ook terugvinden op Instagram onder de naam @gemeentedentergem. Deel je foto’s met @gemeentedentergem en gebruik daarbij #8720 en #gemeentedentergem om in onze ‘feed’ terecht te komen.

Rookmelders laten je niet stikken

In 2018 lieten 56 mensen het leven in een woningbrand.

Meestal vallen deze slachtoffers niet door het vuur. De bewoners vallen ten prooi aan de de verstikkende rook die zich razendsnel verspreidt. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico groot om niet tijdig wakker te worden.

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.
Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen.

Meer info: http://www.zonemidwest.be/brandweer/page/brandpreventie/rookmelders.php

Vlaanderen asbestvrij tegen 2040

Sinds vorig jaar bestaat er een finaal Actieplan Asbestafbouw om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestvrij te krijgen. Momenteel is nog zo'n twee miljoen ton asbest aanwezig in Vlaanderen. Alle informatie met contactinformatie van laboratoria, asbestverwerkers en professionele verwijderaars is te vinden op https://asbestinfo.eu/. De website wordt voortdurend geactualiseerd.

De Mindermobielencentrale zoekt extra vrijwilligers

De vrijwilligers van de Mindermobielencentrale zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon, de OKRA...

De Minder-Mobielen-Centrale biedt een oplossing aan senioren en personen met een beperking zodat zij alsnog zelf kunnen instaan om hun zaken te regelen en hierdoor niet dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Een vrijwillige chauffeur staat in voor het vervoer van personen met verplaatsingsmoeilijkheden maar maakt ook tijd vrij om een babbeltje te slaan en een ondersteunende arm te bieden indien nodig.

Wij namen onze vrijwilligers dit jaar mee naar een héérlijk bedankingsmoment. Op deze dag kon men kennismaken met de andere collega’s en ervaringen uitwisselen. De MMC telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. Hiervoor onze oprecht dank vanuit het Sociaal Huis Wegwijs en wij hopen dat deze fijne en aangename samenwerking mag blijven duren.

Wij zoeken steeds actief naar nieuwe vrijwilligers die ons team kunnen versterken! Kunt u zich enkele dagen per week vrijmaken? Bent u inwoner van Dentergem en wilt u mensen rondom u helpen?

Wie in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen en het hart op de juiste plaats heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem.

Contactpersoon : Dieter Baert, maatschappelijk werker | Tel.: 056 62 10 17 | E-mail: dieter.baert@ocmwdentergem.be

 
haal je gratis huisdiersticker in het gemeentehuis

Je kan op het gemeentehuis, bij de dienst bevolking, gratis een huisdiersticker afhalen.
Door deze sticker op het raam of de deur van je woning te kleven, laat je aan de hulpdiensten weten hoeveel én welke huisdieren aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

 
Openbare werken
Opstartfase
  Afgewerkt
   Jong in Dentergem
   Online inschrijven voor jeugd-
   of sportactiviteiten?
   Ga naar dentergem.ticketgang.eu
    
   Gids openingsuren

   Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

   Apotheek van wacht

   Check www.apotheek.be
   of bel 0903 99 00
   voor de dichtsbijzijnde apotheek
   met wachtdienst (24/24u).

    

   Login