Maatregelen in ziekenhuis Tielt

Print deze pagina

Huisartsenwachtpost buiten ziekenhuis tegen corona

Het Sint-Andriesziekenhuis, de huisartsenvereniging en Stad Tielt passen de richtlijnen van de overheid omtrent het coronavirus strikt toe.

Naar aanleiding van de opmars van het coronavirus werden tussen de huisartsen, het ziekenhuis en de stad Tielt de nodige afspraken gemaakt om ook bij een sterke stijging van het aantal patiënten deze op een adequate manier te kunnen opvangen. Zo zullen de patiënten die mogelijks in aanmerking komen voor een test voor het coronavirus opgevangen worden buiten de spoedgevallendienst van het ziekenhuis en buiten de huisartsenconsultaties zodat de normale werking voor andere patiënten verzekerd blijft.

Er wordt verwacht dat het aantal meldingen de komende weken sterk zal stijgen. Daarom werd nu al beslist om vanaf woensdag 11 maart een huisartsenwachtpost te openen om de eventueel besmette patiënten te ontvangen.

Gelet op het feit dat ze mede door het coronavirus een stijging van de werkdruk verwachten binnen het ziekenhuis, is het niet mogelijk om personeel dat directe zorg verleent in te schakelen voor deze wachtpost. De dienstverlening dient immers verzekerd te worden. Bovendien is het ook mogelijk dat medewerkers uitvallen door het coronavirus.

Word jij vrijwilliger?

Daarom lanceren we een oproep binnen het ziekenhuis, de huisartsenvereniging en vanuit de steden en gemeenten om vrijwilligers te vinden die de huisartsenwachtpost willen bemannen. Het takenpakket bestaat uit het onthaal van de patiënten en de administratieve verwerking van de consultaties. Er zal geen direct patiëntencontact zijn. Een vrijwilligersvergoeding is voorzien. De huisartsenwachtpost zal zeven dagen per week, wellicht van 9 uur tot 19 uur open zijn.

Bij interesse voor deze administratieve taken, ongeacht het aantal beschikbare uren, kan men contact nemen via 051 42 57 30 of elke.vannerom@sintandriestielt.be.

Bezoekersrichtlijnen voor het ziekenhuis van Tielt

In het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt gelden strikte maatregelen m.b.t. het beperken van de verspreiding van het coronavirus.
Lees hier de volledige communicatie en volg de richtlijnen strikt op.

  • enkel gezonde bezoekers zijn toegelaten (geen verkoudheid, hoest, koorts,...)
  • slechts 1 bezoeker per patiënt per dag, bij voorkeur geen 65+
  • geen kinderen -16 toegelaten
  • palliatieve patiënten

file:///C:/Users/cultuurfunctionaris/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CCXJ4BX5/Coronavirus_mededeling%20steden%20en%20gemeenten_20200313.pdfJong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login