Maatregelen in Dentergem

Print deze pagina

Update van 27/04/2020 om 16:30 uur

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad (op 24/04/2020) ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, werd op zondag 26/04/2020 een extra zitting georganiseerd van het College van burgemeester en schepenen. Hieronder leest u welke impact de coronanoodmaatregelen hebben in Dentergem.

GEMEENTE- EN OCMW-diensten

De administratieve diensten van gemeente en OCMW zijn enkel te bereiken zijn op afspraak.

We vragen aan elke burger om nu enkel voor dringende en noodzakelijke zaken naar het gemeentehuis en Sociaal Huis te bellen (op weekdagen en enkel in de voormiddag) of te mailen en een afspraak te maken.

 • Sociaal Huis | 056 62 10 10 of administratie@ocmwdentergem.be
 • Gemeentehuis | 051 63 61 03 of info@dentergem.be

SCHOLEN

 • De nodige voorbereidingen worden opgestart om op 15 mei 2020 de lessen in de gemeentelijke basisscholen te hernemen voor het 1ste en 2de leerjaar (optie: 2 dagen/week) en voor het 6de leerjaar (optie: 1dag/week).
 • De lessen in het kleuteronderwijs blijven, gezien de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, geschorst tot eind mei.
 • Er zal onderzocht worden hoe de opvang voor de kinderen van ouders in essentiële beroepen en ouders die geen andere opvang hebben, verder georganiseerd kan worden in combinatie met het hernemen van de lessen in een aantal leerjaren.
 • Mondmaskers worden niet aangeraden voor leerlingen in het basisonderwijs.
 • Er wordt de komende 2 weken overlegd met alle betrokkenen om de veiligheidsrichtlijnen uit het draaiboek vanuit het Departement Onderwijs te implementeren.
 • Er wordt vastgesteld dat de Nationale Veiligheidsraad geen aandacht schonk aan de voor- en naschoolse kinderopvang zodat er sprake kan zijn van onduidelijkheden.  Verder overleg wordt gepleegd om met het IBO in alle veiligheid de ouders verder ten dienste te staan. Om organisatorische redenen zal het bestaande systeem van vooraf inschrijven behouden blijven.

SPEELTUINEN

Binnen- en buitenspeeltuinen blijven gesloten. Ook groepsactiviteiten (fietstochten, wandelingen,…) zijn verboden.

PROVINCIEDOMEINEN

SPORT

 • Er gaat geen enkele sportactiviteit door in en rond de sporthal en op de voetbalvelden.
 • Vanaf 4 mei zou het toegestaan zijn om contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Daardoor zou het mogelijk zijn om onder strikte veiligheidsvoorwaarden het gebruik van de tennisterreinen aan de sporthal te Markegem opnieuw toe te staan.
 • De toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden zodat de accommodaties zoals de sporthal, inclusief toiletten, gesloten blijven en bijgevolg niet toegankelijk zijn.
 • Reservaties gebeuren steeds in overleg met de sportdienst.

GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

 • Alle recreatieve en culturele activiteiten, zowel publiek als privé, ongeacht hun grootte, die zouden plaatsvinden in gemeentelijke en openbare gebouwen worden geannuleerd.
 • De gemeentelijke infrastructuur die ter beschikking staat van verenigingen en inwoners blijft verder gesloten.
 • Er is op dit ogenblik geen enkel perspectief wanneer verenigingen opnieuw zouden kunnen samenkomen.
 • Massa-evenementen zijn reeds verboden tot 31 augustus 2020 maar er werden nog geen uitspraken gedaan omtrent (kleinere) evenementen.

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN EN ORGANISATIES

In afwachting van een beslissing of verduidelijking van de Nationale Veiligheidsraad over kleinere evenementen en organisaties, worden alle gemeentelijke activiteiten en organisaties afgelast tot 30 juni 2020 en worden de voorbereidingen voor latere activiteiten opgeschort.

De situatie wordt verder opgevolgd en zal bij eventuele wijzigingen opnieuw geëvalueerd worden.

AFVAL

Meer info op https://www.ivio.be/

Op dinsdag 7 april werden de recyclageparken van IVIO heropend, volgens de normale openingsuren. Er zijn wel strikte regels waar iedereen zich aan dient te houden. Bovendien wordt er gevraagd om enkel voor dringende zaken langs te komen en om een bezoek uit te stellen als dat mogelijk is. We rekenen op de medewerking en verantwoordelijkheidszin van elke burger.

Lees het volledige bericht op de website van IVIO

BIBLIOTHEEK

Het bestaande inlever- en afhaalsysteem dat uitgewerkt werd in de hoofdbibliotheek te Wakken, wordt positief geëvalueerd en wordt verder gezet.

Volg de kanalen van de bibliotheek voor meer informatie.

KERKDIENSTEN

Meer info op http://www.kerkindentergem.be/

Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring.

JEUGDKAMPEN

Op vraag van de sector werd een beslissing over de jeugd- en zomerkampen uitgesteld naar eind mei 2020.  Ook hier wordt de situatie opgevolgd om tijdig te kunnen evalueren of er extra gemeentelijke initiatieven mogelijk zijn ter ondersteuning van de jeugdverenigingen bij de organisatie van hun zomerkampen.

MONDMASKERS

De gemeente heeft het initiatief genomen om voor elke inwoner ouder dan 12 jaar een herbruikbaar mondmasker ter beschikking te stellen. De bestelling werd geplaatst maar op heden kon er nog geen levertermijn bevestigd worden, niettegenstaande expliciete vraag hiertoe.

Er zal nogmaals telefonisch contact opgenomen worden met de leverancier om de inwoners daarover zo vlug mogelijk te informeren.

COMPENSATIES VANUIT DE GEMEENTE

Er werden reeds verschillende vragen gesteld of de gemeente specifieke compensaties voorziet voor handelaars, horeca, inwoners,...  Voor velen is het een moeilijke tijd en vanuit het bestuur is er een bereidheid om te onderzoeken of hier gerichte tegemoetkomingen mogelijk zijn. Op dit ogenblik is het echter onmogelijk om de uiteindelijke impact te bevatten van deze crisis en is er sprake van diverse federale en Vlaamse maatregelen.

Er wordt geopteerd om ten gepaste tijde na te gaan welke gerichte tegemoetkomingen of steun de gemeente zou kunnen verschaffen.

Niettemin kan reeds aangegeven worden dat de opmaak van een aantal gemeentelijke belastingkohieren voor 2020 worden uitgesteld naar het najaar.  Dit geldt bv. voor de gemeentelijke bedrijfs- en milieubelasting.Jong in Dentergem
Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu
 
Login