1712: omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis

Print deze pagina

Hulplijn 1712 verwacht een toename van familiaal geweld tijdens de coronacrisis. Vandaag al krijgen veel politiezones en parketten meer klachten over familiaal geweld. 1712 staat klaar om meer oproepen te beantwoorden en zal telefonische en online permanentie blijven voorzien. Daarnaast ontwikkelde 1712 een poster met tips voor gezinnen over hoe ze kunnen omgaan met conflicten en geweld tijdens deze periode.

Hoger risico op familiaal geweld
Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn veel gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan structuur, een beperkter sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Als je daar de angst en de stress bij telt, krijg je een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot familiaal geweld.

Poster met 5 tips
De poster bevat tips over hoe je de escalatie van familiaal geweld kunt voorkomen. De pictogrammen geven de 5 kernboodschappen weer:

  1. Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar
  2. Word je boos? Uit je gevoelens
  3. Bespreek spanningen en conflicten
  4. Druk op de pauzeknop
  5. Zoek steun of hulp

Door de crisis is het normaal dat er spanningen binnen gezinnen ontstaan. Deze poster geeft concrete tips over hoe je kunt omgaan met conflicten en geweld in het gezin. Iedereen kan deze tips op maat toepassen, waardoor je veerkrachtiger wordt in de huidige onzekere en angstige periode.

Surf naar www.1712.be voor meer informatie.

Over 1712: 1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt 1712 elke werkdag telefonisch, via mail of chat bereiken.OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login