Samenstelling

Print deze pagina

Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig sportleven bevorderen.

Algemene vergadering

Leden

Deze leden kunnen toetreden tot de algemene vergadering van de sportraad:

  • Alle sportverenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
  • Alle sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer uitgenodigd worden op de vergaderingen.

Ter ondersteuning van de sportraad wijst de gemeente een medewerker aan die de vergaderingen bijwoont. Dat is de sportfunctionaris.

Bevoegdheden

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren :

  • De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
  • Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;
  • De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
  • De aanstelling van de rekeningnazichters;
  • De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
  • Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks sport-promotieplan.
  • Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Hoe lid worden?

Een sportvereniging, -organisatie, -instelling, -deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. De algemene vergadering beslist over het al dan niet toetreden.

Raad van bestuur

De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.

Voorzitter Jan Nachtergaele
Ondervoorzitter Marc Baeyens
Secretaris Joke Claus
Lid Annie Roobroeck
Lid Koen Van Den Bossche
Lid Alfons Levrau
Lid Rik Stockman
Lid Roland Vandenheede
Lid Rik Callens
Lid Jo Stepman
Lid Lieve De Ruyck
Lid

Geert Ketels

Schepen Sport Philip VanhaesebrouckSportdienst
Sporthal Den Bul
Brouwerijstraat 21
8720 Markegem
Tel.: 051 57 55 28
Ma 9-12 en NM op afspraak
Di 9-12 en NM op afspraak
Wo 9-12 en NM op afspraak
Do 9-12 en 13-17 uur
Vr 9-12 en 13-16.30 uur
   
 
 
 
  
 
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login