Sportraad

Print deze pagina

De gemeente Dentergem beschikt over een erkende sportraad. Het is de schakel tussen het sportvel en het gemeentebestuur.

Wat is een sportraad?

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

Wat doet een sportraad?

  • Advies geven aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle aangelegenheden bedoeld in artikel 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zijnde de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
  • Advies geven, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente;
  • Tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
  • Voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
  • Verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
  • Deelnemen aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.


Sportdienst
Sporthal Den Bul
Brouwerijstraat 21
8720 Markegem
Tel.: 051 57 55 28
Ma 9-12 en NM op afspraak
Di 9-12 en NM op afspraak
Wo 9-12 en NM op afspraak
Do 9-12 en 13-17 uur
Vr 9-12 en 13-16.30 uur
   
 
 
 
  
 
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login