Oproep nieuwe kandidaten GECORO Dentergem

Print deze pagina

Met het zicht op de nieuwe legislatuur dient naast de installatie van de nieuwe gemeenteraad, ook de GECORO opnieuw te worden samengesteld.

De gemeente Dentergem is op zoek naar NIEUWE KANDIDATEN om te zetelen in de vernieuwde GECORO.

GECORO staat voor de GEMEENTELIJKE COMMISSIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING en heeft hoofdzakelijk een ADVIESFUNCTIE. Het advies wordt gevraagd bij de opmaak en herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook vergunningsaanvragen op vraag van het schepencollege of de omgegevingsambtenaar en aanvragen tot planologisch attest aan het advies van deze commissie onderworpen.

De commissie bestaat uit negen stemgerechtigde leden (+ 8 plaatsvervangers):

 • vier deskundigen waarvan één voorzitter
 • vijf vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen:
  • vereniging van de werkgevers
  • vereniging van de werknemers
  • vereniging van de milieubeschermers
  • vereniging van de handelaars
  • vereniging van de landbouwers

Kandidaten die als deskundige of als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding wensen deel uit te maken van deze commissie, moet hun kandidatuurstelling motiveren, "titels en verdiensten" opgeven alsook een plaatsvervanger aanduiden.

Kandidaturen kunnen uiterlijk tegen 15 februari 2019 ingediend worden bij de

Dienst Ruimtelijke Ordening
t.a.v. Jonas Decloedt
Kerkstraat 1
8720 Dentergem

 


OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login