Samenstelling en leden

Print deze pagina

Algemene Vergadering

In de Algemene Vergadering zijn alle aangesloten verenigingen lid.
Voor een overzicht, klik hier

Raad van Bestuur

Voor de samenstelling van de Raad van Bestuur worden afgevaardigden van de Algemene Vergadering verkozen.

De Raad van Bestuur wordt in 2019 opnieuw samengesteld in geïnstalleerd.

Lid worden?

INSPRAAK EN PARTICIPATIE VAN DE BURGER

Nieuwe legislatuur

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een drukke periode, met veel vernieuwingen. 2019 is daarom een jaar van nieuwe ideeën en nieuwe engagementen, zowel voor de nieuw verkozenen als voor de burgers.

Adviesraden zijn de schakel tussen bevolking en beleid

In Dentergem wordt al jaren ingezet op een intensieve adviesradenwerking. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de bevolking en het opgestelde en uit te voeren beleid.

Om de adviesraden samen te stellen, zijn we opnieuw op zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen of naar individuele experts. U hoeft dus geen lid te zijn van een vereniging om te kunnen zetelen in een van de adviesraden.

Deze afvaardiging geldt voor de volledige beleidsperiode van 6 jaar. Indien een vertegenwoordiger toch vroegtijdig afhaakt, dient de vereniging zelf een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden. Indien een onafhankelijk lid afhaakt, staat het bestuur in voor het aanstellen van een vervanger. Indien uw vereniging graag wil deelnemen aan één of meerdere van de Dentergemse adviesraden of u kent deskundigen ter zake, dan kunnen er voordrachten voor deelname ingediend worden bij de Dienst communicatie.

U kunt het invulformulier hier downloaden.

 

 

Cultuurdienst
Gemeentehuis
Kerkstraat 1
8720 Dentergem
Tel.: 051 57 55 14
Ma 9-12 en 13-16 uur
Di 9-12
Wo 9-12 en 13-16 uur
Vr 9-12 en 13-16 uur
 
 
   
 
 
 
 
OP AFSPRAAK

De diensten van gemeente en OCMW werken uitsluitend OP AFSPRAAK, n.a.v. de coronapandemie.

Login